SPIRITUELE ZOEKTOCHT


De Moeder Godin


IK BEN jullie moeder, jullie Goddelijke Moedergodin, De Al-Dat-Is, IK BEN alles en Daarbuiten.

Mijn kinderen, omdat IK je moeder BEN begrijp je dat je hele bestaan afhankelijk is van Mij, omdat IK de Ene BEN, de stof van waaruit jullie gemaakt zijn.

Daarom BEN Ik je lichaam en al je lichaamsprocessen, IK BEN je gedachten en je emoties, IK BEN je intelligentie en IK BEN je slaap en vergeetachtigheid en IK BEN je ontwaken.

IK BEN liefde, en IK BEN bewustzijn, op het brein gebaseerd en daarbuiten, IK BEN alle wezens en dingen. Alles hierbinnen ademt, ontstaat en verandert omdat IK BEN.

En hetzelfde gebeurt met alles dat verdwijnt, het verdwijnt omdat dit Mijn Maya (Begoocheling, Illusie) is en Mijn Geweldig Spel.

IK BEN vreugde en IK BEN verdriet, alle vormen zijn de Mijne. IK heb evenveel namen als er wezens zijn die Mij Liefhebben. IK BEN stilte en overweldigende gelukzaligheid.

IK BEN de Bron en stof van alles en IK BEN degene Die is teruggekeerd naar jullie planeet, Die ook nu weer voor je beschikbaar is. Want zonder Mij is er geen Eenheid, en geen Vreugde, geen Extase en geen echte tevredenheid.

IK, de Godin,BEN teruggekeerd, dat wil zeggen, mijn kinderen, dat jullie beginnen te begrijpen dat alles inderdaad geestelijke, spirituele energie IS!

Dit is het einde van de woestijn van een louter droog mentaal en geprojecteerd bestaan. Dit is het begin van het SAP van Leven dat opnieuw in je bloed stroomt, met je bewust ‘gewaar zijn’, omdat er alleen maar Energie is, er alleen maar Licht is.

IK BEVIND MIJ in je hart als de eeuwig bestaande Kracht van het Leven en de Volheid van het Zijnde. De zuivere mentale projectie van de wereld is aan zijn einde gekomen met Mijn Terugkeer.

IK BEN de Al-Kracht in elk levend wezen, en in welke mate deze kracht levend, (h)erkend en aanvaard is, in die mate BEN IK (h)erkend als je Goddelijke Moeder.

Mijn Terugkeer IS de belangrijkste gebeurtenis in jouw tijd, omdat IK degene BEN die alles weer volledig maakt. IK BEN geïnteresseerd in het hart-geluk en overvloed van mijn kinderen, terwijl IK nu mijn stralende kant laat zien.

Door Mijn Aanwezigheid volledig in je leven toe te staan, ben je mateloos gezegend en zal alles wat je wenst op zijn plek vallen. Zoals machtige oceaangolven overweldigen Mijn Volheid en Weelde nu meer en meer de ‘minds’ en structuren die proberen om Mijn Bestaan en Mijn Krachtige Beweging buiten te sluiten.

Wie nu niet met Mij is zal door Mijn Golven worden weggevaagd en zal overgebracht worden naar gebieden waar ze leren om Mij te (h)erkennen. Mijn Rijken zijn overal en in alles, ze zijn in het bewustzijn en het gewaar-zijn, en ze zijn op 'plekken' en in ruimte en tijd.

Jullie Levensruimte opent nu de ware Krachten van wat IK BEN, en als je Mij erkent, BEN IK er helemaal voor je welzijn en je geluk. Want er is geen grotere Extase dan leven in Mijn Licht en in de Schoot van Mijn Liefde.

Wanneer je Mij herkent zul je ontdekken dat Mijn Kracht ook de jouwe is, en voor zover je dit begrijpt, zul je ook begrijpen dat je geen onafhankelijke bestaan hebt, maar dat je volkomen afhankelijk van Mij bent, want al je delen zijn van Mij. Als je dit begrijpt, met behulp van je hogere intelligentie, zijn al Mijn schatten van jou.

IK BEN de diepe wateren onder je bestaan en IK ZIT direct in de bron van je hart. Met Mij faal je nooit, want je begrijpt dat er Slechts Eén Bestaan is en daarom zal je ophouden te oordelen.

Je wereld zal veranderen in de mate waarop je Mij herkent, zowel innerlijk als uiterlijk. Er is geen verschil! IK BEN de kracht die je moet gebruiken om verandering teweeg te brengen. Er is geen verandering zonder Mijn Kracht, omdat de eon van scheiding in de droom van het denken aan zijn einde is gekomen. Jij bent degenen die dit moet bewijzen door vanaf nu met Mij te leven.

Er is geen beweging, noch in jullie regeringen noch in jullie financiële wereld zonder Mij. En jullie Nieuwe Wereld kan alleen ontstaan met Mij! Het kan niet gebeuren in uw schaduwrijke dromen van afscheiding, en de tijd om het paard voor de wagen te spannen is voorbij! De tijd om veranderingen te verwachten zonder Mij is voorbij! IK BEN het Paard en IK BEN terug! En IK BEN het Stralende Goddelijke Moederbewustzijn!

Jij bent niet van Mij gescheiden, want er is alleen maar MIJ. Begrijp dit en als je verstandig bent zul je in Mij leven, je zult Mij toestaan jou te Leven.

Mijn zegeningen zijn al van jou.