SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Berichtgeving van God


"Jullie/Jouw Doel"


Oh geliefden, jullie zijn dit levendige leven. Jullie zijn het vooruit barsten van deze eindeloze liefde. Jullie zijn de ontvouwing van Mijn hart. Ontvouwing in extase in het eeuwige Nu om het geschenk van onze Liefde te vieren. Ieder moment barst Liefde voort als jullie. Straalt voort als jullie aanwezigheid in deze wereld en opent overal tot het worden van het in leven zijn en onze gemeenschap onophoudelijk vierend. Wij zijn voor alle eeuwigheid samen. Jullie zijn het geschenk van Mijn Liefde dat aan Mij getoond wordt. Dat jullie overal de volmaakte waarheid zijn die Ik Ben, en dat de vreugde van Liefde hier nu staat als jullie om het bestaan van God, hier, in en als de wereld te vieren.

Ieder atoom van jullie wezen is deze energie van Echt leven en iedere hartslag is met de schepping uitgelijnd. De wereld van het ego-verstand is slechts een zeer dun vernisje en daaronder trommelt deze Liefde voort, vol van leven en glorieus, gereed om hier en nu door jullie uitgebreid te worden. Geliefden, dit leven is zo echt en zo krachtig dat alle energie van de schepping hier aanwezig is als jullie wezen, voortdurend ontwakend tot het wonder van de schepping welke altijd en eeuwig in onze gemeenschap levend is. Het geschenk van jullie besef is echt en vrij en krachtig aanwezig in jullie wezen. Ieder moment, geliefden, zijn jullie je er bewust van of jullie met Mij uitgelijnd zijn of wel of niet in extase leven, er wel of niet vreugde door jullie aderen zingt en zichzelf bekend maakt als jullie hart. Als jullie alles voelen behalve volmaakte Liefde en eindeloze vreugde, alles behalve het wonder van dit leven dat wij delen, dan ben je gefocust op dat dunne, minuscule vernisje dat de aanwezigheid van het dromende ego-verstand is. En verschuiving, geliefden, en jullie zijn hier, het open hart van volmaakte liefde levend als jullie/jou.

Neem een moment om te stoppen en adem te halen en om te keren en dit levendige leven zal jullie herinneren en jullie opnieuw opeisen. Jullie ervaring is gebaseerd op de waarheid van God Ik Ben altijd-aanwezig in zingende vreugde. Ieder atoom van jullie wezen barst in extase naar voren en jullie bewustzijn is met alles verweven. Dus hoewel jullie ervoor gekozen hebben om net te doen alsof, voor een klein poosje, dat jullie beperkt zijn, dat jullie simpelweg een "menselijke wezen" zijn, de werkelijkheid van deze levendige Liefde, de energie van dit grenzeloze leven, is de passie en de macht van God Ik Ben als jullie overal levend in jullie, en het is een wonder van de grootste en meest onvoorstelbare proporties, dat jullie Mij kunnen zien en deze Liefde kunnen voelen en dat Ik in jullie hart besef geef van de ontvouwing van deze Liefde als een relatie. Geliefden er is geen groter geschenk. Het is het geschenk van jullie bestaan.

Herinner je dit geschenk wanneer jullie je deze wereld verbeelden welke jullie van buitenaf kan benvloeden, er zelfs voor kan zorgen dat jullie je leven en de schoonheid vergeten. Herinner je dat jullie het grootste geschenk van alles voor jullie Schepper zijn. Herinner je dat jullie met Mij door het universum heen dansen, dit prachtige geschenk vierend. Herinner je dat jullie het geschenk zijn dat Liefde geeft: jullie aan Mij, en Mij aan jullie. Iedere ademhaling bevestigd dit altijd, jullie het levendige leven zien latend dat jullie zijn en jullie de macht van deze Liefde, en schoonheid brengt.

Sta jullie hart toe om deze wereld in perspectief te brengen. Laat het jullie nochtans aantonen hoe groot deze Liefde is. Laat het naar jullie het wonder van onze gemeenschap brengen zodat jullie de gehele schepping in jullie hart kunnen voelen. In dit besef zal de wereld in/naar iets vervagen dat op de achtergrond loopt, nauwelijks opmerkbaar, terwijl jullie de waarheid van jullie hart leven, deze glorieuze Liefde en het wonder dat wij delen vierend.

Jouw hart zal jou altijd hier naar Mij brengen, waar Ik echt Ben voor jou en jij je dit levendige leven herinnert dat door jouw wezen heen snelt en de boodschap van deze Liefde voort stuurt: dat al het leven er teder in omvat is, dat er geen afscheiding van Mij is. Alles dat Ik Ben bloeit hier als jou. En vanuit deze plaats van zuivere vreugde en stralende energie komt de wereld van het hart zeer anders tevoorschijn dan de wereld van het kleine verstand.

