SPIRITUELE ZOEKTOCHT


De komst van het - Gouden Tijdperk -

Diegenen die het jaar 2012 hebben geïnterpreteerd als het begin van het einde van duisternis – om het maar niet te hebben over het einde van de wereld! – hebben het belang van dat jaar verkeerd geïnterpreteerd. Eenvoudig gezegd luidt 2012 voor de Aarde het begin in van de Gouden Tijd, en tussen nu en dan is een tijd van overgang van leven zoals jullie dat hebben gekend naar leven dat geheel in harmonie is met alles in de Natuur.
Alles in het universum is energie dat trilt op de ene of andere frequentie, en toen de Aarde nog gezond was, in tijden die jullie kennen maar niet meer herinneren, waren al haar levensvormen in harmonie. Toen zij bijna dood was meer dan zes decennia geleden, was er helemaal geen harmonie, geen balans in de Natuur – er was nauwelijks voldoende licht om welke vorm van leven ook te voeden, inclusief het leven van de Aarde zelf. Wat er nu plaatsvindt, met de hulp van stabiliserende krachten, is de transformatie van jullie wereld – Aarde’s verjonging en terugkeer naar evenwicht – wat in 2012 zal zijn voltooid.
Maar dat jaar is niet meer de “absolute tijd” die het eens was in voorspellingen, en jullie kalender kan niet precies aangeven wanneer de grote overgangsveranderingen voltooid zullen zijn omdat lineaire tijd aan het verdwijnen is. Wat jullie ervaren als tijd die sneller en sneller gaat, is het gevolg van de hogere energieniveaus waarop jullie nu leven, waar alles aan het versnellen is omdat de Aarde het continuüm binnen gaat – of, nauwkeuriger, omdat jullie bewustzijn de realiteit van tijdloosheid bevat, de realiteit van eeuwigheid en oneindigheid. Des te sneller of intenser het licht de Aarde doordingt, des te sneller jullie “tijd” voorbij gaat naarmate de Aarde nog hoger gaat naar trillingen van de vierde dichtheid. Dus net zoals nu een week van jullie kalender voorbij gaat in minder dan de helft van de tijd van een kalenderweek van zo’n twaalf jaar geleden, zal 2012 in toenemende mate sneller komen dan jullie huidige kalender kan aangeven.
Nu dan, waarom is dat jaar historisch van belang in universeel opzicht? Het heeft te maken met hemelse omloopcycli en hun invloed op jullie planeet alsook levenspatronen in alle helderheid ontworpen door hoog ontwikkelde wezens die de Hoger Universele MENS ontwierpen met eigenschappen van spiritualiteit en intelligentie die de huidige Aardse bevolking ver overstijgen. Gelegenheden om terug te keren naar hogere dichtheden werden geboden in eerdere cycli en gemist, en deze keer, wanneer de energetische afstemming opnieuw optimaal is, bieden hoogontwikkelde beschavingen hulp opdat de terugkeer van de Aarde naar haar oorspronkelijke trillingsniveau is verzekerd. Wat zich op Aarde afspeelt beïnvloedt het universum, dus het is uiterst belangrijk voor die hoogontwikkelde beschavingen dat de duistere tijden op jullie thuisplaneet worden verzoend met het licht en dat jullie bewust jullie rechtmatige plaats innemen tussen jullie universele familie.
