SPIRITUELE ZOEKTOCHT


AARDE’S GOUDEN PERIODE
Het leven verder dan 2012


Diegenen die het jaar 2012 hebben geïnterpreteerd als het begin van het einde van duisternis – om het maar niet te hebben over het einde van de wereld! – hebben het belang van dat jaar verkeerd geïnterpreteerd. Eenvoudig gezegd luidt 2012 voor de Aarde het begin in van de Gouden Tijd, en tussen nu en dan is een tijd van overgang van leven zoals jullie dat hebben gekend naar leven dat geheel in harmonie is met alles in de Natuur.

Prelude/Voorwoord

“Gegroet, mijn geliefde kinderen. Dit is God die tegen jullie spreekt. Ik zeg God, omdat zo mijn ‘scribe’ (mijn secretaresse) Suzy mij kent – met welke naam jullie mij ook roepen, is ook goed. Ik beantwoord het allemaal. Ik beantwoord ook al jullie vragen en gebeden en ik wenste dat meer van jullie begrepen hoe dat werkt – op zijn tijd zullen jullie dat weten.
Jullie kunnen – of kunnen niet – verbijsterd zijn te weten dat je vóór je werd geboren precies koos de persoon te zijn die je bent, en ook je rol koos om een glorieuze nieuwe wereld naar Aarde’s drempel te helpen brengen.
Je herinnert je niet dat je dat gedaan hebt, dus vertel ik jullie dit. Enigen van jullie tekenden om in de voorhoede te zitten, anderen besloten om actief wegwijzers te ondersteunen, maar de meesten van jullie willen leven op goddelijke manieren en licht naar iedereen verspreiden. En wat een schitterende collectieve resultaat – Aarde’s Gouden Periode!
De inspiratie voor deze naam kwam uit mij. Die beschrijft de schittering van licht uit jou en uit vele, vele van mijn andere kinderen. Dat licht stuwde Aarde uit de duisternis die veel te lang danig met verwoesting op de planeet had huisgehouden.
Licht, dat dezelfde energie is als liefde, is de meest sterke kracht in de kosmos. Deze energie is de zuivere essentie van de Schepper, en dat is waar jij en ik en alle andere zielen door de kosmos van zijn gemaakt – het is het Begin van ons als eeuwige zielen. Zo enorm als ons universum is, het is niet het enige universum – op dit moment zijn er nog zes andere.
In ieder geval gaat de Aarde weg van die duisternis en dat is waarom zij ascendeert/opstijgt en dit zal enige enorme verschillen laten gebeuren op jullie wereld. Velen van jullie zijn zich tot nu toe nog aan het aanpassen aan de verschillen. Tegelijkertijd denken jullie dat ze misschien wel een “betere wereld” bij zich dragen maar wat gaat er vervolgens gebeuren?! Met ietwat schroom. En sommigen van jullie hebben veel schroom.
Ik kan jullie in een notendop vertellen wat er vervolgens gebeurt - vrede, harmonie en eenheid van Geest!(Spirit). Maar: ik ben jullie en jullie zijn mij, dus ik weet dat jullie het hoe, wat en waarom willen weten. Eerlijk gezegd zou ik teleurgesteld zijn als je dat niet wilt weten want dit is mijn kleine boekje met de antwoorden.
Terwijl ik spreek, zijn er plannen aan de gang voor mijn kinderen die jullie “extraterrestrials” noemen (buitenaardsen) om zichzelf te introduceren. Sommigen wonen onopgemerkt tussen jullie en sommigen wonen IN de planeet – dat zijn allemaal “terrestrials” (aardlingen). De feitelijke buitenaardsen – jullie zullen voorbij die onpersoonlijke manier komen om zó over hen te denken – zullen hun toestellen landen die al eeuwen rondgecirkeld hebben langs jullie hemelen en nog steeds zijn er anderen die jullie geholpen hebben van zover weg dat jullie je dat niet eens kunnen voorstellen.
Die zitten bij de “ontwikkelde” rassen van mijn ontzettend grote schare/kudde. Hun lichten en ook hun technologieën hebben Gaia’s planetaire lichaam – jullie noemen dat Aarde – al heel lang geholpen op haar ascentie pad. Zij hebben jullie ook geholpen om omhoog te gaan en om bewust en spiritueel verder te gaan.
Jullie moeten bekend raken met enkele van deze broeders en zusters van jullie. Zonder hun hulp, wie weet waar jullie anders vandaag zouden zijn? Nou ja, ik zou dat wel weten, maar dat is weer een ander verhaal.
Nu. mijn geliefden, lees verder …..”

