SPIRITUELE ZOEKTOCHT


Helderheid, Transparantheid en Zuiverheid

Wanneer we de 4 basis principes m.b.t. de juiste gedragsregels in ons leven hebben geïntegreerd en volkomen naleven door er continue invulling aan te geven, worden we onschadelijk tegenover de medemens en jezelf. Er zijn instrumenten ter toepassing op jezelf om het bewustzijn verder te verruimen en om te leren zuiver en volmaakt te worden waardoor we de staat van verlichting kunnen bereiken. Hiermede wordt bedoeld dat de ziel vrijheid en soevereiniteit leert ontdekken dat het een zelfstandige en onafhankelijk individu is. De (her)ontdekking van het "ZELF" binnenin zichzelf.
Om de mens op weg te helpen heeft het de volgende 3 belangrijke middelen nodig om het bewustzijn vanuit een diepere dimensie niveau te laten bevatten hoe het zou moeten leren om krachtig te denken en handelen om vervolgens naar een hogere bewustzijns niveau te groeien. Hiervoor passen we de begrippen van helderheid, transparantheid en zuiverheid toe.
1. Helderheid
Het creëren van een heldere denkende geest dat alle vertroebelingen dat opgeslagen zit in het cellulaire geheugen kan loslaten. Alle negatieve lasten en beïnvloedingen durven loslaten. Het leren weloverwogen door het wikken en wegen en wel doordacht keuzes en besluiten te nemen. Iedere gedachte en beeld in diepgang te hebben geanalyseerd en vervolgens de beelden in het geheugen in te branden zodat wanneer men de informatie nodig heeft, helder voor de geest kan halen. Dit verschaft helderheid in de geest. Door regelmatig mentaal te oefenen zal men leren vaardig hierin te worden. Ook door veel meditatie oefeningen kan een omvattend helder bewustzijn ontstaan, dat functioneert als 'panoramisch bewust zijn'. Dan bevind je je in een hogere sfeer van bewustzijn en is er helderheid van geest.
2. Transparantheid
Transparantheid betekent openheid (open zijn/stellen), recht door zee, betrouwbaar zijn, op kunnen rekenen oftewel het geheel doorzichtig zijn van de persoonlijkheid. Wat je aan de persoon in kwestie ziet en aanvoelt is hetgeen waar je op vertrouwd. Transparantheid kent geen leugens of bedrog. Het is het puur "Zijn" zonder obstakels waar achter gescholen kan worden om de waarheid achter te houden. Transparantheid is de natuurlijke stroom van energie dat zich zonder weerstand door alles heen een weg baant en de mens op deze manier zuivert van het overheersende ego.
3. Zuiverheid
Zuiverheid is puur zijn, rein, het is zonder voorwaarden, toevoeging of verdere verplichting. Het is geduld hebben, het denken en de ziel één te laten worden. Het is het vermijden van onwetendheid en het vermijden van de illusie. Laat je niet misleiden door alle invloeden van de wereld; wantrouw de zintuigen, ze zijn onbetrouwbaar. Maar zoek binnenin het lichaam, het heiligdom van uw gewaarwordingen, de innerlijkheid. De weg naar uiteindelijke vrijheid ligt in het ZELF. Het is het bereiken van een staat waarin een mens volledig verlangenloos of hartstochtloos is en waarin hij tot volmaakte liefde en wasdom is gekomen en geheel op zichzelf kan staan, de zelfstandigheid. Iedereen kan deze perfecte staat bereiken, maar de stappen die daarvoor gezet moeten worden dienen volstrekt onbaatzuchtig te zijn. Pas dan zullen wij doordrongen zijn van volmaakte liefde, een liefde die niets hoeft te hebben of te bezitten, want aan ware liefde ontbreekt niets. "Van het leven, dat iedereen kan nemen maar niet kan geven, het leven waarvan alle wezens houden en het graag behouden is wonderschoon, geliefd en aangenaam voor ieder, zelfs voor het allerkleinste wezen..." Verhevenheid kan niet enkel door te communiceren aan een ander worden overgebracht, omdat het door iemand zelf gerealiseerd moet worden. wees rein van hart voordat je aan de reis begint. Leer, voordat je de eerste stap zet, het werkelijke van het bedrieglijke te onderscheiden, het steeds voorbijgaande van het eeuwigdurende. Leer vooral verschil te zien tussen verstandelijke kennis en zielenwijsheid, tussen de ‘leer van het oog’ en die van het ‘hart’.