SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Mijn centrale boodschap

Ik draag deze boodschap aan jullie over, degenen die ik bewogen heb met het geluid van mijn stem. Deze woorden zijn mijn handtekening. Jullie mogen je twijfel, je angst, je geloof en je moed meebrengen, het maakt niet uit, want je zult aangeraakt worden door het ritme van mijn stem. Het beweegt door je heen als een bundel licht welke, al is het maar voor een moment, het duister verdrijft.
Ik verblijf in een frequentie van licht waarin eindige wezens mij niet kunnen ontsluieren. Wanneer jullie me zoeken, zul je falen. Ik word niet gevonden, noch ontdekt. Ik word alleen gerealiseerd in eenheid, verbondenheid en heelheid. Het is precies die eenheid welke je voelt wanneer je onderling verbonden bent met al het leven, want dit ben ik en alleen dit. Ik ben al het leven. Als jullie mij willen zoeken, beoefen dan het gevoel van heelheid en verbondenheid.
In mijn diepste licht heb ik jullie gecreŽerd uit mijn verlangen om mijn universum te begrijpen. Jullie zijn mijn vertegenwoordigers. Jullie zijn vrij om van universum naar universum te reizen als deeltjes uit mijn oneindige schoot met bestemmingen die alleen jullie zullen bepalen. Ik schrijf jullie je reis niet voor, nog het doel ervan. Ik vergezel jullie alleen maar. Ik stuur jullie niet van hier naar daar, noch straf ik jullie als jullie verdwalen van mijn hart. Dit doe ik als het resultaat van mijn geloof in jullie.
Jullie zijn de erfgenamen van mijn licht, dat jullie vorm heeft gegeven. Het is mijn stem die jullie heeft doen ontwaken voor je individualiteit, maar het zal jullie eigen wil zijn die je zal doen ontwaken voor onze eenheid. Het is jullie verlangen om me te leren kennen als jezelf, wat jullie in mijn aanwezigheid brengt, zo perfect verborgen voor jullie wereld. Ik ben achter alles dat je ziet, hoort, aanraakt, proeft, ruikt, voelt en gelooft.
Ik leef voor jullie ontdekking van mij. Het is de hoogste uitdrukking van mijn liefde voor jullie, en terwijl jullie zoeken naar mijn schaduwen in de verhalen van jullie wereld, wordt ik, het onuitwisbare, onzichtbare licht, in toenemende mate zichtbaar. Stel je het verste punt in de ruimte voor, in een donker portaal, gevormd in een vergelegen melkwegstelsel, en vermenigvuldig dan deze afstand met de hoogste numerieke waarde die je kent. Gefeliciteerd, je hebt een atoom uit mijn lichaam gemeten.
Realiseren jullie je hoe onvoorstelbaar ik ben? Ik ben niet wat je kunt weten, of zien, of begrijpen. Ik besta buiten begrip.
Mijn uitgestrektheid maakt me onzichtbaar en onvermijdelijk. Er is nergens een plaats waar je zonder mij kunt zijn. Mijn afwezigheid bestaat niet. Het is juist deze aard welke mij uniek maakt. Ik ben de Eerste Oorzaak en het Laatste Gevolg, verbonden middels een ondeelbare ketting.
Er is geen smeekbede die mij beroert. Geen gebed welke me nader in jouw wereld trekt, tenzij het vergezeld wordt van het gevoel van eenheid en heelheid. Er is geen tempel of heilig object dat mij raakt. Zij brengen jullie niet dichter bij mijn uitgestoken hand, noch hebben ze dat ooit gedaan. Mijn aanwezigheid in jullie wereld is onveranderlijk, want ik ben het toevluchtsoord van zowel de kosmos als van die ene ziel in jou.
