SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Het Ego

Het ego van de mens functioneert als zelfbescherming en afweermiddel. Het ego is het gevoel van eigenwaarde, met zichzelf steeds als uitgangspunt van de gedachten, het zien van alles vanuit zichzelf, het is de levenshouding van iemand die voortdurend het eigen belang en eigen welzijn op het oog heeft, de zelfzuchtigheid. Het ego heeft een positieve en een negatieve kant, het is hoe je ermee omgaat. Denk je negatief dan is en handelt het ego negatief, denk je positief dan is en handelt het ego positief. Ons gevoel be´nvloedt onze ego, daarom wordt het ego ook wel gevoel van eigenwaarde genoemd omdat het denkt vanuit het gevoel. Ons ego is de IK van het moment, maar niet de ware IK. Dus de ware IK en ons ego vormen een dualiteitsbewustzijn. Als het ego zich meer gaat afstemmen op de ware ik, kan en zal het een eenheidsbewustzijn worden. Je denkt en handelt vanuit het geheel. Met de ziel, de geest en het lichaam vergeestelijken we de materie en zetten deze in beweging naar de ordelijkheid. Het hogere plan krijgt zijn vorm. Om controle en beheersing over het ego te krijgen moeten we het ego transformeren. Door het ego stellen wij mensen onszelf altijd weer op de eerste plaats en vinden we onszelf steeds belangrijker ten opzichte van een ander en zoeken we steeds weer bevestiging. Hoewel ons ego niet onze werkelijke, zuivere en onafhankelijke identiteit is, is zij in ons leven wel onze communicatieve en sociale "identiteit". Een identiteit in woorden, die we nodig hebben voor communicatie met anderen, om sociaal te kunnen functioneren. In het leven zien we altijd het ego van de ander maar het eigen ego ziet men niet en de ander ziet voortdurend jouw ego. Je vindt nooit iets als je er niet naar op zoek gaat, want de mens ligt diep in de spelonken van zijn wezen verborgen. Als je in contact staat met je intu´tie weet je precies wat goed voor je is, er doen zich steeds meer momenten voor dat je intens van het leven geniet en je voelt je over het algemeen een gelukkiger mens, vervolgens is het belangrijk een methode te vinden om de kracht van je intu´tie te versterken en de macht van het ego te verzwakken. De mens kan zijn ego trainen door zich bezig te houden met meditatie en door geduldig te zijn met alles om zich heen wat een storende werking op hem heeft. Hier heeft men geduld voor nodig en dient men ook te weten wat geduld inhoudt (zie hoofdstuk 3 uit het boek). Hoe lichter en kleiner het ego van de mens wordt hoe meer kracht hij heeft om te verdragen, het kleine lichte ego glijdt juist over de krachtige golf van een sterk ego heen die te pletter slaat tegen een nog sterkere muur die haar omverwerpt. Wanneer de mens op hetzelfde niveau als de ander staat dan is hij onderhevig aan de invloed van het andere ego. Een meer realistisch ego uit realiteitsbesef creŰert op den duur ook een realistischer mens en wereldbeeld. Dit is de betekenis van het ego van de mens. Ego beteken Ik, wat ben Ik en wie ben Ik ? Wat ego werkelijk betekent en inhoudt wordt verderop in hoofdstuk 4 van het boek uitgelegd.