Onderweg zullen er grote veranderingen zijn, veranderingen die jullie je niet kunnen voorstellen, die het leven zoals jullie dat hebben gekend zullen transformeren naar leven in totale harmonie met de hele Natuur wereldwijd wat zich dus naar het universum toe zal uitspreiden. De prachtige wereld aan jullie horizon zal weinig gemeen hebben met jullie huidige systemen – dat is precies de reden WAAROM jullie jullie nieuwe wereld creëren! De godinenergieën die nu al zichtbaar zijn zullen jullie als individuen en als een beschaving blijven zegenen. De negativiteit die de wortel is van angst, hebzucht, oneer en geweld zullen in de Gouden Tijd niet bestaan, en alle trillingen op Aarde zullen die van LIEFDE zijn. Liefde, wat dezelfde energie is als LICHT, alleen anders uitgedrukt, is de zuivere essentie van de Schepper, de ultieme kracht in de kosmos. Deze energie is de samenstelling van zielen en de sleutel tot het openen van harten en het verlichten van het denken, en het stroomt op Aarde overvloediger dan ooit te voren. Naarmate de duisternis verder afneemt zal liefde conflict en tirannie vervangen door vrede en samenwerking; liefde zal een einde maken aan de onbeduidende superioriteit van één groep over een andere; liefde zal diegenen verlichten die anderen zien als bezit en als onbelangrijk en diegenen verheffen die onderworpen zijn geweest aan leven in die omstandigheden. Kort gezegd is LIEFDE de kracht die jullie wereld aan het transformeren is.
Ofschoon grote bolwerken van duisternis niet plotseling zullen verdwijnen, zal de overgang zijn als bliksem in vergelijking met de lange tijden waarin geweld, onrechtvaardigheid, misbruik en misleiding de overhand hadden. Als jullie gelijktijdig de tred konden zien van de vele voorbije eeuwen, toen lichtflitsen slechts periodiek door de overheersende duisternis braken, en de toename van lichtintensiteit in de afgelopen decennia, zouden jullie je verbazen over de snelheid van de veranderingen.
De progressieve veranderingen konden en kunnen niet zonder de hulp van buitenaardsen. Zij zijn voor jullie bijna allemaal onbekend behalve wanneer we over hen spreken en in sommige gevallen worden hun eigen berichten doorgegeven, maar enkele van de sterkste en meest ervaren lichtstrijders in dit universum zijn in jullie midden en werken achter de schermen om de essentiële veranderingen te leiden opdat zoveel mogelijk bewoners van de Aarde haar zullen begeleiden naar de hogere niveaus. Zo geliefd en van universeel belang is jullie planeet en zo geliefd en belangrijk zijn JULLIE! Overeenkomstig de universele wet is jullie hartsverlangen voor het welzijn van de Aarde jullie uitnodiging, jullie vraag aan die beschavingen om te helpen, maar jullie vraag hoe de enorme schade te helen die de mensheid heeft veroorzaakt geeft hen ook goddelijke toestemming om te helpen. Maar jullie hebben het voor het zeggen, want het is jullie thuis en jullie verkozen om daar te zijn met name om deel te nemen aan dit proces. Daarom zijn miljoenen geïnspireerd om actief betrokken te zijn of om wereldwijd inspanningen te steunen om geweld en vernietiging van het milieu te stoppen.
De eerste hervormingen vinden plaats in regeringen. Velen onder de bevolking die zich niet bewust zijn van het transformatieproces dat aan de gang is zien het regeringsbeleid leiden tot de rand van planetaire vernietiging, en zelfs onder lichtwerkers is er bezorgdheid over wat er zal gebeuren in deze kritieke wereldarena. Niet alleen is het voor jullie moeilijk om je systemen voor te stellen die drastisch anders zijn dan wat jullie gewend zijn, door de omvang van de hervormingen die nodig zijn is het realistisch om verwarring en onrust te verwachten. Weet dat betrouwbare zielen met spirituele integriteit en expertise op het gebied van regeren klaar staan om snel het roer over te nemen en orde te scheppen wanneer corrupte, tirannieke regeringsleiders ten val worden gebracht. Veel verschuivingen in de regering van de Verenigde Staten zal haar betrokkenheid bij oorlogen en interne en internationale conflicten beëindigen, en de val van andere egoïstische staatshoofden zal een einde maken aan burgeroorlogen, genocide en langdurige conflicten. Veel wijze en capabele leiders in vroegere Aardse levens verkozen om terug te keren naar de planeet om hun werk voor deze unieke tijd te voltooien, en anderen zijn leden van jullie “ruimte-familie” – velen zijn jullie voorouders – die verkozen te helpen gedurende deze overgangsperiode. In geen geval zijn zij er om “het gezag over te nemen”; zij kwamen als reactie op jullie gedachten, gevoelens en jullie inspanning voor vrede, rechtvaardigheid en stabiliteit in jullie wereld. De op handen zijnde transformatie is jullie verlangen en visie op zielsniveau – als dit niet zo zou zijn, zou de transformatie niet kunnen plaatsvinden. Verder vooruit kijkend zijn er gedurende de laatste decennia enkele zielen geïncarneerd met hoogontwikkelde spirituele helderheid en oude wijsheid die hen natuurlijkerwijze in leidersposities zal plaatsen.