Ik zou eenieder van jullie in dit ene moment kunnen doen ontwaken tot onze eenheid, maar er is een groter ontwerp - een veel grootsere visie - welke jullie plaatst binnen de grenzen van tijd en ruimtelijke dimensies van gescheidenheid. Dit ontwerp vereist een vooruitgang in mijn heelheid, welke jullie weer laat kennismaken met onze eenheid door de ervaring van gescheidenheid. Jullie ontwaking, hoewel langzaam en soms pijnlijk, is verzekerd, en dit moeten jullie vertrouwen boven al het andere.
Ik ben de voorouderlijke vader van alle schepping. Ik ben een persoonlijkheid die leeft in een ieder van jullie als een vibratie welke uitstraalt naar alle delen van je bestaan. Ik verblijf in deze dimensie als jullie baken. Als je deze vibratie volgt, als je het in het centrum van je reis plaatst, zul je mijn persoonlijkheid ontmoeten welke leeft achter de deeltjes uit je bestaan.
Ik ben niet om bang voor te zijn of om onverschillig tegenover te staan. Mijn aanwezigheid is onmiddellijk, tastbaar, en echt. Jij bent nu in mijn aanwezigheid. Hoor mijn woorden. Jij bent in mijn aanwezigheid. Jij bent meer in mij dan ik in jou. Jij bent het vernis van mijn geest en hart, en nochtans beschouw je jezelf als het product van een aap. Jullie zijn zoveel meer dan jullie je realiseren
Onze vereniging was, is en zal altijddurend zijn. Jullie zijn mijn gezegend nageslacht met wie ik innig verbonden ben op wijzen welke jullie niet kunnen begrijpen en daarom niet kunnen waarderen.
Jullie moeten je geloof en ongeloof opschorten in wat je niet kunt waarnemen, in ruil voor jullie weten dat ik echt ben en in jullie leef. Dit is mijn centrale boodschap aan al mijn nageslacht. Hoor het goed, want daarin kun je de plaats vinden waar ik verblijf.

Mijn centrale doel

De blauwdruk van onderzoek heeft een bovenliggende intentie; jullie zijn niet de ontvangers van heilige arbeid en precieze oefening alleen maar om je te verzekeren van een eindeloze gelukzaligheid en eeuwige rust. Er is een doel van een overstijgende dienstbaarheid welke verborgen is achter de horizon van de huidige leeftijd van het universum. Als ik jullie gevormd zou hebben om jullie alleen mee te nemen op een eeuwige excursie naar het nirvana, dan zou ik zeker niet jullie totale universum geconstrueerd hebben als een uitgestrekte en ingewikkelde trainingsschool en een belangrijke tak van mijn creatie bevorderen als leraren en instructeurs, en dan eeuw na eeuw besteden aan het leiden van jullie, een voor een, door dit enorme universum van experimenteel leren. De bevordering van het systeem van menselijke vooruitgang wordt gevoed door mijn wil, met het uitdrukkelijke doel om de menselijke soort te verenigen met andere soorten van de verschillende universa.
Omdat het mijn aard is om zevenvoudig te zijn, is mijn lichaam samengesteld uit zeven universa.
Binnen elk van deze, is een soort met een specifiek DNA sjabloon gevormd en deze wordt gevoed door de Bron Intelligentie om het materiŽle universum ervan te onderzoeken. Elk van deze soorten is, door het Centrale Ras, uitgezonden naar het universum welke gecreŽerd is om de potentie en de fundamentele visie ervan te ontsluieren. Jullie soort zal samenkomen met zes andere soorten in een ververwijderde toekomst, wat mijn lichaam zal herenigen als de levende uitbreiding van de bekende creatie. Terwijl dit misschien zo ver verwijderd zal lijken dat het niet van belang is voor jullie tijd, is het voor jullie essentieel om de draagwijdte van jullie doel te begrijpen. Jullie kunnen je deze soorten voorstellen als de ledematen van mijn lichaam, weer verbonden om mij/ons in staat te stellen de totale functionaliteit binnen het grote universum te bereiken. Dit is mijn doel en daarom ook die van jullie.
Jullie vrije wil wordt jullie niet afgenomen - het is eenvoudig verenigd met die van mij/ons. Vanuit de diepste kamer van mijn bestaan wordt de wil uitgezonden om zich uit te breiden, te ontdekken, te verenigen en samen te voegen, en al doende wordt nog een andere laag van mijn/ons doel onthuld.
