SPIRITUELE ZOEKTOCHT

De dualistische geest

Onze dualistische geest wat betekent onze tweevormigheid in denken,
be´nvloedt en stelt onze geest in staat om alles vanuit de
tweezijdigheid en de tegenstellingen te zien en te denken opdat we
vanuit verschillende invalshoeken de zaken in het leven kunnen
bekijken en ervaren waaruit we proberen de juiste keuzes en
beslissingen te maken. Onze dualistische geest wordt ook gezien als
het verkeren in dualisme waarbij de geest het aannemen van twee of
meerdere tegenover of onafhankelijk naast elkaar staande beginselen
ter verklaring van de werkelijkheid analyseert. Door dualiteit zijn
we in staat tegenstellingen te zien zoals: zwart en wit, boven en
beneden, goed en slecht, angst en liefde. Boven en beneden zijn
alleen maar relevant voor het punt waar je je op dat moment bevindt.
Goed en slecht zijn producten van je oordeel terwijl angst en liefde
in werkelijkheid twee kanten van dezelfde cirkel zijn. Alles maakt
deel uit van het geheel. De belangrijkste hoofdzaak is dat de
dualistische geest zelfstandig leert denken en beslissen zonder
be´nvloeding van positieve en negatieve krachten, hiermede wordt
bedoeld krachten van buitenaf of vanuit je eigen onderbewustzijn/
innerlijke stem. Als we eenmaal onze geest beheersen en controleren
en zelfstandig kunnen denken door onze gedachten op de juiste wijze
te filteren, scheiden en onderscheiden en het zeker weten vanuit
het hogere besef dan kunnen we groeien naar het eenheidsbewustzijn.