SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Ware liefde

Liefde is de weg en het leven zelf, in alle kwetsbaarheid
durven te verschijnen, door die gedaante aan te nemen die de
openbaring van onze ziel mogelijk maakt. Zuivere Liefde, is een
eigenschap van de ziel die als harmonie in onszelf ervaren wordt
en alles inhoud geeft. Liefde is een groot en diep verlangen in
de mens die ontstaat of zich ontwikkeld uit groei van positieve of
negatieve ervaringen. Liefde is een gevoel van verschillende
gevoelens die moet leiden naar balans. Liefde is het fijnste
en mooiste gevoel wat er is en is het ultieme zuivere gevoel.
Liefde is puur, liefde is zuiver, liefde is mooi, onvoorwaardelijk
en liefde is niet vanzelfsprekend. Om liefde te kunnen geven
vanuit onvoorwaardelijkheid en onzelfzuchtigheid en zonder enige
verwachtingen moeten we liefde dus leren begrijpen. Liefde is
neutraal, liefde is begrip tonen, liefde is zelfopoffering.
Liefde is gebaseerd op onvoorwaardelijke hoop, geduld en
vertrouwen, als we daar geen invulling aan kunnen geven,
kunnen we geen ware liefde geven. De tegenstelling van liefde
is angst en waar angst is kan haat uit voortvloeien.
Het eeuwige licht is liefde. Liefde dient eerst begrepen
te worden, wat de ware betekenis/toedracht/doel/toepassing
is en hoe je het kunt verkrijgen en door wat voor offers te
kunnen brengen. Om liefde te begrijpen/verkrijgen heb je het
bewustzijn nodig om de ware toedracht en invulling te
ontdekken en ervaren. Liefde kan ontstaan als het verstand,
je hart (emotie) en ziel één worden. Liefde is de weg die gaat
via discipline, evenwicht, evolutie en intelligentie samen.
Onthoudt dat het bewustzijn onzekerheid is en het onderbewustzijn
zekerheid is. Liefde is het Leven zelf. Wanneer we liefde meester
worden, dan zijn we verbonden met de Geest van het Leven die door
ons heen gaat. Wij zijn niet langer het lichaam, de geest,
of de ziel; we zijn liefde. Dan is elke actie die we ondernemen
een uitdrukking van liefde, en liefde in actie kan alleen geluk
voortbrengen. Wanneer we bewustzijn, transformatie en liefde
meester worden, dan zijn we verbonden met onze eigen goddelijke
natuur en worden we een met God. Wanneer men de basis kent in al
zijn onvoorwaardelijkheid en toepassing van oprechtheid/eerlijkheid
en verkrijgen van wijsheid is de weg vrij naar ware liefde.

True love is so hard to find
It's the most wonderful feeling in life
However be sure it won't loose your mind
Let it come to you and share it all with all
Knowing that someone loves you
Is the greatest gift of all

English