SPIRITUELE ZOEKTOCHT

HIňRARCHIE VAN DE SCHEPPER


Om het doel van het leven te begrijpen, moet ere en begrip aanwezig zijn van onze relatie met onze Schepper. Het is een relatie die simpelweg is als een vader en zijn kinderen, maar de oorsprong van onze zielen binnenin de Schepper kan niet zo gemakkelijk gesteld worden. Schepper/Creatie is de correcte aanduiding van de Totaliteit. Het is ook het meest beschrijvende die zowel de totale essentie en het creatieve actie omvat. Voor de eenvoud, gewoonlijk zeggen we alleen de Schepper.

Er was niets voor de Schepper, en niets anders behalve de slapende kracht van de Schepper totdat zijn zelf-expressie. In dat moment, welke sommigen de "Big Bang" noemden, kwam de EERSTE EXPRESSIE, de originele fragmentatie van Schepperís liefde, wijsheid en kracht in zielsentiteiten. De term ďfragmentatieĒ in deze context is het geen doorbreking of een afbraak van het geheel, het is een deling of schenking binnen de afdelingen/divisies op dezelfde eigenschappen van het geheel.

Het kan echter een oneerbiedige analogie lijken, ik zal de hiŽrarchie van de Schepper vergelijken met een taart omdat het een goede visuele hulpmiddel is. De gehele taart is de ziel van de Schepper: de Almachtige Totaliteit van de kosmos. In het centrum verblijft/woont de geest van de Schepper: de residentie van alwetendheid. Beginnend bij het centrale punt, stel je een serie concentrische ringen voor gelegen over de hele taart. De ringen geven de sferen weer van de hiŽrarchie, die flexibele indelingen/divisies zijn van de Schepper.

Vanaf dit punt vereist de visuele hulpmiddel een ongewoon perspectief voor een accurate weergave van de gebeurtenissen. Stel je de taart voor in ontelbare stukken welke breedste uiteinden de onbegrensde geest van de Schepper raken en steeds nauwer worden wanneer de stukjes ringen binnenkomen achtereenvolgens verder van dat begin. De splinters vertegenwoordigen de fragmenten van de Schepper die zijn gemaakt door alle tijd in zelfstandige ervaren entiteiten. Elk klein deel bevat verhoudingsgewijs precies dezelfde ingrediŽnten als de totale taart. Het is hetzelfde met de hele schepping. NIETS is gescheiden van de Schepper.

Toen de ziel van de Schepper voor het eerst splitste, elk fragment binnen de eerste sfeer hadden de identieke krachten als de Schepper. Deze fragmenten zijn de allerhoogste engelen. daar is geen vorm in die eerste sfeer, alleen perfecte zuivere licht en zuiverhuid. Dit is waar de Christus energie opgewekt wordt, en waar de vaderlijke macht genaamd Aartsengel Michael en de andere aartsengelen verblijven.

Gedurende die tijd van puur bewustzijn, gaf de Schepper aan alle engelachtige gedeelten van zichzelf de ultieme geschenken, de vrije wil met zijn inherente kracht van co- creŽrende vermogens. Zo is in de volgende uitdrukking, creŽerde de Schepper en de aartsengelen het volgende niveau van engelen, niet zo dichtbij de Schepper geest zoals de aartsengelen, maar nog steeds collectieve licht entiteiten in zuiverheid, zonder vorm of substantie.

In combinatie met de Schepper, creŽerden het engelenrijk de derde sfeer van het Zijn, levensvorm potentiŽlen die, na tijdloze reflectie, naar believen onstoffelijke konden zijn of zouden kunnen manifesteren naar de vorm. Deze levensvorm potentiŽlen werden de hemellichamen van de universa en de goden die later werden verspreid om over hen te regeren.

Een van de goden werd het opperwezen van ons universum en met de Schepper, schiep Hij alle leven er binnenin. Sinds onze god door sommigen Aarde religies God genoemd wordt en voor altijd meer grotere ervaringen, waren Gods oorspronkelijke wezens, die wortel zielen worden genoemd, drukten zich uit in divisies genaamd zielsfragmenten of ziels vonken, of God fragmenten of Gods vonken. Op dezelfde manier en achtereenvolgend, verdeelden die ziel entiteiten zich in vonken, die zichzelf in subvonken verdeelden. Entiteiten welke gecreŽerd door verdere fragmentatie worden ook subvonken genoemd.