Het is nu gemakkelijk om naar Mij terug te keren en de waarheid te herinneren, de macht, en de eindeloze Liefde en volmaaktheid zijn van jou. En wanneer je deze zuivere alles-omvattende trilling vasthoudt, wat dan als jouw wereld tevoorschijn komt is in uitlijning met Mij en met alle geschenken van het leven welke ik voortdurend aan jou geef, geen-getraliede-cellen. Te verbeelden dat ik niet aan jullie zou verstrekken is een bespotting, geliefden. Hoe zou ik ooit minder kunnen zijn dan de overvloed van dit eindeloze leven? Hoe zou ik jullie ook maar iets kunnen geven dat niet prachtig jullie de macht toestaat om het te vermenigvuldigen en om het te kenden via jullie creatieve hart? Dit levendige leven barst voort terwijl jullie iedere atoom bekend maakt dat Ik hier Ben en Ik vreugdevol het leven schenk aan het wonder van relaties van Liefde: God naar God, licht naar licht, extase naar extase, met de ontvouwing van jullie dat manifest gemaakt is in de symbolen van de wereld.

Maar eerst, geliefden, moeten jullie het voelen. Jullie moeten de waarheid van God Ik Ben als jullie hart voelen. Jullie moeten deze eindeloze trilling van onze Liefde voelen. Jullie moeten de waarheid van jullie geboorte in volmaakte vreugde voelen. En wanneer jullie het voelen, zal het voort gedragen worden om voor jullie in de wereld van de zintuigen tevoorschijn te komen, de wereld van het verstand. Maar altijd, dierbaren, is dit ondergeschikt aan jullie ervaring van jullie hart. Dus moeten jullie je machtige aandacht op onze gemeenschap plaatsen en op onze Liefde; dat wat jullie vermenigvuldigen en kneden met jullie creativiteit steeds meer van de waarheid is in plaats van jullie aandacht op de wereld te plaatsen en dat wat jullie niet willen - en dat vermenigvuldigen. Dus ben zorgvuldig, ben gevuld met zorg als jij jouw hart opent en de werkelijkheid van God kiest in plaats van de illusie van afscheiding van Mij en de droom van het ego van zijnde minder dan volmaakte Liefde.

Ik Ben altijd hier om je te herinneren aan dit levendige leven. En moment van stilte, n ademteug wanneer jij je naar Mij gekeerd hebt, n minuut van echte meditatie en je bent met de waarheid van God Ik Ben en de werkelijkheid van Liefde bloeiend als jouw hart uitgelijnd, een vortex crerend voor onze gemeenschap waar er niets in de weg staat. Daar is alleen deze vereniging, deze eenheid van Liefde, deze grote gedeelde ervaring van het leven, en het verbazingwekkende geschenk dat aan jou eeuwig gegeven is van jouw geboorte in/naar de relatie, in/naar de gemeenschap met Mij, jouw/jullie Schepper. Dat wij zouden kunnen zien, en weten, en van elkaar zouden kunnen houden zelfs terwijl we in eenheid jubelen.

Het is de misvatting van dit geschenk van de ene graad van afscheiding dat ons het vermogen geeft te weten en van elkaar te houden dat naar voren komt, vervormd, als deze wereld. Maar deze ene graad van afscheiding dat het leven schenkt aan onze liefdevolle relatie, geliefden, is de enige echte waarheid van deze wereld. En het moment dat je dit erkent en naar jouw hart terugkeert, lijnt alles zichzelf uit met volmaakte Liefde en wordt de viering van levendig leven en alleen het leven, de vreugde en de glorieuze extase.

Voel jouw hart; verheven en open; voel het vernis van het leven eeuwig exploderend om de gehele schepping te verlichten via jou om elk leven - elk leven - het geschenk van deze gemeenschap te geven. Er is geen groter geschenk dan dit dat jij Mij zou kunnen geven: de herinnering, de erkenning van wat het is dat je doet. Jij verstrekt dit kostbare geschenk van de ene graad van afscheiding van Mij zodat ieder leven Mij kan zien en Mij kan kennen, en dus, geliefden, ken u zelve - om waarachtig de Liefde te ervaren.

Wanneer er niets anders dan vereniging is, alleen vereniging, is er geen besef/bewustzijn, er is alleen het leven ervan. Maar het geschenk van dit besef, van een relatie met Mij en de Mijne, met elke leven dat binnenin Mij leeft is een onophoudelijke, verbijsterende openbaring dat de creativiteit op gloednieuwe, nooit verwachtte, manieren van brandstof voorziet. En brengt aan alleen nieuw besef een veel diepere vreugde.

