SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Keuzes maken

Als we de verkeerde beslissingen nemen is het zo dat we het steeds weer opnieuw zullen moeten doen totdat de tijd rijp is dat we inzien dat we niet steeds in de herhaling moeten vallen en beseffen dat de mens ervan leert. Zo niet, dan worden de situaties net zolang herhaald totdat de mens het begrijpt. Als de mens inziet dat alle tegenslagen in de vorm van aardse problemen situaties zijn om uit te leren, dan kan men dit positief gaan bekijken. Als men bewust de kennis al had, dan zat men niet in situaties die men niet wilde. Bij alle beslissingen die we nemen, beslissen we bewust vanuit onze bewuste kennis ofwel vanuit wat we op dat moment bewust weten (de kennis die we op dat moment in huis hebben of die we vergaard hebben tijdens dit leven). Met andere woorden, de mens neemt op een bepaald moment in een bepaalde situatie zijn beslissing vanuit zijn eigen kennis en weten en vanuit de informatie van die situatie. Mocht de uitkomst van de beslissing niet voldoen aan wat de mens gedacht had toen hij of zij de beslissing nam, dan moet de mens niet denken dat zijn gevoel en bewustzijn niet goed waren. Men heeft op dat moment in die bepaalde situatie een beslissing genomen naar gelang de informatie die aanwezig was voor dat moment en voor die situatie. In principe neemt niemand expres een verkeerde beslissing, vanuit een hoger bewustzijnsniveau gezien is het goed, daarom had men op dat moment een goed gevoel. Maar men moest nieuwe ervaringen opdoen in volle bewustzijn en bij de volgende situatie zal men anders beslissen (voor degene die eruit geleerd heeft). Daarom is het belangrijk om jezelf te vergeven (vergeving voor jezelf) en niet kwaad te worden op jezelf, probeer het van een andere kant te bekijken/belichten. We komen er altijd beter uit als de situatie weer ver achter ons ligt en als we de situatie weer opnieuw belichten vanuit een helder moment. Het is belangrijk dat we onszelf vergeven als we denken dat we een verkeerde beslissingen genomen hebben. We kunnen ons dan ook beter op de toekomst richten, zodat we nieuwe ervaringen en leuke ervaringen opdoen, waardoor we de minder leuke dingen achter ons kunnen laten. Het gaat altijd om het tijdstip "NU". Het verleden is een gepasseerd station, wat gebeurd is, is gebeurd en is eenmaal niet terug te draaien. Leef niet in het verleden maar los de zaken op en accepteer ze zoals ze zijn zodat jij door kan gaan met je leven. Laat niet van invloed zijn wat jou kan belemmeren om het door jou bewuste gekozen pad volhardend te blijven volgen, richt je op de toekomst, op de tijd wat nog komen gaat. Beleef iedere dag als was het je laatste, genietend van alle aspecten in en van het leven vanuit een ruimdenkend begrip in de tijd die je ter beschikking staat en vanuit vergevingsgezindheid en werkend aan harmonie in je leven.