Omdat geld niet alleen de basis is voor commercie maar nog meer voor het concentreren van macht, is de noodzaak voor economische hervormingen wereldwijd even cruciaal als veranderingen in nationaal leiderschap. De economie zoals die wordt gepresenteerd is meer mythe dan realiteit. Slechts een handvol mensen weet hoe zwak en corrupt de wereldwijde economie is en dat internationale handel en beurzen worden gemanipuleerd door de Illuminati, een groep mensen die naar het duistere neigen en die hun strakke wereldwijde heerschappij van generatie op generatie hebben overgedragen. Zij hebben grote rijkdommen vergaard door die controle alsook door leningen te verstrekken tegen enorme woekerrente en door het vermeerderen van gigantische geldsommen uit hun illegale drugsindustrie. En zij gebruiken dat geld om regeringen te kopen, om landen failliet te laten gaan en hun natuurlijke bronnen te exploiteren, om miljarden zielen nog onder het bestaansminimum te houden, en om beide zijden te financieren in oorlogen die zij uitlokken en in stand houden omdat zij met oorlogen veel geld verdienen. Dit kan niet doorgaan en het zal ook niet doorgaan. De gewetenloze, onrechtvaardige verdeling van geld in jullie wereld zal ophouden. Hoewel Ik jullie geen definitieve details kan geven betreffende het overgangsproces, kan Ik jullie een overzicht geven en jullie verzekeren dat de eerlijke, verstandige mensen die het proces zullen leiden, ontwrichting tot een minimum zullen beperken terwijl zij de rijkdom van de wereld eerlijk verdelen.
De illegaal en immoreel vergaarde rijkdommen van de Illuminati zullen in de roulatie worden gebracht en hun exploitatie van natuurlijke bronnen wereldwijd zal ophouden. Omdat die machtsbasis het hen mogelijk maakte om regerings- en bankbeleid te bepalen en grote corporaties te bezitten, zullen die corrupte machten ook verdwijnen. De enorme schulden van de armste landen werden veroorzaakt door hun staat van wanhoop, vaak teweeg gebracht door Illuminatie-acties en -invloeden; maar de leningen gingen naar de tirannen van die landen en niet naar de inwoners, dus die leningen zullen worden kwijtgescholden en hulp zal direct aan de mensen worden geboden. Veel nationale grenzen zijn vastgesteld door de overwinnaars van oorlogen die het hadden gemunt op de natuurlijke bronnen, en dat bracht armoede teweeg waar voordien rijkdom was. Wanneer de LIEFDE in zielen alle conflicten zal beëindigen zullen grenzen niet langer de oorzaak zijn van twisten omdat alle mensen genoeg zullen hebben.
De schatkist van de Verenigde Staten, die onterecht als de beste fiscale natie ter wereld wordt beschouwd, is al enige tijd leeg. De nationale schuld, grotendeels veroorzaakt door de bedriegerij van het door de Illuminatie beheerde Federal Reserve Systeem en diens belastingdienst, de IRS, zal hanteerbaar worden zodra dat systeem is verdwenen. De diverse valuta, met name de dollar, hebben geen basis – dagelijkse transacties waarmee miljarden dollars en andere valuta zijn gemoeid, zijn niets meer dan informatie die van de ene computer naar de andere gaat en zij overstijgen verre het geld waarmee ze worden gedekt. De “nieuwe” basis voor valuta zal een terugkeer zijn naar een oude, toen edelmetalen de standaard waren voor handel, en “ouderwetse” ruilhandel zal opnieuw een uitstekende manier zijn voor landen en gemeenschappen om zaken te doen.
