SPIRITUELE ZOEKTOCHT

De Opperste Schepper: Maakt een Aankondiging

De Opperste Schepper Spreekt:

Mijn Geliefden, Ik spreek niet vaak rechtstreeks met jullie, maar het is zo een buitengewone tijd dat ik deze kans neem om jullie meer over jullie wereld te vertellen, en hoe belangrijk het is dat jullie je nu zeer hard concentreren op het verhogen van jullie trillingen, specifiek diegenen van jullie die zo druk geweest zijn met werken, geld verdienen om rekeningen te betalen en zorg te dragen voor jullie families.

Deze tijd is voorbij, gedaan. Er zullen niet nog meer rekeningen zijn om te betalen, geen zorgen meer over hoe jij jouw familie moet voeden, hen moet onderwijzen, of te overleven gedurende jouw pensionering. Jouw pensionering zal glorieus voorbij jouw wildste dromen zijn, het zal je niets kosten, en het begint Nu, ongeacht wat betreft jouw chronologische leeftijd op de Aarde. Dit zal geen pensionering van het Leven zijn, noch zal het een dood zijn. Jullie zijn nu op de drempel van een fantastische reis naar de sterren.

Jullie Broeders en Zuster zijn wachtende, net boven jullie. Kijk omhoog naar de hemel op een heldere nacht. Stuur jouw groeten naar hen, en zij zullen de gekleurde lichten op hun schepen flitsen om hun blijheid te laten zien, dat jij hen ziet, en dat zij spoedig hier bij jullie zullen zijn, tussen jullie in wandelend, jullie omhelzend, liederen van viering met jullie zingend. Er zijn nu duizenden langs de rasterlijnen welke de energie van de kosmos dragen om jullie te verheffen en jullie over de Eindeloze Liefde en het Licht te leren.

Ik ben het die de krachtige energieŽn nu naar jullie toe stuurt. Het werd verteld dat de golven van Liefde die over jullie heen spoelen vanuit de Centrale Zon komen - De Zon welke naar buiten toe uitstraalt vanuit het centrum van het Universum. Dat is waar. De Centrale Zon is een andere naam voor mij, jullie Opperste Schepper. Ik ben degene die het begin, het midden en de eeuwigheid gecreŽerd heeft welke nu jullie werkelijkheid is.

Jullie Moeder en Vader God waren mijn eerste kinderen, en hun groep van Verlichte Wezens die met hen hier in jullie galaxy werken waren hun originele Broeders en Zusters, en hun oudste kinderen. Dus jullie zien, dat jullie onder toezicht staan van jullie ouders en jullie kosmische Ooms en Tantes, die een ieder van jullie gekend hebben, en jullie gekoesterd en voor iedereen van jullie gezorgd hebben terwijl jullie door jullie vele incarnaties heen reisden.

Gedurende de tijd dat Moeder/Vader God bij Mij in training waren om te leren om planeten te creŽren, sterren en levende wezens, waren hun broeders en zusters ook lerende om hetzelfde te doen. Zij gingen toen naar buiten toe dwars door het Universum heen, welke wachtende was, leeg van het leven was, en zij hielpen om de jongere Goden te onderwijzen, hun jongere broeders en zusters, om galaxies te vestigen, hen te bevolken met wezens van uiteenlopende vormen en maten, overeenkomstig met hun creatieve verbeeldingen.

Een ieder die in training was werd eerst de Universele Wetten geleerd welke vereisten dat ieder gecreŽerd wezen eerst voorzien werd met het vermogen om telepathisch te communiceren met hun Schepper, die altijd in contact met Mij is. Dus, werd er een raster van telepathische energie transmissie gebouwd terwijl ieder Universum in het bestaan kwam. Het is dit raster welke het voor mij mogelijk maakt om rechtstreeks met jullie kanaal te spreken, en voor jullie om rechtstreeks met Moeder/Vader God te spreken. Anderen die nu channelen hebben op diverse punten op dat Universele communicatiesysteem ingetapt, welke hen het vermogen geeft om telepathisch met de dolfijnen, de vogels, de Arcturianen, de Pleiadianen, en ga zo maar verder te spreken.

