SPIRITUELE ZOEKTOCHT

GOD DE EGOS

Het ego van de mens is ergens uit voort of vandaan gekomen en heeft een veel diepere betekenis dan we eigenlijk beseffen. Laten we eens gaan kijken hoe we het kunnen zien. Wat hieronder beschreven is, is een innerlijke gevoelsmatige versie van mijn gezochte waarheid in mijn innerlijke staat en hoeft niet aangenomen worden als waarheid indien men het er niet mee eens is. Wel stel ik voor om het diepzinnig te onderzoeken of er een kern van waarheid inzit. De EGO wordt vaak gezien als een negatieve iets omdat het in principe altijd overheerst en zichzelf op de eerste plaats zet, denk maar aan egoïstisch zijn en egoïsme. Dit komt omdat we ons zelf niet begrijpen. Dit geldt voor de onvolmaakte aardse EGO van de mens. Als we de EGO van een hoger niveau en van de oorsprong verklaren, is er geen positieve en ook geen negatieve betekenis aan verbonden. De EGO is zoals het is. De EGO betekent de IK, en het manifesteert zich als IK BEN. Het is in principe hetzelfde als een naam die een mens heeft toegekend gekregen om het de eigenwaarde en herkenning te geven. Voor het aardse hebben we een naam nodig maar op het geestelijke vlak ben je herkenbaar als IK BEN. Wie en wat is de oorspronkelijke IK, de AL IK, de enige IK waar uit vloeit de allen gezamenlijke IK, het ego van de mens.

