SPIRITUELE ZOEKTOCHT

De basis principes in het leven

Om achter de zin, het nut en het doel van het leven te komen is het voor de op zoek zijnde persoon zeer belangrijk om de filosofie van het leven te begrijpen en zichzelf werkelijk af te vragen wat de voor hem/haar werkelijke diepliggende doelen zijn (in plaats van de zelf denkende doelen, vanuit een beperkte gezichtspunt gezien) die men werkelijk beoogt te stellen en te behalen en motiveert om het leven zin en een doel te geven zonder dat men doelloos als een schip dat op zee dobbert die zijn thuishaven niet kan vinden door het leven gaat, omdat simpelweg niet de juiste koers is ingesteld en het geen kompas bezit die de juiste richting bepaalt. Wanneer men in het leven geen duidelijke koers bepaalt en de juiste richting kiest door de verkeerde of niet juiste doelen te stellen zal het schip op zee (net als het menselijke leven) rondjes gaan draaien en niet uitkomen waar we wensten of dachten uit te komen omdat het ontbrak aan visie en inzicht. Onze gemotiveerdheid zal afnemen en het werkelijke doel zal uitgesteld of misschien zelfs nooit behaald worden (totdat er nieuwe inzichten komen of het bewustzijn wordt geopend). Men zal niet het uiterste uit het leven halen en bewust worden van het eigen bestaansrecht en bestand worden tegen de zware dagelijkse invloeden die van invloed kunnen zijn op de beoogde te behalen resultaten in je/het leven. De persoon zal niet of minder gedreven zijn door passie en vreugde om het leven werkelijk zin te geven zodat de individuele persoon het leven uiteindelijk als zinloos en doelloos gaat zien en zelfs een gevaar voor zichzelf of zijn/haar medemens kan worden. Dit is gezien vanuit de negatieve kant, natuurlijk zijn er ook positieve kanten.

Wat is nu eigenlijk de filosofie, de zin en doel van het leven ? (zie ook het schema van het leven). Iedereen heeft daar een eigen versie over maar als we de logica gaan bekijken komt het erop neer dat men zelf zin en nut aan het leven dient te geven door de juiste doelen te stellen en het leven proberen te doorgronden en begrijpen. Filosofie is het leren begrijpen en bevatten door in te zien dat pas door bewustwording en besef het leven juist vorm gegeven kan worden, het begrip. Zonder begrip kan men niet juist handelen of juiste doelen stellen. De zin en nut is het gemotiveerd met passie en vreugde gaan doen en handelen naar het begrip van de filosofie van de gestelde doelen en vorm geven aan de ideeŽn die door ervaringen, inspiratie of inzicht het bewustzijn binnenkomen waardoor vertrouwen verkregen wordt en resultaten worden behaald. Het doel is dan het verkrijgen van de kennis en kunde van (eerder) geslaagde ervaringen en vooruitgang in (geestelijke) groei en ontwikkeling.
Om de filosofische doelstelling van het leven te begrijpen en te verkrijgen dienen we als mens de basis principes van het leven te onderzoeken wat ons als mens werkelijk drijft en motiveert om het leven vol te houden en optimale groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. Vraag jezelf af wat is de meest waardevolle reden om aan je bestaan zin te geven. Dan zal de reden of doelstelling zijn dat je als mens hoopt op een lang en gezond leven, of niet ? Want wanneer we weten dat we (te) kort leven, heeft het leven in principe te weinig zin en zullen we te gehaast en waarschijnlijk in angst gaan leven en leven met de voorkennis dat we te weinig tijd hebben om onze groei en ontwikkeling af te maken (indien we er bewust van zijn) en voelen wat eigenlijk het nut is van een korte leven wat ieder moment beŽindigd kan/gaat worden waardoor een mens depressief kan worden en geen zin en nut en een doel aan het leven toekent of er naar zoekt. Daarvoor dienen we 2 heel duidelijke basis principes te begrijpen en op je leven als doelstelling toe te passen en er invulling aan te geven.
1. Het letten op je gezondheid
2. Het letten op gevaar (alertheid)
Deze twee principes als doelstelling kunnen ervoor zorgen dat wanneer je aan die principes invulling geeft je dan ook een kwalitatievere leven verkrijgt waardoor je je eigen leven voor lief neemt en een kwalitatievere leven is belangrijk en waardevol om alles wat je in het leven wenst te behalen, verkrijgen, te ervaren en te doen in dat tijdsbestek kan beleven en er lessen uit leren. Wanneer je leven geen/weinig kwaliteit bezit, heeft het weinig/minder zin in vergelijking met een leven waar verbetering en vooruitgang is en gekoppeld met krachtige gestelde doelen in het leven.
Dus hierbij vallen alle andere redenen/doelstelling qua krachtigheid in het niet. Want in principe hoopt ieder mens een lang leven te kunnen leiden en verlangen we er zelfs naar. Helaas is er geen garantie welke ervoor zorgt dat we lang leven, maar we kunnen wel ons leven verbeteren door de basis principes in acht te nemen.
Enkele voorbeelden om het/je leven te verbeteren zijn:
Het letten op je gezondheid.
Wanneer we letten op de gezondheid door het lichaam gezond en vitaal te houden d.m.v. gedisciplineerde gezonde voeding, beweging en afstand doen van (alle) slechte gewoontes en verslavingen (zie de filosofie van de 4 disciplines) die ons lichaam en geest ziek kunnen maken dan bevorderen we al de kwaliteit en (misschien) de lengte van de levensduur van je leven.
Het letten op gevaar. (alertheid)
Wanneer we niet letten op gevaar in het leven, dan verkorten we de mogelijkheid op een lang leven. Dus het niet alert zijn op gevaarlijke situaties/omstandigheden en of wel of niet welbewust het noodlot tarten kunnen je levenskansen beÔnvloeden. Negatieve situaties en een negatieve gemoedstoestand kunnen je leven ook zodanig beÔnvloeden dat je je van de doelstellingen in het leven afhouden omdat je simpelweg het gevaar ervan niet inziet.
Dit zijn beknopte maar hoofdzakelijke voorbeelden en alles moet men in een brede context zien, want zonder deze twee basis principes te hanteren neemt de kwaliteit van het leven niet toe en kan het zijn dat het leven weinig zin, nut en geen doel heeft. Het komt er op neer om de basis principes als een denk en levenswijze in jouw levenssysteem te integreren. Het moet een deel van je dagelijkse denk en handelswijze in je leven worden. De wil moet zo groot (wilskracht) zijn dat iedere beÔnvloeding, afleiding, belemmering geen vat of invloed meer op je heeft waardoor je het dreigt op te geven. Veel succes.