SPIRITUELE ZOEKTOCHTMededeling
Ik ben emotioneel neutraal en me er altijd
bewust van welke energie van mij is en
welke niet. Ik zal een ander niet
ondermijnen door diens problemen over
te nemen. In plaats daarvan zal ik
anderen de wet van autonomie en de
vrije wil leren. Ik zal mijn vermogens
niet gebruiken om anderen te
beheersen, te manipuleren of te
programmeren. Ik zal mijn vermogens
gebruiken om de waarheid voor
iedereen te zien en niet om er
schade mee aan te richten.