De basis van jullie huidige economie zal drastisch veranderen en werk zal evenzo veranderen, maar jullie grotere spirituele inzicht en gebruik van hersencapaciteit in de hogere frequenties zal een vreugdevolle overgang mogelijk maken naar samenwerking tussen landen en harmonie met de Natuur. De lichtzinnige destructie van jullie milieu door olie- en gaswinning, mijnbouw, houthakken en de daaruit voortkomende vervuiling zal ophouden en alle gifstoffen in de atmosfeer, bodem en het water zullen worden geneutraliseerd. Bossen zullen worden hersteld tot de niveaus die noodzakelijk zijn voor het evenwicht van de Natuur en het is ook heel nodig om de leefgebieden te behouden en uit te breiden waar diersoorten enorm zijn gereduceerd, net zoals de oceanen moeten worden hersteld zodat het waterleven kan floreren in plaats van verdwijnen. Er zijn plannen om die doelen te bereiken en ook om natuurgebieden vrij te houden van stroperij en om alternatieve krachtbronnen te implementeren. Technologieën die bekend zijn maar die worden onderdrukt en de meer geavanceerde technologieën die zullen worden geïntroduceerd door jullie universele broeders en zusters zullen de vervuiling neutraliseren en zorgen voor herbruikbare energie, nieuwe vervoersmiddelen, nieuwe bouwmaterialen en enorm verbeterde voedselproductiemethoden. Jullie harten zullen verrukt zijn door het verbazingwekkende tempo waarmee deze veranderingen zullen plaatsvinden!
Natuurlijke bouwproducten die op grote schaal zullen worden gebruikt samen met gewassen die zullen worden geïntroduceerd zijn o.a. klei, sterke rietsoorten, stro, tropische bamboe en oppervlaktestenen, en alles zal worden gebruikt in bewuste overeenstemming met de mensheid. Hoewel er talloze niveaus zijn tussen de laagste en hoogste universele intelligentie die je kunt zien als alwetendheid, zal niets van het massabewustzijn worden buitengesloten. Persoonlijker of nog correcter is het om “niets” te vervangen door “geen ziel” want dan zie je het onderlinge verband van de totaliteit van dit universum. Hoe hoger de trillingen van een wereld, des te hoger de bewustzijnsniveaus van al het leven in die wereld, dus net zoals jullie je bewustzijn verruimen, ontwikkelen alle elementen van de Natuur in jullie wereld hun verschillende niveaus van bewustzijn.
De snel groeiende voedselgewassen, bloemen, katoen en andere vezelproducerende gewassen, gewassen met medische kenmerken, bamboe en grassen, en allerlei soorten bomen zullen bereid zijn te groeien zo lang als nodig is om te voldoen aan jullie behoeften om vervolgens hun energie te transmuteren tot de vorm waarin jullie hen gebruiken. Ofschoon er veel minder hout zal worden gebruikt dan tegenwoordig omvat de heilige relatie tussen bomen en de mensheid op korte termijn hun bereidheid te worden gebruikt voor decoraties van gebouwen en meubelen, misschien nog de komende 50 jaar. Het besef van het belang en het bewustzijn van al deze natuurlijke bronnen en de dankbaarheid voor hun bereidheid om hun levens te geven voor het gebruik dat jullie van hen maken zal tot alle mensen doordringen. Jullie zullen ook het rijk van de Deva’s leren kennen en waarderen dat zo nauw is verbonden met de schoonheid en bloei van alles wat jullie als de Natuur beschouwen.