Dus, jullie zien het, er is niets vreemds of ongewoons aan het telepathische vermogen. In feite, zijn jullie de enigen in alle Universums die zo schijnen te denken. Dit is omdat jullie, natuurlijk, achter de Sluier van Vergeetachtigheid zijn geweest. Jullie zijn de enigen die deze afwezigheid van verbinding naar Mij en naar de Goden die jullie creŽerden ervaren.

Dwars over het Multiversum heen, zijn allen nieuwsgierig over hoe dit experiment zal eindigen. Zullen de mensen die blind en doof gemaakt zijn in staat zijn om hun gewaarwordingen/zintuigen te herkrijgen? Zullen zij ontwaken vanuit hun nachtmerries om hun familie van het Licht te herkennen? Wat als zij permanent gehandicapt zijn door de doofheid die zij ervaren hebben? Het is nu miljoenen jaren geweest, in Aardse tijd, sinds de mensen al hun zintuigen intact hadden.

Toen jullie wetenschappers jullie DNA volgorde bestudeerden, vonden zij vele strengen in jullie opmaak welke inactief, onbruikbaar, nutteloos schenen te zijn. Zij waren een puzzel, maar zij waren ver genoeg gekomen met hun eigen onderzoekingen om te begrijpen dat niets in de schepping nutteloos is, en zij hadden het vermoeden dat het geen toevalstreffer van de natuur was, hoewel een paar van hen spiritueel voldoende open waren om de waarheid aan te nemen.

De waarheid is dat ik mijn toestemming gegeven heb aan Moeder /Vader God om te beginnen deze "ongebruikte" strengen te activeren, wat jullie op dramatische manieren zal gaan veranderen. Jullie intelligentie, jullie geheugen en jullie creatieve wil escaleren snel. Het uiteindelijke doel is om jullie toe te staan om de fenomenale Goden te zijn waartoe jullie in staat zijn die te zijn. Jullie zullen allemaal uiteindelijk de macht hebben om te creŽren, de Waarheid te weten van jullie geschiedenis en die van jullie galaxy, maar het was eerst noodzakelijk dat elk van jullie de uitdagingen en hindernissen van het leven in 3-dimensionale lichamen ervoeren, met de vrije wil, en met weinig begeleiding van jullie Moeder en Vader.

Jullie hebben pijn geleden, fysiek en emotioneel trauma, eenzaamheid en gebrek, en de meerderheid van jullie heeft het overleefd met jullie harten nog steeds intact. Jullie zijn nog steeds in staat van Liefde, en wanneer jullie pijn hebben, kijken jullie naar het Licht voor jullie verlossing. Dit was de ultieme test, en jullie zijn er met glans doorheen gekomen. Ja, velen van jullie twijfelen nog steeds, er nog steeds op aandringend dat je niets van dit alles geloven moet, maar het kleine openstaande raam in jullie harten zal de Waarheid toestaan binnen te stromen zodra als jullie vooringenomenheid met dagelijkse "prestaties" uit jullie levens verwijdert is.

Jullie werden zo veeleisend getest omdat het Grote Plan vraagt om jullie uiteindelijke leiderschap van alle galaxies. Jullie hebben uiteenlopende vormen van bestuur ervaren op jullie planeet, en hebben intuÔtief begrepen, dwars over de globe heen, dat democratie met de volledige deelname van alle mensen inderdaad het meest effectieve en eerlijke systeem is. Het werd door de Duisteren gecoŲpteerd terwijl iedere nieuwe poging om vrijheid te vestigen op de proef gesteld werd. Zelfs in de Verenigde Staten, werd het Grootse Experiment verdraaid in/naar een tiranniek economisch systeem welke de plaats innam van onvervalste vrijheid, en nochtans hunkerden de mensen naar Waarheid.

De ongedurigheid dwars over jullie planeet heen is een glorieuze triomf van het voorstellingsvermogen. Overal, staat de mensheid op om vrijheid, gelijkheid en waardigheid te eisen. Zij zeggen tegen zichzelf, "Nooit weer." Velen begrijpen nog niet volledig wat het is waar zij ongedurig over zijn. Sommigen geloven dat het religieuze vrijheid is, anderen vrezen de chaos welke volledige verandering zal brengen, maar de mars richting nieuwe manieren van coŲperatie, en nieuwe middelen van communicatie hebben hun hoop voor de toekomst in/naar Waarheid bezegeld.