Je vraagt wat dit doel is? Het is niet uit te drukken in een taal welke je nu kunt begrijpen, maar het is verbonden met de ideeŽn van ontdekking van het universum en zelfevolutie. Het is de uitbreiding en samenvoeging van kosmische ervaring.
De geascendeerde wezens van tijd komen samen in mijn centrale verblijfplaats. Allen worden door mij aangetrokken, met het doel om mijn/onze wil overal door het grootse universum te laten uitdrukken, teneinde een ander groots universum voort te brengen, en om de verschijning van mijn/onze persoonlijkheid te verdiepen. Dit is het verborgen doel van mijn/onze wil Ė het creŽren van nieuwe werelden van ervaring die onze verdergaande evolutie stimuleren.
Zonder jullie kan ik niet ontwikkelen. Zonder mij, zijn jullie niet in staat te bestaan. Dit is onze eeuwige band. Het was en is mijn verlangen te evolueren, wat jullie het leven gaf. Wij, gezamenlijk, zijn het samengevoegde vervoermiddel van creatie en ontdekking. Wij zijn de moed van de nog niet in kaart gebrachte reis en de verbeeldingskracht van voorstellingen van nieuwe realiteiten. Wij zijn het beeld van een overstijgende, oneindige, zich uitbreidende spiraal, dat deel voor deel door zichzelf gecreŽerd wordt. Wij zijn ondeelbaar - elk het venster van de ander.
Mijn zegen aan jou die deze woorden vindt en luistert in de helderheid van je eigen persoonlijkheid.

Mijn centrale openbaring

Je evolueert innerlijk, altijd in de richting van mijn schepperziel. Dit is het gebied van mijzelf dat niet in je woont maar inderdaad van je gescheiden is, zoals de sterren geÔsoleerd zijn van een diepe grot. Deze plek is de bron en de bestemming van je bestaan en hieruit daalde je af in de grot van je dierlijke oorsprong waar mijn stem stilvalt voor jouw keuzen.
Mijn plan voor je ascension omvat elk schepsel in alle dimensies van alle werelden. Ik doe dit door mezelf te ontdoen van elke functie die door iemand van mijn schepping mogelijk uitgevoerd zou kunnen worden. Dat wat ik schep is de macht gegeven mijn rol uit te voeren, dus ik ben onzichtbaar voor jou omdat je moet gaan geloven dat ik ben wat ik heb geschapen.
Ik ben de Eerste Bron en jouw besef van mij is een duizend keer vermoord. Ik woon in het Centrale Universum dat zo ver van je verwijderd is dat dit een ondoorgrondelijke abstractie lijkt en toch is een fragment van mezelf aan je persoonlijkheid gehecht zoals een diamant op een ring, en het zal even zeker blijven als ik blijf. Hoewel sommigen mij als een mythe zien, zeg ik jullie dat mijn wereld het baken is van alle persoonlijkheden in alle tijden, en of je nu wel of niet in mij gelooft, je wordt onweerstaanbaar naar mijn bron toegetrokken van waaruit je bent geschapen.
Ik zou liever zien dat je mij in alle tijden en op alle plaatsen zou kennen, maar wanneer dat het geval was zou de evolutiereis van mijn schepping mislukken en de leraar-leerling ordening van mijn ascensionsysteem zou wankelen. Ik heb mezelf uitgegoten in oneindige orden wezens die collectief de evolutionaire brug van je ascension naar mijn rijk vormen. Er is geen stap op je reis die niet eerder door een ander genomen is ten behoeve van degenen die volgen.
Ik heb deze woorden gevormd met behulp van mijn binnenste schepping, die door dit onderricht bij jullie bekend staan als het Centrale Ras. Hun verslag is op jullie planeet geplaatst om, in degenen onder jullie die gereed zijn, een ontwaken voor mij te activeren zoals ik werkelijk ben. Dit verslag zal vele generaties blijven bestaan, soms verborgen, soms in abstracte symbolen, soms verzameld in twijfel, maar altijd zal het mijn stem zijn die op jullie planeet is geopenbaard.