De verdeling van voedsel en andere noodzakelijke dingen die beschikbaar zijn in de rijkere landen zullen op basis van gelijkheid worden gedeeld met de armere landen totdat er wereldwijde productie is. Voedsel zal niet meer bestaan uit vlees en vis maar uit gewassen omdat mensen al het dierlijke leven gaan respecteren. De veestapels zullen kleiner worden door het stoppen met fokken en natuurlijke overgang, en omdat gewassen het hoofdvoedsel worden zullen de schadelijke genetisch gemanipuleerde gewassen hun eigenschappen verliezen.
Dieren in het wild zullen instinctief weten dat ze zich niet moeten overbevolken, en de vleeseters zullen zich tot het plantenrijk gaan wenden voor voedsel. De albino’s bij verschillende diersoorten hebben zowel een spirituele als een transitionele betekenis. Jullie associëren wit met vrede, en deze afwijkingen die voorkomen staan symbool voor de komende veranderingen in het dierenrijk die een einde zal maken aan de jager-prooi-voedselketen en de vredige relatie zal herstellen die eens bestond tussen alle soorten, inclusief de mensheid. De voorvallen van onwaarschijnlijke vriendschap tussen verschillende soorten en zelfs het voeden van jongen van een bepaald soort door de moeder van een ander soort zijn meer aanwijzingen voor de terugkeer van de Aarde naar haar oorspronkelijke paradijselijke zelf. Nog steeds een heel belangrijke factor hierbij is de inspiratie bij veel zielen om voor het dierenrijk op te komen en om hun door de mens veroorzaakte benarde situatie te verbeteren.
De spirituele missie van de Cetaceanen om massaal naar de Aarde te komen en jullie oceanen te bevolken waar zij het licht absorberen en verankeren dat door verafgelegen beschavingen naar de Aarde wordt gestraald, zal binnenkort zijn voltooid. Deze walvis- en dolfijnzielen, die de hoogst geëvolueerde spirituele en intellectuele soort op de planeet zijn, zullen terugkeren naar hun oorspronkelijke lichtstations wanneer zij fysiek overgaan, maar zij zullen jullie planeet blijven zegenen met hun liefdevolle energie.
Wat algemeen bekend staat als “wereldwijde opwarming” en “El Niño” maakt deel uit van de natuurlijke processen van de Aarde om overal weer haar oorspronkelijke, gematigde klimaat te krijgen. Terwijl zij dit doet zullen gletsjers smelten, zullen woestijnen akkers worden, zullen regenwouden floreren en zullen temperatuursverschillen merkbaar kleiner worden – uiteindelijk zal elke plek in jullie wereld aangenaam leefbaar zijn. Mensen die nu in de koudste of warmste gebieden leven zullen zich aanpassen, maar het is onvermijdelijk dat de enkele diersoorten in de poolregionen zullen verdwijnen en die soorten die aan de rand leven zullen overleven door weg te trekken; de betreffende diersoorten zullen instinctief weten dat ze zich niet meer moeten voortplanten of wanneer ze moeten wegtrekken.
In tegenstelling tot huidige cijfers en voorspellingen over de bevolkingsgroei, nemen jullie aantallen af en zal het aantal geboortes blijven dalen maar niet snel. Het evenwicht van de Natuur vereist geen epidemieën meer dus ziektes en ziekteoverdracht zullen er niet meer zijn, en het huidige gebruik van giftige chemicaliën en geneesmiddelen zal stoppen. Medische zorg zal drastisch veranderen totdat er niet langer therapieën nodig zijn omdat lichamen, die een veel langer leven zullen hebben, vrij zullen zijn van elke vorm van ziekte. Nieuwe onderwijssystemen en –bronnen zullen de ware geschiedenis van het universum en de planeet tonen en ware spiritualiteit zal religies vervangen in overeenstemming met de waarheden die zullen worden geopenbaard.
Dat zijn enkele van de belangrijkste veranderingen die in het verschiet liggen, en zij zullen doorwerken en elk facet van het leven op Aarde doordringen en verheffen. Het Gouden Tijdperk – de “tweede editie” van het Hof van Eden – zal de liefde, harmonie, sereniteit en schoonheid van de geest die jullie, in het besef van jullie god- en godinzelf, ZIJN.