Inleiding

Het was midden juni 2012 toen God zei: “Kleine Suzy, ik wil dat je er over na gaat denken om een klein maar vitaal boek te publiceren met de titel: “Aarde’s Gouden Periode - het Leven verder dan 2012.” Toen vertelde Hij wat er in moest staan.
Na mijn antwoord - Ik denk dat zo’n boek niet nodig is omdat de informatie die in veel van Matthew’s boodschappen staat, op mijn website is te vinden en verspreid zit in drie van de andere boeken - gaf God mij Zijn weerlegging op een zilveren schaaltje in handen: “Precies! Het staat hier en daar en hier en daar en dat moet allemaal op EEN plek staan!”
Na enkele dagen met me afvragen hoe ik mogelijk tijd kon vinden voor alle taken die horen bij het publiceren van een boek, zei ik: “Okay, God” en Hij zei: “Laten we beginnen!”
In overeenstemming met Zijn richtlijnen vertelt Matthew eerst Aarde’s geschiedenis en ascentie, de serie buitenaardse bijstand en het leven in de Gouden Periode; en daarna beschrijven vertegenwoordigers van andere werelden zichzelf en hoe zij ons helpen.
Zoals God zei, Hij wil dat wij weet hebben van onze universele familie. Zijn andere reden om dit boek te willen is: …“zodat ieder van mijn geliefde kinderen op Aarde zich opgewonden en blij kan voelen over alles dat voor jullie ligt!”
Suzanne Ward augustus 2012.

