SPIRITUELE ZOEKTOCHT

De geest en zijn bestaansrecht

Om de geest, het bewustzijn het nut en de zin van het leven in te laten
zien waarom het hier op aarde in een lichaam zit, moet de neutrale geest
vanaf de geboorte groeien en ontwikkelen zodat het onder alle omstandigheden
zowel de positieve en negatieve situaties leert begrijpen en ervaren wat
zijn uiteindelijke doel en geboorterecht is. Geboorterecht is het recht
dat iemand op grond van zijn geboorte toekomt. Het bestaansrecht is het
recht van bestaan. Als er geen enkele zin en doel van ons bestaan zou zijn
zouden we niet als mens geboren worden. Het feit dat we bestaan wil nog niet
zeggen dat we ook daadwerkelijk bewust zijn van ons bestaan. We weten dat we
er zijn maar niet waarom ? Soms leven we in een roes of denken we dat het
leven een droom of een illusie is, terwijl het echt is. We vragen onszelf
af waarom worden we geboren om daarna dood te gaan. In het korte leven dat
ons is gegund is ons de mogelijkheid geboden om het leven te onderzoeken en
erachter te komen wat ons fysieke bestaan voor nut heeft. Ons geboorterecht
heeft een veel diepere betekenis dan we zelf denken. Het geboorterecht is
dat wat wij door bewustwording kunnen verkrijgen wat ons vrijwillig wordt
aangeboden om een individueel wezen met bestaansrecht te worden. Om bewust
te worden van ons bestaansrecht dienen we ons bestaan te erkennen en te
bevestigen. We moeten zelf ons leven zin geven om ons bestaan dragelijk
en aanvaardbaar te maken zodat we kunnen accepteren dat ons geboorterecht
is wat ons toekomt, welke ons weer het recht verleend om ons bestaansrecht
bewust in te zien, te activeren en te bevestigen voordat we aanspraak kunnen
maken op ons geestelijke recht en deze via de spirituele weg kunnen verkrijgen
om dat wat ons geestelijke erfdeel is om ooit als zuiver wezen terug te keren
van waar we ooit vandaan kwamen en als ons eeuwige thuis kunnen beschouwen.
Als we eenmaal bewust zijn geworden van het bestaansrecht kun je leren hoe je
je fysieke Zijn bewust activeert als zijnde een werkelijke aanvaardbare fysiek
wezen en dit te leren bevestigen waardoor jij jezelf een plaats geeft in dit
leven. Je gelooft dat je werkelijk bestaat, leeft, voelt, lief hebt, communiceert,
weet en daadwerkelijk aanwezig bent en je beseft, IK BEN.

Als éénieder bewust wordt van zijn/haar bestaansrecht mogen we de persoon
in kwestie nooit in de weg staan om zijn/haar bestaansrecht te beheersen
en manipuleren. Het is zijn/haar recht. Ook als jaloezie, twijfels,
onzekerheden en angst om de persoon kwijt te raken in het spel zijn dan
nog mogen we niet interveren. Ieder persoon in het leven mag en moet
kunnen doen wat hij/zij wil ook al kwetsen of stellen zij de ander
perso(o)n(en) te leur. Het is de vrijheid in denken, doen en handelen
van de vrije wil. Doen we dit wel dan maken we inbreuk op het bestaansrecht
van de ander en belemmeren we niet alleen de groei en ontwikkeling van de
ander maar ook van onszelf. Uit egoïsme handelen we vaak uit angst voor
wat we bang zijn te verliezen in plaats van los te durven laten. Stel je
niet afhankelijk van wat je niet vast kan houden of bezitten. Houd niet
vast aan wat zich van jouw los wil maken. Het zijn zijn/haar levenslessen
die hij/zij moet ervaren om de eigen identiteit te vinden in het leven om
uiteindelijk zelfstandig te worden en te groeien naar verantwoordelijkheid.