SPIRITUELE ZOEKTOCHT


Een Boodschap van Gaia


Lieve, die mij heeft gehoord, ik ben blij te herhalen wat je tijdens je meditatie ontving. Maar, eerst wil ik de wind wat zachter laten blazen. Zoals meer en meer van mijn mensen ontdekken, zitten ze niet alleen in deze werkelijkheid. Ze hebben films en visies gezien, dromen en “fantasieën” gehad van “kleine groene mannetjes”, een naam gegeven aan de Galactics om angst te verminderen van degenen die dit nog steeds ontkennen.

Maar, die ontkenning moet gaan stoppen, of degenen die de Waarheid weigeren te accepteren dat de Galactics NU gaan komen, zullen het meest belangrijke moment missen. Ik, Gaia, heb alle 2.000 jaren van de Kali Yuga meegemaakt. Dit duisterste duister voor de dageraad uit, is voor mijn ZELF en voor AL mijn bewoners erg moeilijk geweest. Mijn planeet heeft zo’n wereldwijde verwoesting sedert de val van Lemuria en Atlantis, niet gekend.

Gelukkig loopt de tijd van verwoesting ten einde en zijn we aan het balanceren op de rand van een gehele Nieuwe Aarde. Ik wil mijn Geliefde Mensen bedanken die door de lange donkere nacht hun aandeel meenamen en hun ware identiteit verborgen hielden maar de Waarheid lieten zien aan iedereen die wilde luisteren. Jullie, mijn Geliefde Leiders, hebben deze vredige overgang mogelijk gemaakt.

Ja, mijn/onze doorgang naar de Nieuwe Aarde zal vredig zijn! Maar die zal niet makkelijk zijn voor degenen die nog slapen. Voor mijn moedige krijgers die gevochten hebben voor Waarheid door alle jaren van beperking heen, zal mijn terugkeer naar ZELF de meest glorieuze ervaring worden van jullie myriaden levens op mijn aarde lichaam. En daarom, mijn lieve vrienden en gezellen door het proces van onze transmutatie, spreek ik tegen jullie, opdat JULLIE het best tegen anderen kunnen spreken.

Geliefde mensheid, de Tijd is NU! Dit is GEEN volgende “kleding repetitie”. Daarom, open je Hoge Hart en Derde Oog, gesp je veiligheidsgordel om en ga op een hogere versnelling over. Mensen hebben jullie leiderschap en raad nodig, terwijl ze waarheden ontvangen die hun werkelijkheidszin zal doen schudden. We kunnen niet langer wachten op hen die niet gaan zien. Daarom zijn ze niet voorbereid op wat er gaat beginnen.

Jullie mijn beste Leiders van de vijf dimensionale Aarde, zullen opgeroepen worden om degenen in nood op veel manieren te helpen en om orde te brengen in de daaruit voort komende chaos. De Wijsheid, Kracht en Liefde die jullie gehad hebben om een geheim door onze duistere nacht te dragen, moeten nu in de Glorie komen van onze Opkomende Wereld.

Ik vraag jullie, mijn vijf dimensionale Leiders om je masker af te zetten en je Ware Multidimensionale ZELF te onthullen. Als de pas wakker wordende mensen zien dat hun medemensen uit dezelfde voorouders komen als zij die uit de lucht zijn gekomen, zullen ze enorm worden gerustgesteld. Dan, terwijl jullie hen helpen hun eigen multidimensionale aard te doen begrijpen, zullen ze zich snel aanpassen aan hun nieuwe wereld. Maar, JULLIE zullen de voorhoede zijn van die wereld. JULLIE zullen het Licht van Kennis zijn als de onthulling van myriaden leugens in het openbare zicht komen. JULLIE zullen anderen van advies dienen door hun angst en droefheid heen als dezen zich realiseren dat zij die ze hadden vertrouwd, op hun beurt geen bekommernis hadden voor hen. En het belangrijkste, JULLIE zullen hen gidsen in hun Nieuwe Wereld.

Mijn beste Leiders, ik nodig jullie uit in de Kern van mijn wezen waar je meer kunt leren over je Lemurische familie. Ze zullen jullie van raad dienen over hoe je je het best anderen kunt voorbereiden op hun nieuwe opduiken in de “normale gemeenschap”. Natuurlijk zal jullie gemeenschap nooit meer normaal worden.

Terwijl je drie dimensionale percepties neurologisch worden geïntegreerd in je Multidimensionaal Opererend Systeem, zullen percepties van je drie dimensionale werkelijkheid doorgaan zwakker te worden, terwijl percepties van de vijfde dimensie en daar voorbij “normaal” zullen worden.

