SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Waarheid

Wat is waarheid?
De ziel is de bron van alle waarheid. Alle waarheid komt van binnen, vanuit de ziel en is altijd aanwezig zodat we op elk gewenst moment kunnen veranderen als we het maar willen. De rest van je leven moet je daarom de diepten van je ziel peilen om te ontdekken wat je al weet. Gebruik je vermogens om de waarheid voor iedereen te zien en niet om er schade mee aan te richten. Weet dat de waarheid altijd binnenin aanwezig is. Om de waarheid te vinden dien je contact/voeling te maken met jezelf en de dieptes van de ziel te peilen. Steeds weer iedere laag verkennend om de duisternis in iedere hoek van onze ziel te belichten. Het is van groot belang om nederig te zijn op je zoektocht naar de spirituele waarheid en bij jezelf constant bewust te rade gaan of jouw bedoelingen zuiver en onvoorwaardelijk zijn. Onze innerlijke leiding is neutraal, rechtvaardig, liefdevol, zuiver, alwetend en kent en is de waarheid. Breng het licht en het donker samen, want daar in ligt de ware schoonheid. Omarm beide kanten van jezelf, want daar zul je de waarheid vinden. Stap in je waarheid en wees bereid die waarheid te delen met iedereen die er om vraagt.
Sta volledig in de waarheid en schoonheid van je licht en neem de kracht ervan volledig in eigendom. Alleen degene, die met het hart en in de geest van de liefde de geboden vervult, zal de alomvattende wet herkennen en zo de waarheid vinden, die in de ziel van ieder mens is.
Waarheid is het ware, de overeenstemming tussen een denkbeeld, een verhaal of een bericht en de zaak zoals het is, een feit. Is iets wat ontastbaar en onzichtbaar is waarheid ? Waarheid is een evolutie en geen vaste maatstaf. Zodra mensen zich ontwikkelen naar hogere vibratieniveaus, reiken ze naar hogere waarheden. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, dus zijn eigen waarheid vanuit zijn eigen kennis en weten. Te allen tijde de/je waarheid spreken zal je helpen om jouw waarheid te ontwikkelen en daarmee zal de kwaliteit van je leven verbeteren en je vooruitgang van je trillingsvibratie toenemen wanneer je leert naar hogere waarheden te reiken. Jouw waarheid ligt alleen in het etherische gebied totdat je het grondt met de vibratie van je eigen stembanden. Verwoorden wat er in je hart leeft en voor je eigen waarheid opkomen, grondt de energie en schept een basis voor je groei. En wanneer je een hogere vibratie bereikt zoek je ook weer naar een nog hogere waarheid. Waarheid is in feite een weerspiegeling van onze eigen evolutionaire proces. Daarom kan het onder alle omstandigheden vasthouden van een waarheid in feite je eigen evolutionaire proces belemmeren. De waarheden van je omgeving werken niet altijd voor jou. De zoektocht naar hogere waarheden ligt aan de basis van je eigen vooruitgang en maakt de menselijke evolutie makkelijker. De waarheid van vandaag kan zodanig veranderen dat bijv. volgende maand of volgend jaar die zelfde waarheid niet meer geldt en veranderd is. Waarheden veranderen met de tijden naar gelang het evolutieproces vordert, dus waarheid is een evolutie. Je waarheid spreken betekent niet altijd dat deze waarheid geldt voor iedereen. Je zegt alleen dat het jouw waarheid van dat moment is. Er is echter één plaats waar alle waarheid goed bewaard wordt en nooit veranderd. En dat is in je eigen hart. De gevoelens die diep in je binnenste koesteren zullen je waarheid bepalen in gebieden waar woorden dat niet kunnen. Vertrouw deze gevoelens en ontwikkel ze. Ontwikkel de gewoonte om uit te spreken wat er in je hart leeft want dat is altijd de waarheid van dat moment. De gevoelens van waarheid en het diep in je eigen hart "weten", is de verbinding die je hebt met je Hogere Zelf. Deze gevoelens vormen de basis van je leiding en je kracht. De waarheid moet gezocht worden. Daarvoor moeten we eerst achter het zeker weten komen. Zeker weten is dat wat ons denken te boven gaat. Het herstellende vermogen dat de uitwisseling is, tussen de materiële denkende onwetendheid en het astraal voelende gewaarworden, die ons tot een spiritueel bewust liefdevol wetend levend wezen maakt wat het onderscheid kan zien tussen bedrog en waarheden. De spirituelevermogens zoals helderziendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid en helderhorendheid zijn een brug om de waarheid in al zijn vormen te beseffen.