Dit proces wordt niet zielenevolutie gedefinieerd, maar alleen de volgorde van de afstamming. De talloze individuele, onafhankelijke en ongeschonden levens van iedere ziel op alle niveaus van fragmentatie worden personages genoemd.

Deze of andere benamingen mogen worden gegeven om de volgorde van afstamming te laten zien van zielen in de verschillende sferen die naar buiten stralen vanuit de geest van de Schepper, maar gewoon "ziel" is genoeg. Er is geen verschil in ieders verbinding met de Schepper of opmaak in proportionele meting. ALTIJD de levenskracht van zelfs de kleinste onafhankelijke ziel is zijn eigen ongeschonden zelf onlosmakelijk verbonden met de Schepper, net zoals elke cel in je lichaam zijn beiden een levensvatbaar, zelfstandig functionerende cel en is tegelijkertijd een onlosmakelijk samengestelde deel van jou.

In welke van de onderverdeelde sferen komt onze huidige mensheid dan vandaan?

Vooral op subvonk niveau. Vergeet niet, dat is niet de ziel evolutie, alleen de volgorde van opkomst van de personage zielen. De expressie "oude ziel" heeft betrekking op de evolutie gedeelte en niet de volgorde van de afstamming. Die kunnen helemaal niets te maken hebben met elkaar, omdat spirituele groei - of niet - wordt bepaald door elke ziels vrije wilskeuzes en niet om hoeveel levens het heeft gekost om de gemaakte keuzes welke het oplift naar een hoger niveau van ontwikkeling.

Is de Schepper het opperwezen van de kosmos en is God dan een assistent?

Nee Kosmos en universum worden vaak door elkaar gebruikt als synoniemen, maar elk universum is slechts een deel van de kosmos. Ons universum is maar een van de vele, en elk universum heeft zijn eigen god als opperwezen. Omdat mensen op aarde zich niet bewust zijn van de andere universaís of de creatie hiŽrarchie, is de naam God gegeven aan de Schepper door sommige religies. Dit is het gebruik van een generieke term voor een formele naam, zoals het benoemen van een baby meisje, meisje. En het is niet ongewoon of onjuist om God te worden aangeduid als "onze schepper," want Hij is het, maar dat draagt alleen maar een ander element van verwarring over de twee wezens, Schepper en God, en de naam.

Ik weet niet hoe de fout in de naam begon. Het kan enige afwijking van de referentie in de diepste oudheid zijn geweest, toen het bekend werd dat de Schepper/Creator de Bron is, Al Dat Is, IK BEN, de Almachtige, de Eenheid, Totaliteit of een andere aanduiding de Schepper aan te duiden in zijn hoogste station van de kosmos. De naam doet er niet toe. Wanneer liefde en eerbied worden gegeven door zielen aan God in naam en voor de Schepper in betekenis, wordt de gemeenschap van die zielen met de Schepper in volheid geŽerd.

De Drie-eenheid van de christelijke kerken zou kunnen worden geÔnterpreteerd als dit: Vader (Schepper: de hoogste macht in de kosmos, die God of andere namen genoemd wordt in de Aardse religies). Zoon (God, Die de schepping is - de "zoon" -, van de Schepper en is het opperwezen van ons universum en die over het algemeen niet wordt herkend op Aarde als verschillend van de Schepper. Heilige Geest (de hoogste engelen, ook wel het Gechristende rijk genoemd, waar de hoogste wezens totale liefde uitdrukken als licht, en van waar de zielen zijn gekomen die geÔncarneerd zijn als belangrijke religieuze figuren in dit universum, met inbegrip van Jezus en Boeddha).

Ongeacht het verschil in namen en interpretaties, is de onderlinge verbondenheid van deze drie-enige volgorde hetzelfde. En er is geen verschil in de goddelijke orde van het Almachtige en alwetend Wezen en zijn daaropvolgende bevoegdheden, alleen in de namen zoals ze zijn geŽvolueerd.