SPIRITUELE ZOEKTOCHT

De vrije wil

De vrije wil is een gegeven goed welke voor rechtvaardigheid staat om je leven in te richten naar hoe je het zelf wenst. Als mens heb je een vrije wil waar wetten aan verbonden zijn. Iedereen moet zijn eigen ontdekkingen doen. Het gaat om de kennis. Als alles perfect is, kan er geen groei plaatsvinden. Zoals men weet is de vrije wil heilig. Niemand mag de vrije wil manipuleren. Wanneer de mens de vrije wil van iemand anders manipuleert, dan manipuleert hij datgene wat uit eenheid is gekomen, het deel vanuit het grote geheel en manipuleert rechtstreeks de zuivere kracht/energie. Ieder mens is een geïndividualiseerd aspect met de Goddelijke vonk van één grote Al-ziel. Het geeft de ziel de gelegenheid om de stof te vergeestelijken. De mens vormt slechts een stadium in het gehele evolutieproces. De mens is op aarde om te leren, door elk leven heen en door op te klimmen op de ladder der kennis/weten. De vrije wil moet gebroken worden. Dit heeft de volgende betekenis: Tegenover het Hogere moet de vrije wil gebroken worden om de neutrale kennis vanuit het hogere bewustzijnsniveau, in te kunnen laten stromen in het menselijke ontvangstsysteem. Mocht de vrije wil nog niet gebroken zijn (of wat men ook wel het ego noemt), dan ontvangt men een impuls vanuit het Hogere niveau en kleurt men het zelf in. Dit is niet het zuivere vanuit Het alwetende, alomvattende oftewel God de Universele Energie. Het zuivere vanuit God via de Heilige Geest is als volgt: Men ontvangt informatie vanuit Het Hogere via de Heilige Geest via het hart. Deze informatie gaat dan naar het bewustzijn en via het bewustzijn en kennis gaat dit over in aardse handelingen. Vrij vertaald betekent dit: deze persoon kan de informatie zuiver ontvangen en hij weet ook wat hij ontvangt en via wie. Deze persoon is een Goddelijk medium in volle bewustzijn, hij kan onderscheiden vanwaar de informatie komt, wie de zender is, wat zijn eigen informatie is of wat via derden vanuit de sferen komt.

De vrije wil op aarde.
Om iets te kunnen bereiken in het aardse heeft men wel een sterke wil nodig en kennis. Deze wil hoeft niet gebroken te worden. Er is dus een verschil tussen de vrije wil tegenover het hogere en de aardse vrije wil. Vanuit het scheppingsverhaal waar alles perfect is en waar alles aanwezig is, is het de bedoeling dat jij de diamant wordt die weet wat alles is. Alles wat je nu te doen staat is spiritueel bewust te worden. Ze moeten je overal neer kunnen zetten met alle verleidingen van dien waarbij jij trouw blijft aan jezelf. Als langzamerhand je levensdoel duidelijk begint te worden zul je bewust worden wat er voor handen is als je het juiste pad kiest die leidt naar ware liefde, balans, innerlijke rust, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, geestelijke verrijking, innerlijke rijkdom wat uiteindelijk weer zal leiden tot harmonie en geluk in en met jezelf in het leven. Volg je hart. Neem de beslissing vanuit je hart. De beste raadmeesters zijn die vanuit je hart. Luister naar en volg je innerlijke stem die het beste met je voor heeft. Als wij in een eenheid werken zonder ons individu te verliezen en waarbij we onze eigen wil behouden, dan is de vooruitgang ongekend.