English

WELKOM OP DE SITE
NAAR UW SPIRITUELE ZOEKTOCHT
IN UW INNERLIJKE ZELF

“DE BEWUSTWORDING VAN DE MENS”

English      English       Gastenboek      English           English
Diverse      Nieuwe      onderwerpen      Gastenboek      English      Bouw mee aan een Nieuwe Wereld
Hier kunt u op zoek gaan naar uwzelf en naar de weg die u kan leiden naar uw ware identiteit en zelfbewustheid. U kunt uw ware kracht die u reeds bezit ontdekken en leren gebruiken door te beginnen er in te geloven en in uw kracht te gaan staan en die op te eisen. Geef uw kracht niet meer weg en laat u niet meer afhankelijk zijn van anderen. Neem uw verantwoordelijkheid en draag het. Wees zelfstandig en liefdevol. Uw ware grootsheid zit in u, dit is het potentieel dat ieder mens bezit. Weet dat niets onmogelijk is als je er maar in gelooft. Leef in passie en met vreugde en geniet van de tijd die je ter beschikking staat en laat je licht schijnen in de duisternis, heb respect voor elkaar en zorg goed voor elkaar. Als je niet gelukkig bent in dit leven durf dan gewoon nieuwe keuzes te maken en je waarnemingspunt te veranderen. Accepteer dat alles is zoals het is en dat jij het verschil kunt maken, beginnende bij je eigen hart. Laat alleen wat in jou hart resoneert binnen en laat de rest wat je niet begrijpt of kan accepteren zonder oordeel los.
Bezoek deze site zo vaak als nodig is om de dimensie (diepgang) van de lessen te leren begrijpen. Het er alleen mee eens zijn is niet voldoende maar het leren begrijpen en er uiteindelijk invulling in je leven aan geven zorgt voor daadwerkelijke verandering en verbetering van de kwaliteit van het leven om tot een harmonieuze staat in je zelf en met de samenleving te komen.
Op de eerste plaats moet men de spelregels kennen. Het leren van de juiste regels is de eerste stap in het leren omgaan met het leven. Dit zijn de door jou bewust gekozen regels, geen regels uit het verleden of regels van andere mensen. Wees je zelf, niet wat anderen - uit verleden, heden of toekomst vinden dat je behoort te zijn. Je bezit reeds alles wat nodig is om de kwaliteit van je leven te verbeteren.
Ik hoop dat dit éénieder verder op weg brengt om te realiseren in alles waarin je gelooft en waar je eerlijk en rechtvaardig voor staat. De weg en het doel naar verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is in aantocht, de weg naar liefde en geluk staat open. Laat jouw genomen besluit onomkeerbaar zijn. Het licht is in je leven gekomen. Een nieuw persoon is geboren. Geluk en liefde worden je toegewenst door allen die het licht bewandelen. Wees Welkom, namens de liefde, de kracht, de rechtvaardigheid en het eeuwige licht. Ik wens allen liefde, licht en een opgewekte vreugdevolle ontwikkelingsgang toe en hoop dat men de liefdevolle kracht en steun, die er altijd is, weet te accepteren. Veel succes ....
Klik hier om te bestellen
Klik hier om te downloaden
Het te downloaden boek heb ik zelf geschreven en is gratis te downloaden, doe ermee wat u wilt. klik op de button en kopieër het bestand en sla het op uw eigen computer op.
Korte samenvatting:
Spirituele Zoektocht
Dit boek is bedoeld om de mens de weg te tonen vanuit een levensvisie om de mens te laten inzien dat bewustwording en besef het enige redmiddel is om tot inkeer en tot universele groei en ontwikkeling te komen. Daarbij kan het de mens misschien helpen als het zich toestaat te geloven dat er meer tussen hemel en aarde beweegt dan men zich met het voorstellingsvermogen ooit kan bevatten. Het de mens doen inzien dat het als wezen een nut, zin en doel heeft en zijn aanwezigheid er toe doet op deze aarde en een bijdrage kan leveren aan het gehele proces, een deel zijn van het grote geheel.
Het tot bewustwording komen en afvragen of wij mensen ons leven wel afhankelijk moeten stellen van (een) God en het zonder Hem moeten doen en wel/niet uitsluiten of Hij wel werkelijk bestaat. Belangrijk in dit leven is dat de mens in zichzelf gelooft en zijn/haar eigen middelpunt vormt in zijn/haar eigen universum.
De weg naar rijpheid en volmaaktheid kan voor éénieder bereikt worden als de mens bereid is afstand te doen van zijn huidig denken en zich nederig onderwerpt aan de wetten van het universum. Sta open voor het positieve en wees liefhebbend naar je naasten als voorbeeld naar een ander, dan zal de weg open staan naar vrede, liefde en geluk en uiteindelijk harmonie. Mens redt jezelf !