SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Verantwoordelijkheid

Wat is verantwoordelijkheid ? Verantwoordelijkheid is de verplichting hebben die je jezelf moet opleggen om te zorgen dat iets goed functioneert of verloopt en daar rekenschap aangeeft, de verantwoording. Het is de taak die zware plichten of zorgen met zich meebrengt maar is nodig om in het leven zelfstandig onze keuzes en beslissingen te leren maken waardoor we uiteindelijk onze eigen verantwoordelijkheid leren dragen. Als mens bezitten we al de positieve vermogens om ons te ontwikkelen tot een hoger bewustzijnsniveau die ons als individu kunnen onderscheiden van het slechte. Door verantwoordelijk te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en te dragen vanuit een hoger besef, leren wij bewust worden en beseffen dat zelfstandigheid en onafhankelijkheid een positieve kracht is waar andere mensen op kunnen bouwen, mits deze goed wordt gebruikt. Zo krijgen we de morele verplichting om te zorgen dat iets goed functioneert of verloopt en geven daar rekenschap aan, de verantwoording.

Verantwoordelijkheid dragen
Verantwoordelijkheid dragen is de belangrijkste en moeilijkste stap die de mens in zijn leven kan zetten. Het leren van de juiste keuzes en beslissingen maken, rekenschap houden met anderen, het creŽren van samenspel en het bewerkstelligen van liefdevolle zelfverwerkelijking. Een brug met draagkracht slaan om zwakkeren te helpen, tolerant zijn, normen en waarden en verdraagzaamheid vormen allemaal belangrijke factoren om naar groei tot rechtvaardigheid in het leven te komen. Om dat te leren moeten we weten wat bevoegdheid is. Bevoegdheid is het recht tot het uitoefenen van bepaalde handelingen en de hoedanigheid van tot oordelen enz. waardoor men leert bekwaam zijn, de bekwaamheid. Bekwaamheid betekent geschiktheid en deskundigheid om iets te doen, het is de bevoegdheid, capaciteit, competentie, kunde, kundigheid bezitten opgedaan door kennis en ervaring. Waarom deze uitleg. Als men het niet zou begrijpen dan worden bevoegdheden en bekwaamheid door de onbewuste mens vertaald naar handelen naar macht en eenmaal geproefd te hebben van macht maakt de mens blind en machtswellustig waardoor hij/zij niet meer het onderscheid ziet van verantwoordelijkheid nemen en dragen. Verantwoordelijkheid nemen is je bekwaamheden overbrengen en ten voorbeeld stellen met toepassing van hoop, geduld en vertrouwen. Verantwoordelijkheid dragen is de mensen laten zien wat bevoegdheid en verantwoordelijkheden leren dragen is. Met deze begrippen maakt het de mens mogelijk om te denken en handelen naar volledige verantwoordelijkheid vanuit een hoger besef, beseffende dat desbetreffende persoon een bevoegdheid heeft om naar het juiste verantwoorde oordeel te handelen en een beslissing of keuze te maken. Door verantwoordelijkheid te leren dragen zal de persoon ook in gaan zien wat voor zware lasten er op de schouders kunnen rusten waar anderen van afhankelijk kunnen zijn. Het leert de mens gebalanceerder te denken, grondig wikken en wegen, het niet uitsluiten en kortzichtig en bekrompen denken, het uitvoerig van verschillende invalshoeken de zaak belicht en onderzocht te hebben waardoor je uiteindelijk weldoordacht vanuit een groter geheel tot de voor jou en in anderen hun belangen de meest aanvaardbare, acceptabele en geloofwaardige oordeel, keuze en beslissing kan en durft te nemen. Durf de dingen los te laten waarvan je vanwege een overtuiging dacht dat ze je gelukkig zouden maken en ga de richting van je hart op. Geef jezelf de ruimte om fouten te maken en leer hoe je je kracht en verantwoordelijkheid moet dragen. Neem je kracht op en breng die kracht in evenwicht met je verantwoordelijkheid, want dat is de basis voor je ware kracht. Je moet weten dat het niet de keuze zelf of het gevolg van de keuze is die de doorslag geeft. Het is de daad van het kiezen die de magie in je losmaakt. Geef jezelf de ruimte om mens te zijn, want juist in dat menszijn ligt de grootste manifestatie van je spirituele wezen. Het gebruik maken van die kracht, die ons geboorterecht is. Die kracht kan alleen in balans worden gebracht door de verantwoordelijkheid te accepteren voor je handelingen. Zo beginnen we deel te nemen aan die ene geest van Eenheid. Dat zijn de capaciteiten van een goede leider. Beslissen vanuit de eenheid, rekenschap, samenspel vanuit het grote geheel.