SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Geestelijke verrijking

De ziel is de bron van alle waarheid.
Alle waarheid komt van binnen, vanuit de ziel.
De rest van je leven moet je daarom de diepten van je ziel peilen
om te ontdekken wat je al weet. Het niet onderzochte leven is de
moeite van het leven niet waard. Als je een leven leidt van liefde,
moed, geduld, hoop en geloof zul je als beloning steeds beter
gaan beseffen wat een hulp er voorhanden is als je bij jezelf op
zoek gaat naar kracht en leiding. Als mensen een plaats van stilte
en rust vinden op een zo hoog mogelijke niveau, zullen zij open
staan voor bovenaardse invloeden, waardoor zij omgevormd kunnen
worden tot redding van de mensheid. Jezelf enkele minuten per dag
toestaan tot rust te komen maakt dat je die rem kunt loslaten
en vollediger kunt genieten van de vele mogelijkheden van het
leven die je ter beschikking staan. Bovendien kan je leren
op een andere positieve wijze om te gaan met je leven. Je kunt
nieuw gedrag aanleren en op deze manier het onbewuste op een
positieve wijze be´nvloeden. Naarmate je de taal van je eigen
ziel begint te begrijpen krijg je een beter beeld van jezelf
en van je levensdoel. Deze duidelijkheid vormt een unieke kans
om je eigen realiteit te veranderen en te creŰren. Mensen die
hun paranormale vermogens beginnen te ontdekken zijn vaak
bang als ze de diepere lagen van hun spirituele bestaan beginnen
te ervaren. Besef dat angsten je eigen reactie zijn. Iemand die
begint te mediteren komt al snel in contact met de eenvoudige
natuurwetten van veiligheid en vrijheid. Stap voor stap, in een
zodanig tempo dat je er niet bang van wordt, maar eerder gaan
verlangen naar de volgende stap. Gebruik die groei niet voor
ego´stische doeleinden, maar stel haar ten dienste voor de tijd
die nog toekomst is. Sta niet toe dat er een dag voorbij gaat
zonder dat er iets wordt toegevoegd aan wat je al weet.
Laat iedere dag een steentje bijdragen aan het rijpingsproces,
Rust niet voordat je gedaan hebt wat je je voorgenomen had.
Ga zo langzaam vooruit als nodig is om een evenwichtig tempo
aan te houden. Tenslotte, vermijd fanatisme en sluit niets uit.

Bezinning
- Openheid, Bereidheid
- Passie, Gedrevenheid
- Evenwichtigheid (balanceren)
- Vastberadenheid, Volharding,
- Wilskracht en Vasthoudendheid
- Recht door zee.
- Geef richting aan jezelf.
- Werk aan jezelf.