SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Bericht van onze God-Zelf


IK BEN Eeuwig je eigen diepste en zuiverste Zelf, altijd voor je beschikbaar. Je bent altijd afhankelijk van Mij, je woont altijd in Mij, IK leef altijd in jou. Maar je verstand, je bewustzijn kent MIJ niet. Je ‘mind’ heeft zich niet overgeleverd aan Mij en dient Mij niet.

Je bent slaaf van je ‘mind’, en daarom ervaar je Mij niet op. En je hebt Mij zelfs vergeten, hoewel Ik de substantie van je bestaan ben. Maar je leeft op het oppervlak van je eigen waarheid, en je houdt je met allerlei zaken bezig, aardige en minder aardige. Het maakt niet uit, maar je mist dan wel het merkteken.

Je bent altijd op zoek naar IETS, dat "WOW"!!!, DIE uiteindelijke vervulling, ergens in je buitenwereld. Je worstelt, je bent onrustig en niet op je gemak, altijd. Waarom? Je houdt van complicatie, je houdt van opwinding, je houdt van afleiding, altijd hoop je op een 'big bang', die eindelijk een eind maakt aan al je zoeken, zo fantastisch, zo uniek en onovertroffen, zodat je voor eens en voor altijd voldaan bent.

De illusie is dat je Mij zoekt in de buitenwereld: in je wereld, in je relaties, in je ascentie, in je lucht en hogere dimensies, in je ruimtebroeders en ruimtezusters.

Maar IK ben altijd Onveranderlijk, Onbewogen en IK BEN Eenvoud, en IK BEN altijd hier. Wat je hoopt te krijgen van hogere dimensies en van je ruimtefamilie is de ultieme verlichting, te ontsnappen aan de test waarmee je instemde voordat je op Aarde incarneerde: het overstijgen van de lagere vibraties, zodat je verder kunt gaan naar hogere dimensies.

Je ruimtefamilie kan dit niet voor je doen, dit werk, dit bewuste proces van spirituele groei.

Jullie planeet zou al met je getransformeerd zijn als je echt zou vibreren met de Waarheid van je eigen Zelf, niet beïnvloed door je wereld, hoe moeilijk deze wereld ook voor jou zou kunnen zijn!

Maar dit is je taak: Wees zegevierend te midden van dit alles! Vibreer Liefde en Eenvoud met de Waarheid van je hart en laat je niet terugtrekken in de lagere sferen van egoïsche zelf-identificatie, die je niet bent.

Je enige missie is te verrijzen als de ochtendzon, vrij van de wolken van zelftwijfel en het moeten reageren op de stromen van het leven, en besta als dat licht, die liefde te midden van schijnbare duisternis. Dit is de grootste dienst, de grootste hulp die je kunt bieden aan jezelf en aan je menselijke familie, zelfs aan alle ruimtefamilies!

Zoals je opkomende zon alle universa oproept tot ontwaken, en elke ster zorgt voor Goddelijke Verlichting, zo ontsteekt je hart de (h)erkenning van je eigen waarheid.

Er is geen scheiding, alle wezens en universa zijn Een in Goddelijk Bewustzijn, wat je Eigen Zelf is. EN DAT BEN IK.

Je zult Mij niet vinden, je Glorieus Zelf, alleen maar omdat je ascendeert. Het heeft er niets mee te maken. IK BEN Onaangetast door alle bewegingen en veranderingen, door alle dichtheden en dimensies, door je lichaam en zelfs door je spirituele zoektochten en praktijken! Dit zijn allemaal voorbereidingen, vol complicaties en fouten en veel illusies.

Het is de eindeloze herhaling van je ‘mind’ dat je op een dwaalspoor brengt. Terwijl IK hier altijd Eenvoud en Bewust BEN, volkomen Stralend, Licht der Lichten en Liefde-Gelukzaligheid, terwijl alle drama's worden uitgespeeld, hoog of laag.

Je kunt je lichaamsbewustzijn ontwikkelen zo veel als je wilt, maar IK BEN nog steeds Onaangetast door dit alles, zelfs door je hoogste aspiraties, want IK BEN hoog noch laag. IK BEN voorbij tegenstellingen, en ik kan niet ontleed worden, gedachten kunnen Mij niet beschrijven.

Maar je zoekt het nog steeds ergens anders, voortdurend ontsnap je Mij. Dit doet je mind, die creëert dit alles. Begrijp je dat? Het dwaalt rond in illusie-land. Je kunt er niet van genieten zonder Mij te kennen. IK BEN de ultieme Genieter. Waarheidsgetrouw leven in de hogere dimensies zonder Mij is niet mogelijk.

Dierbaren, vergeet nooit je bewustzijn in je hart te vast houden, wat er ook gebeurt. Sta niet toe dat je afdaalt naar de lagere trillingen beneden je hart, laat niet negatieve gedachten de overhand krijgen!

Dus je zult Mij steeds meer kennen. Wanneer je in de diepte van je eigen hart arriveert en volhardt in het lokaliseren van Mij, zal IK Mijzelf aan je te openbaren, want IK BEN geen ander, IK BEN de Echte Jij en IK BEN altijd hier. Wees niet tevreden met surrogaten van Mij. IK kan niet vervangen worden, zelfs niet met je spirituele zelf dat gefascineerd is door subtiele en buitenlichamelijke ervaringen, tijdreizen en bezoeken aan andere werelden!

Je verlichte ruimtefamilie is altijd bij je, wachtend op je ontwaken voor je eigen Waarheid. Dit zal je wereld echt veranderen en zal hen uitnodigen om mee te doen, omdat je echt bewust bent van wie ze zijn. Ken jezelf en je kent hen.

Wees dat Licht, die Liefde, die Gelukzaligheid die IK BEN.

Ik ben je God-Zelf