2012 en Aarde’s Ascentie

Geschiedenis

Matthew: In het continuüm, vinden een aantal gebeurtenissen tegelijkertijd plaats die jullie zien als verleden, heden en toekomst. Het begin en ook de voltooiing van Aarde’s ascentie zijn al een fait accompli (gedane zaak), dus kun je zeggen dat beide “begin en voltooing” bekend waren in talloze tijden. Hetzelfde kan gezegd worden van de condities die tot Aarde’s keuze voerden om de derde dichtheid te verlaten indien de verbinding van hemelse lichamen een raam van gelegenheid opent aan het einde van jullie kalender jaar 2012.
Vaak worden dichtheid en dimensie verwisselbaar gebruikt omdat ze synoniem zijn maar in een universele context zijn ze dat niet. Alles heeft dimensies – breedte, lengte, hoogte, gewicht, volume – terwijl dichtheid nauw beschreven wetenschappelijke toepassingen heeft.
De Maya kalender stopt op 21 december 2012 omdat dit het eind is van een 26.000 jarige lineaire cyclus is. Op dit punt produceert, de planetaire naast elkaar plaatsing in jullie zonnestelsel, in iedere cyclus, speciale krachtige energiegolven die een gunstige tijd voor de Aarde vertegenwoordigen om uit de derde dichtheid, waar duisternis heerst, de vierde in te gaan te gaan, waar de lage vibraties van duisternis niet kunnen binnengaan.
Vroegere cycli kwamen en gingen omdat de Aarde te zwak was om uit de diepe derde te gaan waar ze in de modder zat van het duister dat het leven beheerste op de planeet. Haar achtereenvolgende bevolkingen waren beestachtig geworden door hoe ze elkaar behandelden en eonen van bloed vergieten had zoveel negativiteit vergaard dat de Aarde doodsnood had gekregen.
Tweemaal redde zij zichzelf door geweldige omkeringen te beginnen die negativiteit losliet, maar ook vernietigde ze daarbij alle leven op de planeet en dat maakte haar zeer droef. Zij wilde die traumatische episodes niet meer herhalen en daarom riep zij om hulp.
Onmiddellijk autoriseerde God beschavingen (gaf hen toestemming) om levens reddende bijstand te verlenen die Aarde nodig had. Zij straalden massale hoeveelheden licht uit om haar omloop te stabiliseren, die zo grillig was geworden dat zij op de rand zat om de ruimte in te vliegen, wat tot zekere verwoesting zou leiden, en om haar te helpen zich los te schokken uit de diepe derde dichtheid.
Het licht dat de overleving van de planeet in staat stelde en haar op haar ascentie pad liet beginnen, diende ook om de menselijke bewoners van de Aarde te verlichten zodat zij bewuste keuzes konden maken om in haar visioen van een Gouden Periode te blijven – een vredige, gezonde wereld waar alle volkeren met elkaar en met de hele Natuur, in harmonie leven. De wereld die zij voor ogen had zou de terugkeer naar haar beginselen betekenen als het oorspronkelijke, prachtige paradijs dat jullie als Eden kennen.
In de lineaire tijd, kwam de roep om hulp van Aarde met het begin van haar ascentieproces, aan het eind van jullie 1930er jaren, maar het ascentieplan was al heel lang in werking getreden. Leden van galactische en intergalactische federaties hadden raad gevraagd aan de hoogste wezens in dit universum, en uit die gesprekken op dat uiterst hoge topniveau, werd een meesterplan ontwikkeld voor Aarde’s ascentie en haar Gouden Periode.
Slechts in de tijdloosheid van het continuüm konden de talloze complexheden van het manifesteren van Aarde’s visioen naar de werkelijkheid, ingewikkeld gepland en uitgevoerd worden. Dit had een bij elkaar zoeken nodig van vele miljarden zielen die uitriepen dat ze wilden deelnemen en men nodigde zielen uit hoog spirituele en intellectuele beschavingen uit om leiders en wegwijzers te zijn.
De eerste beschouwingen waren dat Schepper’s kosmische wet van de vrije wil met de onscheidbare krachten van manifestatie geëerd moest worden, en omdat de wereld Aarde voor en door haar bewoners samen geschapen moest worden, moest het overeenkomstig worden wat zij – jullie ! – wilden en voor ogen hadden.
Ieder mens manifesteert de omstandigheden van zijn of haar leven en in hun combinatie, stelden die manifestaties de wereld samen. Dus was het essentieel dat er genoeg van het collectieve denken verlicht, geïnspireerd en toegewijd moest worden om de Gouden Periode van Aarde’s visioen te co-creëren.
Van het hoogste belang was de noodzaak om het grootste deel van de zielen, zij die evenwicht wilden verkrijgen door het karma van de derde dichtheid te voltooien dat zij opgelopen hadden in de veelvoudige levens op Aarde en op diverse andere plaatsen in het universum. Het meesterplan moest omstandigheden bevatten waarbij zij hun totale karma konden voltooien in één leven en dus met Aarde in de vierde dichtheid verder konden gaan.
Karma is geen beloning voor “als je goede dingen doet” noch is het een straf “als je slechte dingen doet.” Karma is de vorm van goddelijke genade die iedere ziel van zoveel gelegenheden voorziet als er nodig zijn om een gebalanceerde ervaring te krijgen die voert naar spirituele en intellectuele vooruitgang wat het doel is van iedere ziel.
