SPIRITUELE ZOEKTOCHT


Ontwaking v/d geest

Er zijn 7 punten waar je aan je zelf kan zien of het proces van spirituele transformatie aan het beginnen is of reeds in werking is gezet.
1. Helder gewaarzijn
Dit betekent dat je constant aanwezig bent, als je wakker bent, slaapt of droomt. Je laat niet toe dat uiterlijke zaken je blik vertroebelen, je gewaarzijn blijft altijd ontvankelijk. Helder gewaarzijn voelt aan als volmaakte waakzaamheid en zorgeloosheid.
2. Weten
Dit betekent dat je in contact staat met het niveau v/d geest waarop het antwoord op iedere vraag bekend is. Het heeft ook te maken met talent. Jouw kennisgebied is het leven zelf en de beweging v/h bewustzijn op ieder niveau. Het weten voelt aan als wijs zijn, vertrouwen hebben, onwankelbaar en tegelijkertijd bescheiden zijn.
3. Ontzag voor het leven hebben
Dit betekent dat je in contact staat met de levenskracht, jij voelt binnenin je de kracht stromen die door ieder levend wezen stroomt. Je hebt ontzag voor alles wat er is en je begint het leven weer als wonderlijk, kostbaar, waardevol en zinvol te zien en je weet dat ieder levend wezen recht op leven heeft en je eerbiedigt dat. Ontzag voor het leven voelt aan als warmte, verbondenheid en blijheid.
4. Geweldloosheid
Dit betekent in harmonie zijn met alles wat gedaan wordt. Tussen wat jij doet en wat alle anderen doen bestaat geen tegenstelling. Jouw wensen vormen geen belemmering voor andermans welzijn. Als je om je heen kijkt, zie je in de wereld in het algemeen conflicten, maar in jou wereld zijn die er niet. Als een krachtveld van vrede roep je onenigheid in je omgeving een halt toe. Je gelooft niet meer in geweld alhoewel je in staat bent om als het nodig is jezelf te transformeren om geweldadig geweld te elimineren indien je eigen leven in gevaar is. Geweldloosheid voelt aan als nederigheid, rust en volkomen ontbreken van weerstand.
5. Onbevreesdheid
Dit betekent een gevoel van totale veiligheid. Je hebt geen angst meer voor het onbekende of voor wie of wat maar ook. Je vertrouwt op je eigen kracht, je staat in je kracht, het geloof in jezelf. Angst zet je vast in het verleden. Het doet je denken aan het moment waarop we ons innerlijk thuis verlieten en terechtkwamen op een plaats waar we kwetsbaar waren. Onbevreesd zijn voelt daarom aan als jezelf.
6. Onthechting
Dit betekent dat je niet langer gehecht bent aan materiele dingen, zaken die voor jou geen nut hebben of totaal zinloos zijn. Je kunt je gemakkelijker losmaken van onbelangrijke zaken die andere mensen be´nvloeden. Je bent bezig je los te maken van alle aardse zaken die je niet (meer) dienen en je durft los te laten. Onthechting voelt aan als bevrijding en verlichting.
7. Heelheid
Dit betekent dat je niets uitsluit, dat alles mee mag doen. Nu heb je nog het idee dat het leven in kleine stukjes tijd, ervaring, activiteiten is opgedeeld. Heelheid is een toestand die groter is dan de persoonlijkheid. Het dient zich aan als het "Ik ben" dat naar jou verwijst als het "Ik ben" van anderen. Je accepteert dat je een deel bent van het geheel en je weet en bent je ervan bewust dat je zelf een heelheid bent dat groeit naar zelfstandigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid als een uniek individu en weet dat niemand je hoeft aan te vullen om een heelheid te zijn of worden, je bent reeds die heelheid. Heelheid voelt aan als stevigheid, eeuwigheid, als iets zonder begin of einde.