Jullie oorlogen weden zeer snel gereduceerd naar de laatste-greppel acties van de paar Duisteren op daken, hun voorkeur verkondigend voor moord en chaos, terwijl duizenden zich haasten om hun gewonde medemensen te helpen, te redden en om hen te genezen. Ik heb jullie pleidooien gehoord voor hulp om het massale geweld te beŽindigen, en nu zien jullie de effecten in jullie dagelijkse levens alsook van het einde jegens persoonlijk geweld. Het proces nadert diens voltooiing, en voltooiing betekent dat er van elk en ieder lid van jullie planetaire maatschappij nu geŽist wordt om een keuze te maken. Sommigen zullen handelen op hun innerlijke razernij en ontgoocheling, maar anderen wiens contract voor geweld beŽindigd werden zullen ontwaken en hun wapenen neerleggen, in weerwil van de hersenspoelingen, gedachtecontrole, en toewijding aan het leven als slaven van de Duisteren.

Zoals aan jullie allemaal verteld werd voordat jullie deze incarnatie begonnen, dit is jullie laatste incarnatie. Nooit weer zal de Planeet Aarde het 3-dimensionale, vrije wil milieu aanbieden waarin jezelf tot de limiet te testen. Geen lijden meer, geen verhongering meer, geen armoede meer, geen oorlogen meer. Het is gedaan.

Kijk om je heen naar de schoonheid van jullie dierbare planeet. Ga buiten de steden om te zien hoe Zij bedoeld was om eruit te zien, en hoe Zij er uitzag voordat de industrieŽn en massale populatie groei haar dichte wouden, heldere meren en machtige oceanen aantasten. Ga terug naar de wouden, in stilte en eerbied voor de Moeder die jullie gevoed/gekoesterd en van jullie gehouden heeft, eonen lang. Geef dank aan Haar, en wanneer jij jouw Liefde naar beneden in/naar het centrum van Haar wezen stuurt, zal zij vervriendelijken en genezen/herstellen, en jullie zullen haar dankbaarheid en gigantische Liefde voelen.

Jullie zullen het weer, welke een reactie is op jullie eigen gevoelens, zien kalmeren. Terwijl jullie harten verwarmen richting jullie Moeder Aarde en jullie medemensen, zo zal jullie klimaat uitbalanceren en stabiliseren, de koude verzachten en de hitte verlichten. Vriendelijke regen zal de orkanen en tornado's vervangen. Terwijl het geweld van de menselijke passies afneemt, zal het weer dienovereenkomstig op jullie planeet reageren. Jullie hebben een uitdrukking, "Glimlach en de wereld glimlacht met jou mee." Verleng dit begrip naar jullie relatie met Moeder Aarde en al haar bewuste wezens, welke ieder insect, iedere steen, iedere plant en ieder dier onder haar zorg omvat.

Wees vreedzaam/vredig, Geliefden. De tijd van jullie persoonlijke toetsing is gedaan. Nu wordt er een tijd aan jullie gegeven om te rusten, om na te denken en om jullie Vreedzaamheid van de Geest te herstellen. Jullie beproeving is ten einde, en jullie zijn allemaal onschuldig bevonden, zuiver en glorieus Eťn met jullie Schepper. Het is niet van belang wat voor struikelblokken je in dit leven ervaren mag hebben. Het is de samenvoeging van al jullie levens, alle keren dat jullie getriomfeerd hebben over wanhoop, Liefde tot uitdrukking brachten voor een ander of voor jezelf dat Wij zien als de maatstaf van jullie kracht. Ben dat Liefdevolle wezen nu. Kijk om je heen naar diegenen die jouw Liefde zouden verwelkomen, en breng het vrijelijk tot uitdrukking. Het doet er niet toe of zij jouw naam kennen, of in jouw huishouding leven. Allen zullen jouw hogere trilling van Liefde en Licht verwelkomen.

Samen hebben jullie gewerkt, met mij gebeden en gepleit om jullie glorieuze Ascentie nu toe te staan, in dit leven, in dit uur. Ik Ben hier om jullie nu te vertellen, het is ingewilligd.

