SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Verlichting

Het bewustzijn van de mens is de sleutel tot verlichting.
Verlichting kan men bereiken door het doorgronden van de eigen ware aard welke leidt tot bereiken van verlichting. De ware aard (je eigen zelf) wordt in verband gebracht met het bewustzijn, aangezien wij het zelf benoemen op basis van het continuüm van bewustzijn. Het eigen ‘Zelf’ of de ‘IK’ is niets dan een benoeming. Verlichting is bevrijd van vooroordelen, het is de vermindering of ontlasting van de psychische lasten die de geest met zich meedraagt of opgelegd wordt door de ervaringen in het leven. Het is komen tot inzicht en leren ruimdenkend zijn wat kan leiden tot verlichting. Als we het spirituele pad bewandelen worden we geconfronteerd met vele uitdagingen. Als we in staat zijn om het pad van het licht te blijven volgen zal het leven ons rijkelijk belonen. We zullen inzicht, leiding en kracht ervaren. Verlicht zijn betekent dat men geen slaaf is van de eigen gevormde duisternis en negatieve gedachten en dat men zijn geest/bewustzijn blijft activeren op een hogere frequentie, dit kan geleerd worden door meditatie. De last(en) die een mens ervaart en met zich meedraagt is vaak een niet zichtbare last zoals emotionele pijn. We kennen lichamelijke pijn en emotionele pijn. Pijn is een verkeerd gebruik van de energie. Pijn onttrekt energie aan je die ergens anders voor gebruikt kan worden. Als energie verkeerd wordt gebruikt, betekent dat gewoon dat haar weg is veranderd tot iets wat niet leidt tot het hoogste nut. Als mensen voelen we een verkeerd gebruik van energie vaak als een vorm van pijn. De pijn die in de menselijke ervaring het meest wordt gevoeld is weerstand. Wanneer een wezen in welke vorm dan ook, door energie heen gaat, zal het weerstand ondervinden. Het is de last van geestelijke pijn die uiteindelijk ontaard in fysieke pijn en klachten, welke kunnen leiden tot werkelijke ernstige lichamelijke ziekte(s). Dit wordt vaak onderschat omdat men de ware aard en oorzaak van het probleem niet kent en begrijpt. Totdat de last(en) zijn opgelost of zijn ontlast is de last die men met zich meedraagt een zware obstakel in zijn/haar leven die groei en ontwikkeling kunnen belemmeren. De last van pijn zit in het brein. Als men begint te zien dat last een vorm van zware bagage is die men dient te ontlasten door je bagage weg te gooien dan treedt er al verlichting in de geest op. Om het leven en energievormen te kunnen begrijpen moeten we eerst onszelf kunnen begrijpen voordat we de volgende stappen ondernemen. Om verlichting te verkrijgen zullen we onze Ego, Karakter en Emotie moeten harmoniseren. Verlichting krijg je alleen als je jezelf ontlast van de zware lasten in welke vorm dan ook. Wanneer het potentieel dat ons bewustzijn van nature heeft, wordt vervolmaakt, bereiken we het meesterschap de staat van vol bewustzijn, de staat van volmaakte verlichting.