Hoewel het niet de eerste keer is dat ik tot de mensen van jullie planeet gesproken heb, is het wel de eerste keer dat ik door mijn binnenste schepping heb gesproken en een onuitwisbaar, multidimensionaal verslag heb achtergelaten. Aan het oppervlak van dit verslag bevindt zich een mythologie van het Centrale Ras, maar wanneer je mijn stem in deze mythologie ontdekt, zul je een ander facet in deze mythologie zien met een persoonlijke verbuiging welke rechtstreeks tot jou, mijn kind spreekt. Deze intimiteit, die ik heb gecodeerd in mijn verslag, is symbolisch mijn hand die ik naar jou uitsteek en deze intimiteit zal in je verstand en in je hart overeind blijven wanneer al het andere je teleurstelt of mislukt.
Mijn stem zal je helpen je opnieuw met mij te verbinden. Het zal je visie van mijn gebied, doel en mijn onvoorwaardelijke liefde voor alles van mijn schepping vergroten, waar of hoe je ook zou leven. Toen ik eerder tot je planeet heb gesproken, gebeurde dit door middel van een prisma van persoonlijkheden die mijn stem verbogen en zijn toon kleurden. De stem van mijn verstand zal niet naar jullie wereld reizen tenzij het geleid wordt door mijn schepping en vertaald wordt in woordsymbolen die je verstand kan begrijpen. De stem van mijn hart doordringt zonder vertaling alle werelden als een subfotonisch licht en als een interdimensionale trilling die geluid produceert.
Ik word aan jou geopenbaard in de hoop dat je aan anderen zult onthullen wat je in mij hebt gevonden. Niet door hypocriete woorden, maar eerder door onze relatie opnieuw te definiŽren en te leven volgens deze nieuwe helderheid. Door dit te doen zal ik vrijmaken wat ik lang geleden in je heb opgeslagen Ė een fragment van mijzelf, een dolk van licht die je eigenbelang omzet naar een beslissende dood.
Waarlijk, dit is mijn centrale openbaring. Ik ben hier, beneden deze mythologie, om je dierlijk zelf te ontwaken voor onze relatie waardoor je je ijdelheid kunt doden. Dit is de verstoring tussen ons. Het is niet de ruimte of de tijd die ons scheidt en onze bewuste relatie aantast. Het is je wens binnenin de grot van je bestaan uit te blinken om alleen hierdoor bevrediging te vinden.
Ik zal het aan anderen overlaten de psychologische wijsheid te definiŽren en hoe je op een gezonde manier succes kunt hebben. Mijn woorden dringen elders door Ė op een plek in je dat ontvankelijk, onschuldig, getrouw is en altijd luistert naar een tonale hint van mijn aanwezigheid. Wanneer het gevonden is, zal dit deel van jou Ė als een instrument dat door een krachtige resonantie trilt Ė meevibreren met mijn stem.
Alle godsdiensten van jullie onderwijzen de verering van een godheid en een doctrine van een menselijke redding. Het is de onderliggende verwantschap met de religies van jullie planeet. Ik ben echter niet de godheid waarop jullie verering zich richt, noch ben ik de schepper van jullie doctrines van de menselijke redding. Verering van mij in een gouden muntstuk of in een morele overweging is onnodig. Druk je authentieke gevoelens van waardering eenvoudig uit naar mijn binnenste aanwezigheid in jou en anderen en je stuurt je verering ondubbelzinnig naar mijn gebied.
Dit is het gevoel dat je zou moeten zien te bewaren in het aangezicht van de afleidingen, de verwarring van het leven. Dit is de openbaring van mijn hart aan jouw hart. Leef in helderheid. Leef doelbewust. Leef in het weten dat jij in mij bent en ik in jou en dat er geen plek bestaat die gescheiden is van mijn hart.