Verlangend om voordeel te krijgen door deze weergaloze gelegenheid in een leven, kozen zielen de omstandigheden die zij nodig hadden. Het grootste deel had ervaringen nodig met een of meer van de volgende condities: verarming, wrede onderdrukking, slavernij, verhongering, oorlog of ander geweld, droefheid, ziekte, stoffelijke of mentale zwakheden of onbekwaamheden/onvermogen, wettelijk onrecht, ernstige onenigheid in relaties, of een zeer korte levenstijd. Wat gezien wordt als droeve of tragische levens die veel te kort eindigen, zijn vrije wilskeuzen van die zielen en sommige sterke zielen gingen vrijwillig die keuzes aan door lijden, moeilijkheden, verdriet, dood en disharmonie te veroorzaken.
Alle complicaties wetend van het meesterplan en omdat zielencontracten gemaakt worden met onvoorwaardelijke liefde en ontworpen zijn voor spirituele groei van alle deelnemers, konden veel meer zielen die wilden incarneren, de planeet bewonen in de tientallen jaren van de ascentie.
Degenen die de hoogste universele raad niet uitkozen zouden aan het ascentieproces op een andere vitale manier bijdragen en degenen die wel werden geselecteerd keken enthousiast uit naar het vervullen van de rollen die hen zouden laten evolueren, terwijl ze tegelijkertijd de anderen hielpen om dat te doen.
In het kort wisten alle mensen die nu op de planeet zijn en de velen die in de laatste paar jaren haar verlieten, precies wat zij en alle anderen verkozen voor de geboorte, hadden te ervaren en waarom. Allen werden geboren met dat weten, maar het werd spoedig vergeten en ze pasten zich aan “het leven in het vlees aan” met de behoeftes ervan en wat nog meer was: de indoctrinatie door familie, opvoeders, godsdiensten, gemeenschappen en regeringen.
Maar de meesterplanners wisten dat dit zou gebeuren, omdat dit bij het leven van de derde dichtheid bewoners hoort, het is er inherent aan. En daarom werd er geregeld dat licht in steeds toenemende toevloed zou worden aangevoerd door wezens in het universum om samen te smelten met het bewustzijn van Aarde’s bevolking met de kennis van hun zielenniveau.
Laten we nu teruggaan naar de ascentie in jullie lineaire tijd. De parameters (kenmerken) van het hemelse raam tussen de derde en vierde dichtheid, hebben een soort flexibiliteit, dus de ingang van de planeet naar de vierde hoeft niet op 21 december 2012 te gebeuren of op een andere specifieke datum in het zelfde nauwe timeframe, maar dat vermindert geen jota aan de geldigheid van de Maya berekening. Zij waren nauw verbonden met leden van ontwikkelde beschavingen die op de planeet waren die toen hun kennis en vaardigheden deelden die ze manifesteerden, en zij gaven de Maya’s deze datum.
Zij wisten dat omdat Aarde’s ascentie – waarvan de strekking en snelheid uniek is in dit universum! – reeds een gedane zaak was in het continuüm. Wat jullie tijd noemen is feitelijk energie en wat jullie merken als tijd die sneller en sneller voorbij gaat, is het effect van Aarde’s ascentie door toenemende lichtere energielagen heen op haar pad naar de vierde dichtheid.
Er zijn verschillende meningen over in welke dichtheid jullie nu zitten, en geen wonder. Door ons nummeren van dichtheden, om ontwikkeling aan te geven, klinkt het net alsof een deel van de ruimte aan een scherpe, abrupte rand komt en dat er op dat moment een volgende begint, en dat is niet waar. Er is geen eindige afscheiding tussen dichtheden – de stroom van energie kan niet scherp worden gesteld of in compartimenten gedeeld worden. Terwijl Aarde opstijgt door de “laatste” vlagen van energiestromers van de vierde, zul je geen dynamische verschil merken van de ene op de andere dag. Er zal dus geen lintje-knip ceremonie zijn, zogezegd.
De verwarring over dichtheid is gecompliceerd omdat het woord twee definities heeft. Het ene is massa of de locatie van een massa als onderscheiding van jullie idee van discarneren – (uit de stof gaan) zonder enige massa of vorm – zoals jullie over zielen denken die in spirit zijn. Jullie kunnen ons niet zien zelfs als we direct naast jullie staan omdat onze etherische lichamen vibreren met een frequentie die de visie van de derde dichtheid niet kan bespeuren, net als jullie de bladen van een ventilator niet kunnen zien als die op zijn hoogste snelheid ronddraait. Maar inderdaad hebben etherische lichamen een soort van massa en die vermindert in dichtheid als zielen doorgaan zich spiritueel te ontwikkelen.
En dat brengt ons naar de andere betekenis van dichtheid, die de status aangeeft van de spirituele evolutie van een ziel. Terwijl ik beide dichtheden uitleg in de context van jullie thuisplaneet en van volkeren uit al die eeuwen, denk er dan aan dat het de collectieve gedachten, gevoelens en daden van een beschaving zijn die de staat van hun wereld manifesteert.
Aarde’s massa begon te spiralen uit haar originele thuis in de vijfde dichtheid, omdat negativiteit toenam in het collectieve bewustzijn van haar antieke beschavingen. De afdaling van de planeet ging door, overeenkomstig de verminderde evolutionaire status terwijl meer en meer duisternis hun gedachten, motieven en daden binnenkwamen, en uiteindelijk bereikte de planeet de diepe derde dichtheid in massa en locatie omdat de spirituele status van de bevolking die lage dichtheid had bereikt.
