SPIRITUELE ZOEKTOCHT


Ik ben Gaia

De verantwoordelijkheid van de Mens.
Ik ben Gaia, de aarde, dromend van mijn toekomst, hoe ik het zal creëren. Maar de mensen zijn een deel van mij. Wij gaan samen de toekomst tegemoet. Jullie zijn, in zekere zin, verantwoordelijk voor mijn geest. Deze functies zijn in het verleden op andere niveaus bewerkt, maar ze passeren nu jullie handen als bewuste verantwoordelijkheden. Je zou kunnen zeggen dat onze bewustzijnen verbonden zijn met elkaar. Door overleg en samenwerking met de vele actieve, mobiele vertegenwoordigers - de deva's - bepalen jullie de toekomstige vorm van de aarde. De mens kan van deze verantwoordelijkheid geen afstand nemen, noch kan men dit doen zonder af te stemmen op de eigen en mijn innerlijke natuur, welke samen één zijn.
Men zal bewust moeten kiezen voor schone lucht, water, grond en een veilige atmosfeer voor jullie kinderen, alsook verantwoording nemen voor de radioactiviteit, ozon- vernietiging enzovoort. Als jullie eensgezind besloten hebben wat jullie willen, staan er vele krachten klaar om mee te helpen. De mens hoeft die taak niet alleen uit te voeren. Ik, Gaia, kan veel doen, maar jullie intenties dwarsbomen tot op zekere hoogte zelfs mijn creatieve energie.
Wij kennen elkaar en nu ontmoeten we elkaar in jullie bewustzijn. Neem deel aan dit bewustzijn zo vaak je kunt want het helpt de veranderingen die bezig zijn te versnellen. Elke actie die je onderneemt om de onverantwoordelijkheid en disconnectie te veranderen in liefdevolle verantwoordelijkheid, maakt zoveel meer verschil in het resultaat dan je je voor kunt stellen op dit moment. Elk van jullie is een miniatuur-kosmos op zich.
Eigenlijk weten jullie allang wat er moet gebeuren zoals het behouden van oude bomen, het recyclen van alles. Er is niets in de ruimte, de oceaan of de aarde wat niet gerecycled kan worden binnen een paar jaar. Als dit jullie intentie is, dan zal de technologie hiervoor jullie gegeven worden. Bovendien zal er ondersteunende landbouw moeten komen en een ander gebruik van de bronnen en energie. Jullie hebben het recht niet om de bronnen van komende generaties te verbruiken of hun levensomstandigheden te bedreigen. Er is geen leven na leven de tijd meer om jullie de lessen van verantwoording bij te brengen. Ze zullen geleerd én gedemonstreerd moeten worden in DIT leven als jullie me bij willen blijven.
Zij die een langere tijd nodig hebben om deze liefdevolle verantwoordelijkheid te leren, zullen ergens anders begeleid worden. Een plaats speciaal voor hen voorbereid, die past bij het niveau van hun evolutie. Ik, Gaia, ga verder.
Na het jaar 2012 zal ik niet langer dienen als leerschool voor de 3-dimensionale mens. In de jaren tussen nu en dan, zal elk mens op aarde een bewuste keuze kunnen maken; of ze klaar zijn om samen met me verder te gaan of niet.
Maak niet de fout om te denken dat de zorgen voor mij, de aarde, los staat van het voor jezelf zorgen. Er bestaat niet zoiets als scheiding. Een eerste vereiste is liefde, liefdevolle wetenschap, liefdevolle landbouw, liefdevolle technologie, een liefdevol medisch systeem enzovoort. In de toekomst zal er niets kunnen gebeuren zonder liefde. De gescheidenheid van hoofd en hart zal beëindigen en alleen diegenen die Liefde en Wijsheid hebben gecombineerd, de zachtmoedigen, zullen de aarde bewonen.
Ik ben in teer evenwicht - met veel hulp van krachten in en buiten het zonnestelsel. Elke dag word ik stabieler als het licht binnenstroomt en verankerd in de lichamen van diegenen die deze taak hebben geaccepteerd om hier te zijn op aarde in deze tijd. Ik ben hen dankbaar en steun hen zo goed als ik kan. Ook ik absorbeer de vloedgolven van licht.
Diegenen onder jullie die stromen van emoties ervaren als je jezelf zuivert en je vele aspecten ontdekt, zijn miniaturen van wat ik, Gaia, ook ervaar. Mijn zuiveringsproces gaat verder tot het volledig is.
Het hele begrip van lijden en opoffering zal deze planeet verlaten, want voor de toekomst kies ik voor vreugde, vervulling, vrede, overvloed, broederschap, creativiteit en muziek van de sferen. Ik offer mezelf niet op voor de mensheid en verwacht dat ook niet terug.
Misschien moet ik rivieren verplaatsen, kustlijnen verschuiven, bergen omhoog laten rijzen en mijn korst openscheuren. Ik zal alles doen wat moet gebeuren om mijn bestemming en die van hen die in harmonie zijn met mij, te vervullen.
Ik ben een symbool van leven in de meest energieke vorm. Ik ben de natuur. Ik ben een uitdrukking van vrouwelijke, goddelijke creativiteit. Ik ben een wezen wat de ervaring van heelheid opeist - net als jij. Er is geen gescheidenheid in mij van mannelijk en vrouwelijk, maar jullie hebben mij altijd als vrouwelijk gezien en dat is gedeeltelijk ook altijd een rechtvaardiging geweest voor de misbruik.
Zo ziet men God als mannelijk en dat is weer gebruikt om de vrouwelijke goddelijkheid naar beneden te halen en ongelijkheid te rechtvaardigen. Dit alles moet nu voorbij zijn. Men is klaar voor een nieuwe tijd en er zal geen gescheidenheid van mannelijk- of vrouwelijk meer zijn in God, de natuur en jezelf.
Er is, zoals jullie al duizenden jaren weten, maar EEN GOD. Dat is AL WAT IS, de Moeder/Vader van alles en jullie gaan nu samen verder, alles verenigend wat in de menselijke historie van elkaar gescheiden is geweest tot Eén Geheel.

Ik ben Gaia