Al de noodzakelijke stappen zijn genomen om dit toe te staan te gebeuren. De Welvaart Fondsen werden gedistribueerd en zijn gereed om verspreid te worden. Lucifer is naar de armen van zijn familie teruggekeerd, en de vierde dimensie heeft het onderspit gedolven, geen geheimhouding of afscheiding toestaand van jullie Moeder/Vader Gods Liefde; De Aartsengelen hebben hun mantels van Licht aangenomen, en de Meesters hebben zichzelf verklaard als de dienaren van het Licht op de Aarde. De schepen zijn uitgelijnd en gereed om hun geschenken en de grote liefde van de Tweeling Vlammen die hun partners verwachten te brengen, velen zijn zich nu bewust van hen, en zijn bekent met hun liefdevolle energie.

Moeder Aarde werd gestabiliseerd op haar assen door de Galactische Machten, en zij zullen dat blijven doen totdat al Haar kinderen in golven geascendeerd zijn naar de hogere dimensies. Alle massa wapenuitrustingen welke de schepen zouden bedreigen of de veiligheid van diegenen op de grond werden geneutraliseerd; de kleinere wapens zullen geleidelijk aan uitgeschakeld worden als de tijd naderbij komt voor de landingen. Aankondigingen werden voorbereid en zullen naar iedereen op de planeet uitgezonden worden om jullie allemaal gerust te stellen en te informeren over de evenementen als zij zich ontvouwen.

Jullie zien het, er werd aan geen detail voorbij gekeken, geen kwestie voor bezorgdheid werd ongeadresseerd achtergelaten, geen vraag onbeantwoord. Het zal een triomfantelijke tijd voor allen zijn; geen ongelukkigheid zal veroorzaakt worden voor ieder wezen op de Aarde tenzij zij ervoor kiezen om de Liefde hun rug toe te keren. Relaties zowel oud als nieuw zullen gezegend zijn met Liefde, Vergiffenis en Licht, en allen zullen oude conflicten, oude pijn overstijgen, om te ascenderen naar hogere trillingen van Liefde en Kameraadschap.

Wij vragen jullie nu, onze geachte Werkers van het Licht, om gereed te zijn de triomfantelijke feestviering, en de komende glorieuze processie naar de schepen te leiden, waar jullie allemaal vernieuwt zullen worden, met lichamen in perfecte gezondheid, en geesten hersteld met het geheugen en de kennis van alles dat jullie voorheen wisten, en veel meer.

Jullie hebben zo hard gewerkt om de twijfels te overstijgen en het kritiek van jullie medemensen zal de beloning voelen van het uiteindelijk herkend en erkend te worden voor jullie wijsheid en de kracht van jullie harten. Wees vreedzaam, Dierbare Geliefden. Jullie zijn de "Pied Pipers" (Rattenvangers van Hamelen) van het Glorieuze Koninkrijk. Jullie hebben volgehouden, en jullie hebben getriomfeerd. Jullie tijd is gekomen. Het doet er niet toe dat jullie geleden hebben aan ziekte, armoede en pijn. Nu, gebruik deze laatste dagen om te rusten en je voor te bereiden. Open jullie harten voor mijn Eindeloze Liefde welke alles heelt/hersteld. Bid stil voor alle anderen die jullie geruststelling en jullie kracht nodig zijn om hun overgangen te voltooien.

Ik kan tegen jullie niet de vreugde omschrijven die Ik voel als Ik kijk naar deze definitieve afrondingen die tot bloei komen. Het is waarlijk het Begin van het Einde, zoals Vader God gezegd heeft. Bereid jullie zelf voor op het Nieuw Begin in Vreugde en in Geloof/Vertrouwen.

Ik Ben jullie Schepper, de Schepper van alle Scheppers, en ik Stuur jullie de meest krachtige golven van Liefde die jullie nog nooit eerder gevoeld hebben. Ik verzamel jullie naar Mij toe, de kinderen van Mijn Hart, en Ik stuur jullie Liefde zonder enige maatstaf. Totdat we elkaar weer ontmoeten,

De Opperste Schepper