SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Index Boek
Hoofdstuk 3 -Groei naar bewustwording en besef-
- De 1e fase, de bewustwording
- Liefdevolle zelfverwerkelijking
- Bewustwording en besef
- Intenties stellen
- De 2e fase, richten/richting geven
- Zoeken naar kracht en leiding
- De ware weg in jezelf
- Filosofie onderwerpen
- Filosofie van groei en ontwikkeling
- Filosofie van het spreken
- Meditatie
- Hypnose
- Ademhalingstechniek
- De 3e fase, sturen/sturing geven
- Discipline
- De reis van de geest
- Het verhaal
- Geduld en ongeduld
- Optisch en geestelijk waarnemen
- De geest en zijn bestaansrecht
- Verantwoordelijkheid dragen
- Het leven
- Schema van het leven
- De dualistische geest
- Eenheidsbewustzijn
- Krachten en energie
- Energie muren
- De aura
- Trainen en verkrijgen van innerlijke kracht
- Oefeningen
- Energie en het leven van het "ZIJN"
- De bevestigingsoefening
- Programmeringoefening
- Je werkelijkheid creëren
- De magie v/d krachtige gedachten
- Delen
Hoofdstuk 4 -GOD DE EGOS-
- God de Egos
- De EGO-ofwel De Egos
- De oorsprong
- De spirituele zoektocht naar jezelf
- Wie ben Ik ?
- De 10 geboden
- Het bestaan van GOD ?
- Het bestaan van de duivel ?
- De Heilige geschriften waarheid ?
- Is GOD de schepper van alles wat bestaat ?
- Is GOD rechtvaardig ?
- Reïncarnatie
- Wat is Devachan ?
- De dood
- Verklaring omtrent het leven
- Verklaring omtrent het leven na de dood
- “Een leven zonder GOD ?”
- Slotwoord

terug naar vorige menu