Nu zal Ik jullie wat meer vertellen over de praktische kenmerken die jullie kunnen verwachten in die prachtige wereld. Het stadsleven zal veel prettiger zijn voor de geest dan nu het geval is omdat de benedenmaatse gebouwen zullen worden afgebroken en de oude, eens mooie maar in verval geraakte gebouwen zullen worden gerestaureerd; er zullen veel kleine parken worden aangelegd, kleurrijke speeltuinen, groente- en bloementuinen, en openbare bibliotheken, concertgebouwen, musea en galerijen met kunstwerken van lokale kunstenaars; er zullen ontspannings- en recreatiecentra zijn voor iedereen; en er zullen vrij rondlopende dieren zijn, zelfs dieren die jullie nu als wild beschouwen. Ook zullen er nieuwe vervoersmiddelen zijn, en een veel eerlijker verdeling van rijkdom zal het de stadsbewoners mogelijk maken om regelmatig het platteland te bezoeken, waar “bed & breakfast” verblijven goede zaken zullen doen door tegemoet te komen aan het groeiende verlangen naar die oases van rust, weg van routinematige arbeid, en ook om naar verafgelegen plaatsen te reizen. Dan nog zullen miljoenen mensen die nu in steden leven er de voorkeur aan geven om te verhuizen naar de eenzaamheid en herstellende energie van bekende, landelijke bosgebieden. En, als een nieuwe golf van pioniers zullen sommigen van jullie gemotiveerd zijn om te vertrekken naar gebieden die nu onbewoonbaar zijn maar die dan gaan bloeien en de avonturiers zullen aantrekken. Weer andere zielen zullen ervoor kiezen om op woonboten te gaan leven op rustige zeeën.
Architectuur zal alleen worden beperkt door voorstellingsvermogen en keuze, maar geen gebouw zal lelijk of gebrekkig zijn. Geodetische gewelven zullen populair zijn evenals fantasierijke bouwwerken die de lichthartigheid reflecteren die de meerderheid van de Aardse bevolking is ontzegd. Huidige en nieuwe technologieën zullen nieuwe bouwmaterialen produceren die even sterk zijn en er hetzelfde uitzien als het huidige beton, staal, harde en zachte plastics, en deze zullen samen met natuurlijke producten en hoogwaardig kunsthout wijdverbreid worden toegepast. En ook glas, dat een andere samenstelling zal krijgen, omdat jullie verlangen hechter met de natuur verbonden te zijn, zelfs als jullie binnenshuis zijn.
Door gezamenlijke inspanning zal het nergens rommelig zijn. Waar jullie ook leven of reizen, jullie willen geen bedorven uitzicht door elektriciteitsmasten die nu een noodzakelijk kwaad zijn in landschappen. De masten zullen worden verwijderd en waar nodig zullen kabels onder de grond zijn. En andere energiebronnen zullen direct beschikbaar zijn, zonder de noodzaak van verbindingskabels. Hoewel telepathie een algemene vorm van communicatie wordt zal telecommunicatie net zo belangrijk zijn als nu, maar de schadelijke aspecten van draadloze methoden zoals jullie die nu toepassen zullen er dan niet zijn. De uitgestrekte aanzichten van beton zullen geleidelijk aan ook verdwijnen omdat nieuwe transportmiddelen het huidige gebruik van brandstof en snelwegen overbodig maken.
Alle onrechtvaardige wetten en gedragslijnen zullen overboord worden gegooid en onderwijs zal wereldwijd de universele waarheden uitdragen. Het schrijven, drukken en verspreiden van boeken zal vlot verlopen in combinatie met computerlessen, en de zielen die zich geroepen voelen om te onderrichten zullen deze missie die ze hadden gekozen vervullen.