Jullie, mijn beste Spirituele Krijgers, hebben voor mij, jullie planeet gevochten, op veel manieren. Door jullie toewijding aan de planeet waarop jullie wonen, hebben jullie je bewustzijn verbreed naar een Planetair-EenheidsBewustzijn. Nu, met de landingen van mijn bewoners uit mijn verleden en beschermers van onze aanwezigen, verbreden jullie je bewustzijn naar een Galactisch-EenheidsBewustzijn.

Terwijl jullie ‘Hogere Uitdrukkingen van het ZELF’ uit je diverse Thuiswerelden jullie, hun gegronde en opstijgende Aardse Zelf, gaan ontmoeten, zal jullie bewustzijn zich uitbreiden om ALLE herinneringen en informatie van je Multidimensionale ZELF te omhelzen. Die ontmoeting waarover ik spreek kan in je eigen bewustzijn ontstaan en/of op een stoffelijke wijze.

Daarom, net zo als mijn vele planeten en dieren weten wanneer het “tijd” is om bladeren te spruiten en om bloemen te laten groeien, te paren en te baren, zullen jullie mijn menselijken WETEN dat het seizoen om te veranderen NU naar jullie toe is gekomen.

Op mijn beurt voor alles dat jullie gedaan hebben voor mij, ben ik nu in dit NU naar jullie gekomen om jullie mijn hulp te bieden. Je kunt vragen: “Hoe kan een planeet me helpen om mijn vorm te transmuteren?” Ik zal op deze niet uitgesproken vraag antwoord geven door je ieder apart, collectief en individueel, mijn onvoorwaardelijke dank en onvoorwaardelijke liefde te zenden.

Neem NU even een ogenblik om mijn dank heel diep te voelen voor alles dat je hebt gedaan…

Voel hoe ik je omhels, net zo als jij een van mijn dieren of bomen omhelst…

Voel hoe mijn dank jou aanspoort om nog een ding te doen, om aan nog een taak bij te dragen. Dan, als je mijn dankbaarheid absorbeert, geef die dan door aan al diegenen die met jou hebben geholpen en gewerkt.

Haal nu nog een keer diep adem en absorbeer de onvoorwaardelijke liefde die ik je gestuurd heb…..

Voel hoe mijn liefde in je woont als een blauwe hemel, een heldere vijver, de opkomende Zon die door het bos schijnt.

Voel mijn onvoorwaardelijke liefde in elke molecule van je aardevoertuig….

Laat die onvoorwaardelijke liefde de stoffelijke molecules in een hogere uitdrukking van licht transmuteren….

Beleef het licht dat door je lichaam koerst…

Polijst dat door individuele cellen heen die een probleem hebben om mijn liefde te accepteren…

Deze cellen zijn de plekken in je lichaam waar je angst hebt opgeslagen. En daarom, bieden deze molecules de meeste weerstand om te veranderen. Vrees haat verandering en liefde omhelst deze. En focus daarom je onvoorwaardelijke liefde op deze gewonde delen van je lichaam….

Zend iedere gewonde molecule je diepe dank om de moed te hebben de rest van je lichaam te beschermen door de angst in zijn cellulaire structuur vast te houden.

Observeer terwijl de dichtheid van angst uit elke molecule loslaat …

Zend nu onvoorwaardelijke liefde naar deze kostbare levende componenten van je aarde lichaam…

En zend die liefde ook naar je vier dimensionale Elementalen…. Dank hen voor hun dienst aan je Spirituele Essentie en zend hen je onvoorwaardelijke liefde…..

Voel nu je dank voor de hulp van je Galactische Familie…

Stuur die dank weg in een golf van onvoorwaardelijke liefde….

Doe deze oefening zo vaak als je dat kunt. Voel je vrij om dit op je eigen creatieve manier te veranderen. Denk eraan, mijn beste mensen, IK BEN je Moeder. Ik heb van jullie gehouden in je myriaden incarnaties op mijn vorm. Soms was je een held, en andere keren was je een lafaard. Jullie waren koninklijk en van de boerenstand. Jullie waren diep in slaap en volledig ontwaakt.

Jullie, mijn Mensen, hebben je reis voltooid door tijd en polariteit heen en zijn klaar om terug te keren naar het NU van de ENE. Houd je stevig vast Lieve Mensen. We zullen nu heel snel gaan, en JULLIE zullen worden opgeroepen om het Doen te zijn van je Wezen.

De tijd eindigt, en het NU keert terug. Kunnen jullie mijn Nieuwe Aarde al zien door de vervagende sluiers van illusie?

Ja, ik wist dat jullie het konden. Daarom is het dat ik Gaia je Aarde Moeder, je heb opgeroepen: om je te herinneren je ZELF te ZIJN.

Gaia.