SPIRITUELE ZOEKTOCHT


Normen en Waarden

Gedragsregels

In het leven hebben we allen te maken met gedragregels, door de juiste gedragregels toe te passen kun je niet alleen jezelf maar ook elkaar leren accepteren als gelijkheid, ongeacht huidskleur, afkomst, uiterlijke vorm, gebreken enz. Welke gedragregels zijn nu juist, de regels die we hebben geleerd in de opvoeding, door scholing en in de maatschappij of regels gezien vanuit een hoger besef vanuit de eigen enof gezamenlijke verantwoordelijkheid ?, de eenheid. Er zijn in het leven 4 belangrijke aspecten die je kunnen helpen begrijpen hoe men zich in het leven ten goede kunt leren gedragen jegens jezelf en andere mensen.
Hieronder ziet u een volgorde van de 4 basis principes van de samenleving (sociologie). Wanneer men deze principes in de diepste zin van het woord leert begrijpen en er invulling in zijn/haar leven aangeeft, is men in staat om zich boven het slechte en de negatieve beinvloeding te verheffen. Je gedragen zoals het werkelijk kan, hoort en zou moeten vanuit een hoger besef vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel.
De 5 belangrijkste gedragsnormen en ethische regels zijn:
1. zich onthouden van doden
2. niet nemen wat niet gegeven is
3. zich onthouden van verboden seksuele daden
4. zich onthouden van onjuiste spraak
5. afzien van het gebruik van bedwelmende middelen
    zoals drugs, alcohol en andere verslavende middelen.

1. Ontologie
Ontologie betekent "Zijnsleer", leer van de algemene eigenschappen van de dingen, het is datgene wat bestaat. Het erkennen van wat er is en het aller belangrijkste, het erkennen van je eigen bestaan en dat van je medemens en een Hogere Macht. Wat men niet kan zien betekent niet dat het niet bestaat, het is een kwestie van geloof. Ieder individu heeft het recht van de vrije wil om te geloven of iets wel of niet bestaat. Belangrijk alleen is de mate van het geloven en jezelf af te vragen wie of wat is belangrijker, ikzelf of datgeen wat misschien bestaat maar men niet kan zien ?
2. Epistemologie
Epistymologie betekent wetenschap van de wetenschappen, leer van het kennen, de kennisleer. Het is belangrijk in het leven om te groeien en te ontwikkelen en de sociale vaardigheden te verbeteren zodat men meer kennis en kunde vergaart. Ken jezelf, ken je medemens, ken je talenten en capaciteiten om je verder te ontplooien.
3. Ethiek
Ethiek is praktische wijsbegeerte dat zich bezighoudt met wat goed en kwaad is zoals, de ethica, moraal, moraalfilosofie, zedenkunde en zedenleer. Het komt er gewoon op neer, de leer van het fatsoen. Wanneer men leert zich fatsoenlijk te gedragen volgens de intelligentie die een mens bezit zal het een medemens ook geen kwaad of schade berokkenen, kwetsen, teleurstellen of zelfs vermoorden. Het leren tolerant, verdraagzaam en hulpbehoevend zijn en oog en respect voor je medemens hebben wanneer het in moeilijke situaties zit. Een mens is verantwoordelijk voor zijn eigen denken en handelen en mag niemand benadelen met zijn handelen zoals hij ook niet door een ander benadeelt wil worden.
4. Esthetiek
Leer van het esthetische houdt in dat men waardering heeft voor schoonheid, de leer van de schoonheid. Het niet kapot maken wat heel is en wat niet van jou is, het niet afnemen wat van een ander is waar de persoon in kwestie door bijv. heel hard werken heeft verkregen, je medemens niet vernederen, het respect hebben voor alle levende wezens naast de mens, het milieu niet onnodig vervuilen.
Kort samengevat
Wanneer men zichzelf kent en erkent en accepteert dat we er allen zijn en evenveel recht hebben op deze wereld dan kunnen we rekenschap met elkaar houden en een harmonisch samenspel creŽren. Door je kennis en kunde te vergroten en te verbreden kunnen alle beperkingen en belemmeringen opgeheven worden zodat men zelfstandig en onafhankelijk kunt worden met een hoog besef van verantwoordelijkheid. Wanneer men ethiek op alles toepast weet men zich ten alle tijde fatsoenlijk en binnen de normen en waarden te gedragen. Je bent dan onschadelijk tegenover je medemens. Het inzien dat schoonheid overal aanwezig is, zowel in de mens als in de natuur en hier dan de balans in proberen te vinden door jezelf nederig te onderwerpen aan de wetten van de natuur.