SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Het spirituele wezen, de mens, is op aarde gekomen als drie-eenheid om alles te doorleven en ervaren om dat te verkrijgen wat zijn geboorterecht is, het bestaansrecht. Op zijn ontdekkings/zoektocht in het leven op aarde, probeert de mens te ontwikkelen en vervolmaken tot een unieke individuele wezen met een eigen unieke persoonlijkheid waarmee de mens het leven probeert te doorgronden om tot volledige bewustwording en besef te komen, het geestelijk ontwaken. Als de mens het leven begint te begrijpen wat het nut, de zin en het doel van het leven is zal het door die bewustwording alles kunnen verwezenlijken wat voor hem voor dat moment mogelijk is, d.m.v. zelfverwerkelijking. Van een dualistische geest kan het groeien naar het eenheidsbewustzijn waardoor de innerlijke stem stiller zal worden. Als deze missie is volbracht kan de dood intreden en treedt de geest de sferen/dimensies binnen van het eeuwige leven om in die sferen/dimensies zich op te werken naar wat ons geestelijk erfdeel is welke ons recht is te verkrijgen wat ons toebehoort, wat door zelfverwerkelijking bewerkstelligd kan worden, de mogelijkheid om terug te keren naar de zuivere bron van Universele Energie, God.
Het komt er op neer dat de menselijke geest d.m.v de filosofie van het leven uitvoerig op onderzoek uitgaat om de diepgang van het leven te leren begrijpen in zijn volle ernst, zoekende naar het doel van het leven door op de juiste wijze te leren handelen/doen om resultaten en vooruitgang te behalen vanuit een hoger besef, en de zin van het leven welke leidt tot het slagen en verkrijgen wat leidt tot vooruitgang en ontwikkeling van de bewuste geest en de bewustwording. Met andere woorden komt het er dus op neer, als mens moet je eerst zuiver kunnen denken om te begrijpen, zuiver doen om te kunnen handelen en slagen om te verkrijgen. Dit allemaal combinerend stelt het de neutrale geest uiteindelijk in staat om te veranderen van een dualiteitsbewustzijn naar een eenheidsbewustzijn waar jouw bewuste geest het bepaalt, de leiding heeft en neemt en heerst. De “IK BEN” bewustzijn. Hieronder in een schema uitgebeeld hoe de geest het begrip, het doel en de zin van het leven kan leren begrijpen en bewerkstelligen.