SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Het hart

We hebben meerdere soorten emoties/gevoelens vanuit het hart. Het hart is de zetel van de ziel. Onze spirituele groei is afhankelijk van onze betrokkenheid, onze wil om lief te hebben. Ons verstand zit in ons geheugen. Het geheugen heeft een cruciale functie, niet alleen om ons eraan te herinneren in wat en waar de dingen zijn, maar ook als een eerlijke getuige van alles wat we hebben meegemaakt. Het hart en geheugen werken nauw samen zodat we onze fouten kunnen erkennen en onszelf ten goede kunnen veranderen. Het doel van allen die zoeken, is het verruimen van de geest, ons bewustzijn kan dan volledig en vrij alle informatie van de kennis die we bezitten opnemen en die kennis kan vervolgens door het hart in wijsheid worden omgezet. Onze persoonlijke emoties en gedachten zouden we moeten kunnen beheersen dan ben je vrij (het pad van verlichting). De emoties/gevoel en gedachten vanuit het hart of de hogere zelf, als je daarvan bewust wordt dan is dit het pad aangegeven vanuit een onbewust verlangen om te groeien naar de zuivere kracht, het licht. Bedenk maar dat alles te overwinnen is als je maar weet hoe. Alles wat de mens onderneemt vanuit zijn hart is goed, zijn handelingen worden zichtbaar in het leven. Jouw omgeving, die jij gevormd hebt vanuit jouw gedachten, is de spiegel voor jou persoonlijk en voor de ander. Hierdoor kun je zien wat je verkeerd gedaan hebt van uit jou waarneming en jou waarheid, want in het leven wordt de verkeerde handeling zichtbaar en worden wij ons hiervan bewust. Hierdoor kun je jezelf en jouw omgeving bewust veranderen. Datgene wat je hart raakt zal het je mogelijk maken om van het grootste nut te zijn voor je medemens en het gehele universum. Wij hebben de verantwoordelijkheid voor ons eigen hart en niemand kan die verantwoordelijkheid van ons afnemen. Die verantwoordelijkheid bevat de sleutel tot je ware kracht en wanneer we de verantwoording voor die kracht opeisen. Neem alleen de verantwoording op je voor datgene wat leeft in je eigen hart en niet voor het helen van de wereld. Neem niet de verantwoording op voor negatieve situaties of gebeurtenissen in de wereld, want die reflecteren het collectief. Het is alleen mogelijk om de wereld te helen door eerst jezelf te helen, beginnend met je eigen hart. Ga daarom bruggen bouwen om er voor een ander te kunnen zijn. Bouw die brug vanuit je hart zodat deze de juiste en krachtige draagkracht verkrijgt vanuit liefde voor jezelf en voor een ander. Een brug zonder draagkracht zal instorten en jij zal dan niet het vermogen hebben om jezelf of de persoon in kwestie die geholpen dient te worden te helpen. Bouw eerst een stevige brug met draagkracht in jezelf voordat je anderen (de zwakkeren) ten dienste wilt zijn. Dus in plaats van bruggen afbreken dienen we eerst solide bruggen vanuit het hart te gaan bouwen. Hierdoor leren we onszelf weer te verbinden d.m.v. hartenergie met wat ons heeft afgescheiden van de harten van onze medemens(en). Doordat wij mensen elkaar als afgescheiden zien en niet als eenheid (één energie) houdt dit ons tegen om ten volle bewust te worden (het ontwaken) en te transformeren naar onze ware "IK" en kennis te maken met ware liefde. Harmoniseer het Ego, beheers en controleer de Emoties en de Persoonlijkheid, open je hart en maak een hart-bewustzijnsverbinding (hoofd-hart) d.m.v. bewerkstelligen van Zelfacceptatie in jezelf, Kennismaking met liefde, Leven vanuit je hart en het Opengaan van de geest, op deze manier zul je vanuit een hartgedragen bewustzijn in staat zijn het materiele te overstijgen en liefde, harmonie en geluk in je leven te creëren. Het hart gedragen bewustzijn.