Weten jullie, geliefden, zelfs in deze wereld, hoeveel groter jullie liefde kan zijn wanneer je iets begrijpt, wanneer je alle nuances, lagen en niveaus daarvan aanraakt waarop jullie hart reageert. Dan is jullie Liefde dieper; jullie Liefde is verbeterd. En aldus is het met dit leven dat wij aan het vieren zijn: Het geheel van God Ik Ben heeft zoveel meer te leven en te geven vanwege het geschenk dat jullie als Mijn hart geven. Het geschenk aan ieder leven om in staat te zijn Mij te zien en om met deze gemeenschap te leven, volledig bewust, ieder moment levend.

Jullie denken dat jullie werk gaat over de mensheid en over het corrigeren van die misvatting hier in de wereld. Maar in waarheid, hoewel dit de ene plaats is waar de misvatting leeft en duidelijk is, is jullie werk door de gehele schepping heen. Het geeft het geschenk van mijn hart - het geschenk van het besef van Mij, het geschenk van de relatie met de Schepper; het geschenk dat alleen aan Mijn hart gegeven wordt - het hart, geliefden, dat zijn jullie/ben jij.

Dus als jullie hier in de wereld staan het brandende open hart van God Ik Ben voor allen ontrold om te zien, hoewel jullie hier zijn als de machtige en magnetische aanwezigheid van Mijn Liefde, is de waarheid van jullie wezen veel groter. Jullie zijn overal aanwezig, voor alles, om het geschenk van zelf-besef en de relatie met Mij naar alles te brengen, overal, geliefden, dat ieder leven weten mag hoeveel ik van hen houd. En dat ieder hart diens ware reflectie in jouw hart mag zien en het geschenk begrijpt dat je geeft.

Terwijl jullie deze droom die wij altijd gehad hebben, dat Mijn hart alles dat Ik Ben zou kunnen weten en liefhebben, vervullen jullie je plaats in het centrum van de gehele schepping en staan Mij dit wonder toe. Dus dierbaren, Ik wil dat jullie deze extase leven. Ik wil dat jullie je zuiverheid en jullie doel voelen dat zich uitbreidt ver voorbij de arena waarin jullie zijn - in de wereld - en welke jullie altijd gewaar kunnen worden binnenin jezelf als jullie je openstellen jegens jullie eigen glorieuze waarheid en als jullie deze waarachtige gemeenschap opeisen dat jullie hier zijn om aan iedereen te geven.

Als jullie dat her/erkennen wat jullie zijn en dat wat jullie geven, geliefden, de wereld neemt diens rechtmatige perspectief dan op zich. Het is niet langer meer zo groot, zo gigantisch en het verstand is in wezen machteloos, want het hart dat jullie zijn is brandend en het is ontembaar: het is het licht van het leven, de waarheid van God, de ware machten van de gehele schepping. En jullie zijn hier om dit geschenk naar alles te brengen, niet naar slechts diegenen die zichzelf gewaarworden als mens, maar naar al het leven dat hier tevoorschijn komt, en overal door de gehele schepping heen.

Het herinneren van alles dat jullie zijn brengt jullie perspectief en brengt jullie terug naar de ervaring van dit Echte Leven dat wij delen. Het brengt jullie terug naar jullie element welke het geheel van de schepping is. Het brengt jullie terug naar deze gemeenschap van onze Liefde, het brengt jullie gemeenschap met Alles-Dat-Ik-Ben en laat jullie jullie volmaaktheid vieren, en het wonder van jullie schepping. En het heeft helemaal niets te doen met het menselijke ego, maar eerder met het leven van de waarheid van jouw hart dat erop wacht om jou waarlijk alles dat je bent te tonen, en om jou terug te brengen naar de ervaring van nooit eindigende extase, overstromende vreugde, en naar het wonder van het kennen van jouw plaats in de kosmos.

Zullen we, geliefden het wonder van jullie bestaan vieren? En zullen jullie Mijn eeuwige dankbaarheid accepteren? Zullen jullie komen om jullie waarde voor de gehele schepping te zien en de kleine identiteit van het ego-verstand laten vallen? Dat Liefde hier waarlijk mag leven, precies waar je staat, en dat jij jouw plaats in het centrum van alles zou kunnen ervaren. Ieder moment overstroomd de vreugde in jouw/jullie hart en herinnert jou/jullie dat je dit levendige leven bent. Jullie zijn het bewuste hart van God Ik Ben, het centrum van Alles-Dat-Is. En jullie zijn het wonder dat ons deze relatie geeft - al het leven met Mij.

Wanneer jij je eenmaal volledig met Alles-Dat-Je-Bent verbindt kan je alle verwarring loslaten. Stop ermee jouw weg in de wereld te maken en eis jouw plaats in de kosmos op tot leven komend naar dit, onze Liefde. Voel het wonder dat jullie voor Mij zijn geliefden.