SPIRITUELE ZOEKTOCHT

De Dood

De dood is de toestand die intreedt bij het eindigen van het leven. De dood is de tegenstelling van het leven en de tegenstelling van het leven, is de dood. Als alles bestaat uit tweezijdigheden en tegenstellingen dan moet het toch zo zijn dat als er een toestand van uittreding bij het eindigen bestaat dan moet er ook een toestand van intreding zijn na het eindigen, zoals intreding in het begin van het leven en de intreding in de dood, uittreding uit het leven en uittreding uit de dood. Daarom “Leer sterven om te leven, leer leven om te sterven”. De dood is slechts een manifestatie van het licht, de dood is een overgang naar een ander bewustzijnsgewaarwording waar de mens zijn/haar fysieke lichaam achterlaat en in astrale vorm verder gaat. De dood is niets anders dan het weggaan uit je aardse lichaam. De dood is slechts een proces waarbij de energie van de ene staat naar een andere overgaat. De dood is overgaan in een nieuwe bewustzijnstoestand van een ander werkelijkheid in een andere dimensie, waarin je doorgaat met geestelijk leven waar je toch in staat blijft te voelen, zien, horen, begrijpen, communiceren via gedachtegang, en verder kunt groeien totdat het moment je weer tot reďncarnatie wordt gebracht uit vrijwillige keus of omdat je ziel het nodig heeft. Het is bevrijding voor de ziel die overgaat naar de eeuwige geestelijke wereld waar geen gebondenheid van tijd en ruimte aanwezig is en waar alles transparant is. De dood is een transformatie van ons stoffelijke fysieke lichaam naar het fijnstoffelijke geestelijke lichaam. Ons tweede lichaam waarin we ons dan tijdelijk bevinden, en dat we als zodanig ervaren, is geen stoffelijk maar een geestelijk of etherisch lichaam. Het komt erop neer dat men na de dood meer bewuster is, omdat we niet beperkt worden door het fysieke lichaam en de hersenen. Het stoffelijke brein sterft met het lichaam. Na het stervensproces valt het etherische omhulsel dat deel uitmaakt van het stoffelijke lichaam uiteen. Dan valt geleidelijk het astrale lichaam uiteen en daarna het mentale lichaam (zie de werking van de aura). Daarna flitst het leven heel duidelijk als een episode in een serie zonder einde aan je voorbij. Alle beelden en gedachten tot in de kleinste details en bijzonderheden uit het aardse leven passeren in sneltempo het geestesoog voorbij waarvan je volledig bewust van bent, net als bij een Bijna dood ervaring. Ditmaal wordt echter een gevoel van verantwoording gevoeld voor de rol die men in het aardse leven heeft gespeeld waarvan je niets kunt ontkennen, liegen of achterhouden daar het allemaal is opgeslagen in het onderbewustzijn. Is dit het oordeel ?, dus je eigen oordeel ? Na deze herwaardering vindt iedere ziel zijn eigen plaats en sfeer in het hiernamaals. Het komt er dus op neer dat je zelf de regisseur bent van je eigen leven en zieleninhoud. Na de dood neem je je volledige geheugen welke samensmelt met de ziel, mee en je ervaart een licht dat helder is als het daglicht en een onuitsprekelijk gevoel van liefde en zaligheid. Je wordt de kans geboden om je verder te ontwikkelen wachtende op eventuele reďncarnatie. De ziel reďncarneert en krijgt weer een nieuw lichaam, fysiek, astraal en mentaal. Het is de ziel die samen met de geest één wordt en als het leven eeuwig is dan bestaat er geen dood, alleen de lichamelijke dood want de geest leeft voor eeuwig !