DE EGO ofwel DE EGOS
De EGO is GOD.
GOD is de EGO.
God is de één.
Eenheid is GOD
GOD is de IK BEN.
IK ben IK, en omgedraaid IK ben IK.
GOD is GOD.
GOD is uit GOD.
Uit GOD is GOD.
GOD is IK en IK ben (als) GOD.
Uit GOD ben ik, IK.
IK ben het Goddelijke uit GOD en GOD is uit zijn Goddelijkheid.
Hij was alleen, HIJ was IK, HIJ splitste zich en nu zijn wij, IK.
Om dit allemaal te begrijpen moeten we ervaren wat wij “IK” zijn als “IK” is/was. Door onze ware “IK” te leren afstemmen op onze onvolmaakte (nog te vormen) “IK” (ego) kunnen we leren wat en hoe GOD is en hoe wij werkelijk zouden kunnen en behoren te zijn. Als GOD zijn ! Dat is de zuivere volmaakte “IK”. GOD is Universele Energie die zich door alles doordringt en alles aan elkaar verbindt d.m.v. levensenergie. Het is deze Universele Energie die de bron van de hele schepping is en elke verbinding daarmee versterkt het groter worden van je bewustzijn. Dit verklaart ook dat GOD de Universele Energie onveranderlijk is en altijd is geweest zoals HIJ was en nog steeds is, en dat het ons mensen zijn die veranderlijk zijn omdat we niet begrijpen en willen zijn als GOD terwijl ons de mogelijkheid wordt geboden om zo te zijn als het werkelijke ZIJN, als we maar zoeken. Het is mede omdat de mens zelf GOD wil zijn en niet wenst te veranderen naar de wil van de alomvattende Wet van liefde. Onze geest is slechts het bewustzijn en de ziel (de energie) is de Goddelijke vonk uit GOD. De ziel is een kopie van jouw fysieke verschijningsvorm, de astrale verschijningsvorm opgebouwd uit energie (licht). Alleen kan het zich manifesteren als een projectie van jouw fysieke verschijningsvorm. Het is de geest die richt en stuurt. Het is de geest die op het fysieke vlak het lichaam voortbeweegt, zo is het gelijk aan het geestelijke vlak dat de geest ook de ziel als verschijning in beweging kan brengen. Daarom de drie-eenheid, ziel, geest en lichaam. Spreken we over twee-eenheid, ziel en geest, kunnen deze twee wel bewegen maar naar mijn mening (voor de onvolmaakte aardse mens) geen materie in beweging brengen. Spreken we over de twee-eenheid, lichaam en ziel, dan leeft het lichaam omdat het van energie is voorzien doch kan het zonder de geest het lichaam niet in beweging zetten omdat er geen bewustzijnsvorm aanwezig is. Spreken we over de twee-eenheid lichaam en geest, wat in principe onmogelijk is, wat eigenlijk betekent dat de ziel (energie) ontbreekt, dan heeft het lichaam zonder de ziel geen functie omdat de organen niet kunnen functioneren en kan er geen bewustzijnsvorm aanwezig zijn of zich vormen.
De oorsprong
De oorsprong van alles wat is, is een beginsel van vibratie/trilling, vibratie/trilling is energie. Alles kan gezien worden als vibratie. Uit een ander perspectief gezien bestaat alles uit atomen. Het is echter de beweging, of de vibratie, van deze atomen, die de dingen doet ontstaan. De atomen waaruit de wereld opgebouwd is bestaan alleen omdat ze in beweging zijn en vibreren. Wanneer men de grondbeginselen van vibratie begrijpt, kun je de natuurlijke opbouw van alle dingen gemakkelijker begrijpen. Vanaf het eerste begin is alle vooruitgang een poging geweest de algehele, collectieve vibratie te verhogen. De oorsprong begon toen de Schepper, de Oneindige ervoor koos om een eindige fysieke ervaring te hebben, hetgeen de gebeurtenis was die wij mensen de Big Bang noemen. In dat moment, splitste de vibratie van de oneindige Enkelvoudigheid zich in harmonische vibraties en nam vorm aan in wat wij noemen een uiterst laag vibrerende vorm. Dit was het oorspronkelijke "woord", de "om" vibratie, die het begin van alle leven creëerde. Deze vibratie vormde de Aarde, de planeten en de sterren tot hetgeen wij kennen als het universum. Uit deze formaties van driedimensionaal materiaal, zijn veel levensvormen voortgekomen inclusief de menselijke vorm. De fysieke menselijke vorm is in feite jou spirit die zichzelf tot uitdrukking brengt binnen een veld van polariteit.
Wie ben IK ?
Je “Ik” is niet je verstand of lichaam, Het “Ik Ben” is onze diepste kern binnenin ons die rustig wacht en toeziet, en is niet gebonden aan tijd en ruimte want dit is het eeuwige oneindige spirituele wezen dat alle ruimte vult. De goddelijke energie in menselijke gedaante, dat is de basis van wie wij zijn. Jij bent GOD, je bent energie, dit betekent, je bent een deel van het geheel van GOD. GOD is Universele Energie en heeft eigenlijk geen naam, HIJ is één en de enige eenheid, het eenheidsbewustzijn, de grote alomvattende Al-ziel die alle leven met universele energie doordringt. Het doel van de Universele Energie is vermenging, samensmelting, eenheid en alles samen te brengen en met levensenergie te doordringen en te verbinden. Het eenheidsbewustzijn, bewustwording van eenheid. Zo kunnen we definiëren en leren begrijpen en bevatten hoe en wat God is die binnenin je leeft. Het is de mens die als herkenning een naam verzint en er aan toekent en door het gebrek aan geloof, overtuiging en zelfvertrouwen in zichzelf niet ziet dat de mens zelf de Goddelijke gaven en vermogens bezit. Als wij GOD zijn dan hebben wij dezelfde scheppingsvermogen als Hem en met deze scheppingsvermogens in fysieke vorm bouwen we de Hemel op Aarde volgens de vrije keuze. De magie vindt plaats wanneer jij goddelijke intentie combineert met het goddelijke doel. Dat plaatst je in goddelijke hulpvaardigheid en dat is wat je ziel hier kwam doen, een medeschepper worden. Vervolgens helpen we rechtsreeks mee (de Universele Energie) om te laten zien wie GOD werkelijk zelf is. De Universele Energie kan zichzelf niet zien en zeggen “Ik Ben”. Door onze Goddelijke hulpvaardigheid worden wij mensen bewuste medescheppers en vormen we de vormeloosheid in onze gedachten tot ware creaties en werkelijkheden zodat we kunnen definiëren wat ondefinieerbaar is. Daarom is het onmogelijk om GOD de Universele Energie te definiëren als wij onszelf niet kunnen definiëren. Stel jezelf een hogere intentie samen met een hoger doel en je werkt dan rechtstreeks mee aan de Hemel bouwen op Aarde, de goddelijke hulpvaardigheid. Sta volledig in je eigen kracht en voel het spirituele zelfvertrouwen dat diep in je ziel ligt te sluimeren. Voel hoe je hart groter wordt als je de energie vasthoudt van wie je werkelijk bent. Sta volledig in de waarheid en schoonheid van je licht en neem de kracht ervan volledig in eigendom. Dus wie ben jij ? Jij bent die jij bent en die jij wilt/wenst te zijn. Jij bent “IK”. Tenminste je kunt (zoals) “IK” (GOD de Universele Energie) Zijn.