SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Liefdevolle zelfverwerkelijking

Je kunt in jezelf vinden als je maar zoekt en niet bang bent.
Want als we ten volle weten en begrijpen dat onze tijd op aarde
beperkt is en dat we op geen enkele manier te weten kunnen komen
wanneer het einde zal komen dan moeten we iedere dag beleven alsof
het de enige is. Wij moeten onze tijd gebruiken om nu een begin te
maken met de groei naar eigen persoonlijkheid. Stap voor stap,
in een zodanig tempo dat we er niet bang van worden, maar eerder
gaan verlangen naar de volgende stap. Als je een leven leidt van liefde,
moed, geduld, hoop en geloof zul je als beloning steeds beter gaan
beseffen wat een hulp er voorhanden is als je bij jezelf op zoek gaat
naar kracht en leiding. Als mensen een plaats van stilte en rust vinden
op een hoog mogelijke niveau, zullen zij open staan voor bovenaardse
invloeden, waardoor zij omgevormd kunnen worden tot redding van de
mensheid. Kennis is beslist belangrijk maar dat je met louter en alleen
kennis niemand kunt helpen. Als je niet ook je hoofd en je hart en ziel
laat meespreken, kun je geen mens ter wereld helpen.

Als je de essentie van de aard van je gehele wezen weet te vervullen door de taak te vervullen om je spirituele wezen in zijn volmaaktheid en perfectheid te manifesteren in het leven hier op aarde door aan je eigen mentale patronen te werken zul je zien dat dit de enige vorm van redding is. De liefdevolle Zelfverwerkelijking in relatie met het Universum. Dus blijvende positiviteit in het leven is zeer belangrijk. Het probleem in deze wereld is dat wij, al sinds mensen heugenis, afgesneden zijn van onze werkelijke identiteit. Tenminste de overgrote meerderheid onder ons. De mens wordt geleid door zijn denken, zijn bewuste geest, het probleem alleen is dat vele deze vullen met negatieve, destructieve, en verarmende gedachten. Niet op elk gebied misschien, maar men zou zich er van bewust moeten zijn, dat hun werkelijkheid wordt bepaald door hun denken en zo hun realiteit wordt bepaald. Vandaar dat de bewuste geest gevuld dient te worden met positieve, opbouwende, constructieve, en verrijkende gedachten. Het leven wordt een heel stuk mooier. Vooral als men weer begint in te zien dat het leven veelzijdig, wonderbaarlijk, mooi, waardevol en kostbaar is. Gelukkig zijn is dan ook een geestestoestand. Een toestand die je voor de rest van je leven kunt ervaren, mits je je geest vult met de juiste gedachtes. Echter, hoe fantastisch de momenten ook zijn geweest, toch konden ze je geen blijvend geluk verschaffen. Daar waren ze te vluchtig voor. Blijvend geluk is de toestand van je geest. Is je geest altijd gevuld met positieve, constructieve, en verrijkende gedachten, dan zul je altijd gelukkig zijn. Vul je bewuste geest louter met positieve gedachten, wanneer jij deze als werkelijk beschouwt, zal je onderbewustzijn ze werkelijkheid maken. Je krijgt een positieve uitstraling, die weer positieve reacties oproept bij andere mensen, die jou dus weer een bevestiging geven van jouw positieve gedachten.