SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Het vinden van de ware weg in jezelf

Een wens die met mijn levensvisie samengaat is jou
de weg te tonen je leven vanuit een groter besef
van je eigen verantwoordelijkheid vorm te geven.
Leven in plaats van geleefd worden. Ik heb steeds
weer opnieuw gemerkt dat het dragen van de
verantwoordelijkheid voor je eigen leven de
belangrijkste stap is die de mens in zijn leven
kan zetten. Alle andere groeiprocessen zijn pas
mogelijk, wanneer je jezelf leert kennen en met
alles wat je hebt achter jezelf staat.
Liefdevolle zelfverwerkelijking in relatie met de
ontwikkeling van het universum is in mijn ogen de
zin van ons aardse bestaan. Wijsheid en rechtvaardigheid
is er voor iedereen en hij is bereikbaar, niet alleen
voor gurus en meesters. En ondanks het onbetwisbare nut
van de geestelijke en emotionele stimulansen die uitgaan
van degenen die hun ervaringen op hun weg met jou delen,
kan iedereen uiteindelijk alleen zelf zijn weg naar
wijsheid en rechtvaardigheid vinden. Ik wens je liefde,
licht en een opgewekte ontwikkelingsgang toe en hoop
dat je de liefdevolle kracht en steun, die er altijd
voor je is, weet te accepteren.