Deze en andere geweldige levensstijlverschillen zijn de enorme veranderingen van het leven zoals jullie dat nu kennen, maar de grootste transformatie die jullie zullen ervaren vindt plaats in de mensheid, waar liefde en hoger bewustzijn HERscheppende “wonderen” zijn. Gelijkgestemde zielen op Aarde en in Nirvana zullen wederom heen en terug gaan tussen deze fysieke en spirituele werelden, reizen die algemeen waren totdat de beperkingen van de derde dichtheid deze mogelijkheid voor de mensen afsloot. Er zal de overgang zijn van de overtuiging dat jullie gescheiden individuen zijn naar het besef dat jullie onafscheidelijk zijn van alle levensvormen in dit universum, en jullie zullen elkaar omarmen en ook leden van buitenaardse beschavingen verwelkomen als de broeders en zusters die jullie allemaal zijn. Het leven zal zonder angst of conflict zijn omdat mensen van alle landen en culturen in harmonie, behulpzaam, vriendelijk, levenslustig en heerlijk opgewekt zullen zijn.
Nu moet Ik jullie ook vertellen dat de overgang van nu naar die wereld gepaard zal blijven gaan met beproevingen. Iets anders beweren zou noch waar noch verstandig zijn omdat jullie verwachtingen niet zouden uitkomen, en in plaats van succesvol beproevingen doorstaan – wat jullie goed kunnen met de wijsheid en kracht van de geest, anders zouden jullie niet verkozen zijn om mee te doen – zouden jullie ontmoedigd kunnen worden aangezien de Aarde haar ascensiereis snel voortzet.
Oorlogen en ander geweld, onrecht, misleiding en corruptie zullen doorgaan totdat die in beweging gezette energie is uitgespeeld. Ofschoon de donkere krachten, het grote krachtveld van negatieve gedachtevormen, dit deel van de melkweg hebben verlaten, zijn er nog steeds tentakels van die energetische invloed die uiterste pogingen doen om de meest kwetsbare zielen te beheersen en ook diegenen aan te vallen die het felste licht uitstralen. Verder versterken de hogere frequenties die nu op de planeet zijn alle menselijke karaktereigenschappen, en diegenen die naar de duisternis neigen spreiden deze verhoogde intensiteit ten toon door toenemende vijandigheid, haat, geweld en apathie jegens degenen die lijden en in grote nood verkeren. Dus, omdat niet alle negativiteit tot het verleden behoort, sporen wij jullie aan de moed niet op te geven; het betekent dat de overwinning op de duisternis zoveel dichterbij is. Wees verheugd te weten dat zijn rol bijna is uitgespeeld, want ieder van jullie die zijn/haar licht uitstraalt helpt in het bespoedigen van zijn einde.
Beheersing van de geldstroom is het laatste middel dat de donkere wezens hebben en zij houden dat in hun greep zolang als zij kunnen. De rotte “hoofdwortel”, zogezegd, is los gespit en de ranken breken al af, maar totdat allen zijn uitgeschakeld zullen economische moeilijkheden veel levens beïnvloeden. Onthoud dat jullie het vermogen hebben om jullie eigen overvloed te creëren door middel van de wet der aantrekking, en het delen van je overvloed is de beste manier om nog meer overvloed in je leven te brengen.
Voordat er vrede en harmonie op Aarde zal zijn zullen vele, vele zielen overgaan zoals nu, door ziekte, hongerdood, oorlogen en andere vormen van geweld, geofysische gebeurtenissen. De wereldbevolking zal hierdoor dus blijven afnemen. Hoe verdrietig deze doden ook lijken, de tegenspoed die deze zielen nu meer ervaren dan waarin zij aanvankelijk hadden toegestemd versnelt hun spirituele ontwikkeling enorm. Zij begroeten hun terugkeer naar Nirvana wetend dat wanneer zij een nieuw Aards leven kiezen, dat in de pracht en glorie zal zijn van een nieuwe wereld en in de duurzame liefde van haar bewoners.
