SPIRITUELE ZOEKTOCHT


Via de vredesduif bent u aangekomen op het pad dat u welbewust of onbewust heeft gekozen welke u brengt naar:

- Het bouwen van een “Nieuwe Wereld” -
- op onze “Nieuwe Aarde” -

Samen met u wil ik u uitnodigen om gezamenlijk een nieuwe wereld van schoonheid, vrede, vreugde, geluk, passie, creativiteit, veiligheid, gelijkheid, overvloed, hoop, liefde en harmonie te bouwen beginnende bij uw eigen hart door dat te laten spreken wat uw hart raakt en dat te doen wat voor het allerhoogste goed is voor uzelf en het hoogste goed voor anderen. Vindt u zelf ook dat de maat Nu vol is met alle dagelijkse leugens, bedrog, teleurstellingen, kwetsingen, illusies, misdaden, oorlogen, moorden, misbruik, verharding van de samenleving, diefstal, oplichting, afpersing, uitbuiting, onverdraagzaamheid, gebrek aan tolerantie, liefdeloosheid, moreel verval, egoïsme, kindermisbruik, dierenleed, milieuvervuiling, pijn lijden, verhongering en uitzuiging door de regering en het belastingstelsel en banken en verzekeraars die u alleen maar om eigen winst belang kaalplukken, de hoge energie prijzen en nog veel meer om op te noemen. Maar dit kunnen en mogen we met z'n allen niet meer tolereren want de maat is Nu echt vol ! Het wordt tijd dat we nu onze stem laten horen en een begin gaan maken aan het veranderingsproces van niet meer "volg de leider" maar "Volg jezelf" !!! en waar geen plaats meer is voor bovengenoemde negativiteiten.
Het veranderingsproces begint dus bij jezelf binnenin je eigen hart reflecterend naar een ander hart door uit liefde voor jezelf en voor je medemens een keuze te maken die je hart en het verstand ondersteunt door trouw te blijven zijn aan jezelf, angst te overwinnen en je zelf niet (meer) minderwaardig voelen want "Jij" bent een volwaardig soeverein wezen en hebt niemand anders nodig om je heel te voelen of aangevuld te worden door een andere wederhelft want "jij" bent al een heelheid alleen besef je het (nog) niet. Het is tijd om in je eigen kracht te gaan staan en je grootste kracht op te eisen in jezelf in plaats van deze weg te geven. Leer "Nee" te zeggen in plaats van altijd "Ja" wanneer u eigenlijk uit beleefdheid of uit angst de persoon niet wilt kwetsen of te vriend wilt houden omdat je bang bent voor wat de persoon van jou vindt of denkt dat je behoort te zijn. Ook een ander dient jou te accepteren zoals jij bent en met de keuzes die jij maakt in dit leven. Begin met de kleine dingen in het dagelijkse leven zoals geen leugens (meer) te vertellen zelfs indien mogelijk ook geen leugens om eigen bestwil of zelfs smoesjes verzinnen om ergens onderuit te komen, maar probeer altijd de waarheid te vertellen hoe hard en vervelend deze ook kan zijn of overkomen. Dit alles heeft te maken met transparantheid en trouw blijven zijn aan jezelf. Geef mensen die misbruik willen maken geen kans en speelruimte om jou of anderen te misleiden maar probeer ze te doorzien.
Reflecteer uw heldere en eerlijke intenties af naar uw omgeving door verantwoordelijkheid te nemen en te dragen en het positieve voorbeeld te zijn voor en naar een ander door onvoorwaardelijk en onzelfzuchtig uw naaste(n) (proberen) lief te hebben gelijke uzelf. Wees helder (in denken), transparant (eerlijk en betrouwbaar en recht door zee) en zuiver (in handelen). Wees emotioneel neutraal en er altijd van bewust welke energie van jezelf is en welke niet. Ondermijn een ander niet door diens problemen over te nemen. Leer in plaats daarvan anderen de wet van autonomie en de vrije wil. Gebruik uw vermogens niet om anderen te beheersen, te manipuleren of te programmeren maar gebruik uw vermogens om de waarheid voor iedereen te zien en niet om er schade mee aan te richten. Wanneer u tot anderen spreekt pas dan het onderstaande toe.
Filosofie van het spreken
Wees leven, ademend voorbeeld van de hoogste waarheid die binnenin je resideert.
Spreek nederig over jezelf, opdat je hoogste waarheid niet door een ander als bluf wordt ervaren.
Spreek zachtjes, opdat niemand denkt dat je alleen maar de aandacht wilt.
Spreek vriendelijk, zodat allen van de liefde kunnen weten.
Spreek openlijk, opdat niemand denkt dat je iets te verbergen hebt.
Wees uitgesproken, zodat niemand zich kan vergissen.
Spreek overtuigend, geloofwaardig en vol zelfvertrouwen.
Spreek vaak, zodat je woord zich werkelijk kan verspreiden.
Spreek respectvol, zodat niemand zich in zijn eer aangetast voelt.
Maak van je leven een gave. Onthoud altijd dat jij de gave bent.
Als u de vredesduif volgt door het volgende proces zult u in staat zijn om het verschil te maken waardoor anderen u kunnen of zullen gaan volgen doordat wat u reflecteert naar de buitenwereld, stralende liefde en compassie. U wordt een lichtbaken waar de hulpbehoevenden u zullen aanspreken en vragen u te helpen begeleiden in het grote veranderingsproces. Ik wil u nu uitnodigen om het proces te doorlopen en u eigen te maken waardoor we samen een begin kunnen maken om een betere wereld te kunnen gaan creëren. Spreekt dit u aan ?
Klik op de vredes duif voor het volgende proces:
English