De twee episodes door het loslaten van negativiteit bij enkele keren zo lang geleden had het leven van de planeet wel gered, maar haar verzwakte conditie liet haar wortelen in de massa en locatie van de derde dichtheid. Maar door de eonen heen waarin de planeet en het collectieve bewustzijn van op elkaar volgende populaties vast zat in het moeras van die lage dichtheid behield Gaia, Aarde’s ziel de staat van ontwikkeling van de 5de dichtheid. In die lange eeuwen toen de mensen de derde dichtheid bezaten in de massa van het lichaam en in de status van zielenontwikkeling, werden enkele hoog ontwikkelde zielen in hun midden geboren – God’s boodschappers en bij gelegenheid soms een visionaire filosoof, wetenschapper, natuurkundige of artiest.
Op dit kritieke moment van Aarde’s ascentie – midden in 2012 – heeft haar planetaire lichaam de hoge derde dichtheid bereikt in haar galaxy, in massa en locatie,. Terwijl de lichamen van veel van haar bewoners ook in die dichtheidsmassa zitten, zijn lichamen van mensen die het licht omhelsd hebben geëvolueerd van een op koolstof gebaseerde cellulaire structuur naar een kristallijne vorm waardoor bewustzijn omhoog gaat en je stoffelijk kunt overleven in de vierde en hogere dichtheden. In de voorbije 20 jaren of zo, zijn ontwikkelde zielen geïncarneerd met kristallijnen maaksel.
In de spirituele evolutie, zit Aarde’s bevolking tussen de derde tot aan de zevende dichtheid, en enkelen zijn zelfs gedevalueerd (nog lager gegaan) naar de tweede of zelfs de eerste dichtheid, vanwege de duisternis van hun vrije wilskeuzen en hun volharding om het intense licht bewust te weigeren dat voortdurend naar hen wordt toe gezonden. Tussen hen in zitten enkele individuen die vrijwillig kozen om de zwaarste rollen te spelen om het grootste deel van de zielen een gelegenheid te bieden om hun derde dichtheid karma te voltooien.
De overeenkomst was, als dat punt werd bereikt – en dat was ongeveer tien jaren geleden in jullie jaartelling – dat deze individuen zich bij de lichtkrachten zouden voegen maar ze waren zo betoverd door het beheersen van massa’s, via onderdrukking, vrees, corruptie, bedrog en hebzucht dat ze weigerden om hun macht of hun illegaal verkregen grote fortuinen op te geven. Het licht dat ze hadden bij de geboorte verminderde tot aan alleen maar de vonk die hun levenskracht is en doordat zij door gingen met hun gewetenloze activiteiten, bleef het duister op de planeet.
Deze mensen noemen zichzelf Illuminati, wat “de verlichten” betekent, maar publiekelijk zeggen ze niet dat zij die naam hebben. Werkend in het geheim, zitten ze in dergelijke ongelijksoortige gebieden als regeringen en regelende lichamen; nationale en internationale economieën; koninklijke families; de Verenigde Naties; de wet, zoals beleid en rechtssystemen; onderwijsinstellingen en kerkelijke hiërarchieën; media en entertainment terreinen; de Zionisten beweging en multinationale corporaties. In het kort hebben de Illuminati alles beïnvloed of beheerst dat het leven in jullie wereld raakt.
Bijna alle zielen die geïncarneerd zijn om hun derde dichtheid karma te voltooien door lichtwerker te zijn – mensen wier activiteiten en gedrag licht uitzenden, dat niet alleen henzelf begunstigt maar alle levens opheft die door hun licht wordt aangeraakt – zij hebben de vierde dichtheid van zielenevolutie verkregen en hun cellen veranderen in kristallijnen cellen van de massa van de vierde dichtheid.
Veel zielen verlieten thuislanden in ontwikkelde beschavingen om de minder geëvolueerde Aardezielen te helpen hun vijfde, zesde of zevende dichtheid en intellectuele status te verkrijgen. Het is een droevig geluid voor alle lichtwerkers in het universum dat sommigen van die ontwikkelde zielen degenen zijn die serieus verbasterden/overgingen door terug te komen op hun overeenkomst om zich bij de lichtkrachten te voegen.
Desondanks, stroomt er overvloedig licht op Aarde, geholpen door godinnen- of vrouwelijke energie die in de Aarde werd gestort. Deze vredige, koesterende, creatieve en zachte, verenigende energie vermengt zich met de zeer lang-dominante krachtige mannelijke energie die succes wil hebben op alle terreinen met welke middelen ook. Beide energieën hebben waardevolle sterktes en ze smelten samen in een evenwicht waarin alles licht is.
Deze energievermenging heeft de grootheid van hebzucht, corruptie en bedrog op de planeet blootgelegd – deze duistere aspecten in de mensheid hebben zo lang oorlogen, ziektes, armoede, wreedheden, vrees en onwetendheid bedreven en bestendigd. Als de aarde uit de derde dichtheid gaat aan het eind van jullie jaar 2012, zal ze die duisternis achter zich laten.
Haar bestemming is de vijfde dichtheid, waar Gaia, geïncarneerd in de planeet die jullie Aarde noemen – terug naar huis is gegaan en die tevreden in de liefde-licht vibraties van die hoge energielaag, haar omloop zal maken.