Geofysische veranderingen zullen doorgaan omdat dit het natuurlijke en noodzakelijke reinigingsproces is van de Aarde. De schaamteloze onverschilligheid jegens menselijk en dierlijk leven gedurende millennia heeft een enorme hoeveelheid negativiteit doen ophopen. Ofschoon die al enorm is verminderd door geofysische gebeurtenissen, moeten de restanten, plus wat er nieuw bijkomt vrijkomen. Het doet er niet toe of dit op natuurlijke wijze of door menselijk handelen gebeurt; het oplossen van die negativiteit is wat telt. De gevolgen van deze gebeurtenissen, die in aantal en sterkte zullen afnemen naarmate de Aarde verder ascendeert, worden zoveel mogelijk beperkt door leden van jullie kosmische familie. Hun technologie kan niet alle doden en schade voorkomen, maar het beperkt het dodental en de materiële schade door de energie die vrijkomt bij aardbevingen en vulkaanuitbarstingen over een zo groot mogelijk gebied te verspreiden, en het stuurt de zwaarste stormen naar de minder bevolkte gebieden.
De recordhoge en -lage temperaturen, droogtes en overstromingen, die deel uitmaken van Aarde’s overgang naar haar oorspronkelijke gematigde klimaat wereldwijd, zullen nog enige tijd moeilijkheden veroorzaken. Geleidelijk aan zullen sommige kustgebieden onderlopen; dit is echter geen reden voor angst aangezien er beschermende en compenserende maatregelen zullen worden genomen voor bewoners in die gebieden. Wij zijn ons bewust van de speculaties dat Atlantis en Lemurië zullen verrijzen, maar dat zal niet gebeuren. Die grote landmassa’s dienden hun beschavingen gedurende die tijdperken op Aarde, maar hun terugkeer is niet nodig. Echter, sommige zielen die toen leefden zijn teruggekomen om te helpen bij de verdere verhoging van bewustzijn en spirituele vernieuwing onder de huidige bevolking.
Dat religies “het woord Gods” onderrichten zal geheel blijken uit de misleiding die deze onwaarheid voortbracht, en onder de beproevingen die jullie zullen tegenkomen zijn de vele individuen die niet de waarheden zullen geloven die worden geopenbaard. Sommigen zullen strijden, overtuigd als ze zijn dat het hun goddelijke recht en plicht is om de Antichrist of de ongelovigen te verslaan door middel van bloedvergieten. Jullie zullen getuige zijn van de schok, de verwarring, de boosheid, de desillusie, en ja, ook angst – de misleiders die wraakzuchtige god hebben gemaakt hebben eeuwenlang geheerst – van mensen wier geest niet helemaal gesloten is voor de openbaringen. Ontvang hun vragen en vertrouw op je intuïtie voor het beste antwoord; die zullen er zijn wanneer je ze nodig hebt. Het is echter niet jullie verantwoordelijkheid hen ervan te overtuigen dat de basis van hun overtuigingen – misschien zelfs hun levensdoel – een leugen is. Wees verheugd, zoals ook wij dat zijn, wanneer je inspanningen lonend zijn, maar voel je alsjeblieft niet wanhopig als het niet lukt. De zielen die weerstand bieden zullen, zoals ook elders in het universum, hun evolutie voortzetten waar hun behoeften het beste worden beantwoord, en de eeuwige en oneindige liefde van de Bron zal hun pad ondersteunen.
Samengevat zeggen wij tegen jullie, onze geliefde familie op Aarde: weet met heel jullie wezen dat de wereld van liefde, vrede en harmonie die jullie hebben medegeschapen nabij is. Door te beseffen dat je verkoos precies daar te zijn waar je nu bent opdat je je bijdrage zou kunnen leveren aan deze unieke tijd in het universum, zal je hart vullen met licht en van je reis een triomfantelijk avontuur maken. Myriaden lichtwezens zijn continu bij jullie en omhullen jullie met de liefde en bescherming van het Christuslicht terwijl jullie Aarde’s lang verwachtte “2012” Gouden Tijdperk inluiden.