SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Discipline
Discipline is mede een belangrijk aspect om verandering in jezelf te bewerkstelligen. Het is tegelijkertijd een leven leiden, dat een voorbeeld voor anderen is. Disciplinair gedrag van jezelf en jegens anderen vormen de basis om onze persoonlijkheid nieuw gedrag aan te leren. Het leren luisteren en gehoorzamen naar je innerlijke stem of de innerlijke impulsen/prikkelingen vanuit het onderbewustzijn door de signalen weer op te vangen die het lichaam je geeft in de vorm van symptomen of door symbolieke beeldvormingen zonder je te laten be´nvloeden en afleiden door negatieve zaken. Leef je leven liefdevol met hoop en vertrouwen in de toekomst en geef het goede voorbeeld aan anderen. Als men bekwaam wordt in zelfdiscipline zul je alles als een geheel gaan ervaren. Je zult je medeverantwoordelijk voelen voor alles, door dat te doen in harmonie, wat ons elke dag wordt aangeboden. Neem het volgende feit aan dat jij, je energie, de kracht in je zit en dat die kracht constant groeit en ontwikkelt, dus evolueert. Zeg tegen jezelf, ik ben die kracht, het is schoonheid en zuiverheid, wijsheid en liefde en rechtvaardigheid in zijn onzelfzuchtige en onbegrenselijke vorm. Door toepassing van de kracht zal niets mij belemmeren en beperken in het halen van mijn doelen, niets zal voor mij onhaalbaar of onuitvoerbaar zijn als ik in mijn kracht geloof en erop vertrouw. De kracht die onsterfelijk is en in de eeuwigheid. Om discipline aan te leren zul je als mens je zwakheden moeten overwinnen. Als we zwak denken dan handelen we zwak. Als we krachtig denken dan handelen we ook krachtig. Dus leg je zelf de discipline op om krachtig te leren denken en je zwakheden geen kans te geven en ruimte te bieden. Geef nooit op ! De volgende disciplines zijn van groot belang;