SPIRITUELE ZOEKTOCHT


Het vinden van de ware weg in jezelf

Een wens die met mijn levensvisie samengaat is jou
de weg te tonen je leven vanuit een groter besef
van je eigen verantwoordelijkheid vorm te geven.
Leven in plaats van geleefd worden. Ik heb steeds
weer opnieuw gemerkt dat het dragen van de
verantwoordelijkheid voor je eigen leven de
belangrijkste stap is die de mens in zijn leven
kan zetten. Alle andere groeiprocessen zijn pas
mogelijk, wanneer je jezelf leert kennen en met
alles wat je hebt achter jezelf staat.
Liefdevolle zelfverwerkelijking in relatie met
de ontwikkeling van het universum is in mijn ogen
de zin van ons aardse bestaan. Wijsheid en
rechtvaardigheid is er voor iedereen en hij is
bereikbaar, niet alleen voor gurus en meesters.
En ondanks het onbetwisbare nut van de geestelijke
en emotionele stimulansen die uitgaan van degenen
die hun ervaringen op hun weg met jou delen, kan
iedereen uiteindelijk alleen zelf zijn weg naar
wijsheid en rechtvaardigheid vinden. Ik wens je
liefde, licht en een opgewekte ontwikkelingsgang
toe en hoop dat je de liefdevolle kracht en steun
die er altijd voor je is, weet te accepteren.