SPIRITUELE ZOEKTOCHT

Het bewustzijn

Ons doen en laten heeft alles te maken met onze staat van bewustzijn. Gevoelens, emoties en gedachten zijn krachten in de geest die in werking treden. Onze bevingen zijn verbonden met de natuur van de aardse mens. Door de openheid en bereidheid zichzelf te ontmoeten kan de mens zichzelf via het aardse leven ontdekken. Bewustzijn is een rijkdom en een heelheid die zich door benadering via kennis alleen, niet laat openen. Bewustzijn omvat de persoonlijkheid en de zielediepten die de mens in de stof het Bestaansrecht geven. Bewustzijn is in alles aanwezig. Het omvat de zichtbare wereld en de niet zichtbare wereld. Bewustzijn is een zeer omvangrijk gebied dat veel wijder is dan we ons kunnen voorstellen.

Het bewustzijn ontwikkelen

Om ons bewustzijn te ontwikkelen dienen we eerst het onderbewustzijn te begrijpen. Als het bewustzijn leert communiceren met het onderbewustzijn, dan zal er balans optreden in het fysieke en mentale aspect van de mens waardoor lichaam en geest als één kan functioneren. Het leren gebruik maken van het herinneringsvermogen, de verbeeldingskracht, het actieve denkvermogen en het creatieve creatie vermogen stelt de mens in staat om in combinatie met deze vermogens te groeien, ontwikkelen en te evolueren. Het herinneringsvermogen stelt ons in staat om in ons brein/geheugen te gaan zoeken wat we reeds weten, kunnen of hebben ervaren waaruit we een basis kunnen vormen voor de volgende te nemen stap(pen). Het verbeeldingsvermogen stelt ons in staat om in de geest/gedachten bijv. realistische geestelijke simulaties, denkbeeldige vooruitziende situaties te creëren zonder dat deze fysieke vormen aannemen en gevolgen hebben. Het actieve denkvermogen stelt ons in staat om met onze actieve gedachten in het verleden, het heden en de toekomst te verplaatsen en vanuit deze vertaling tot actieve vormende creaties komen, het creatieve creatievermogen. Alle krachtige elementen samenbundelend en daar invulling aangevend, kan/zal de persoon in kwestie zich onderscheiden met uniekheid voor de voor hem gekozen leer of pad die voor de persoon van zeer groot belang is voor zijn zoektocht naar kracht en leiding en naar de ingeslagen weg van de éénlijnige weg van de zuivere kracht naar de waarheid en balans in het leven. Door dagelijks in diepgang te filosoferen met jezef en in jezelf kun je tot de antwoorden komen op alle vragen. Het onderbewustzijn kent alle antwoorden die diep zitten verborgen in de duisternis van de ziel. Creëer licht in je eigen duisternis. Wees niet bang, “want ieder die zijn eigen lantaarn bij zich draagt, hoeft de duisternis niet te vrezen”, wat betekent; “Hij/zij die het licht bewandelt, hoeft het kwade niet te vrezen”. Nog een krachtige uitspraak; “Hij/zij die weet te leven kan onder de wilde dieren lopen omdat er geen plaats is voor angst voor de dood”. Als we geen angst meer hebben voor de dood, is dood gaan slechts een aanvaarding dat bij het leven hoort en kunnen we eindelijk onze dierbaren die ons voor zijn gegaan, loslaten en ons herinneren aan de tijd dat ze onder ons waren en onze leegte in het leven hebben gevuld en mede draaglijk hadden gemaakt. Wij danken hun vanuit ons hart.

Stap 1 - van bewustwording en zelfontwikkeling - onbewust onbekwaam
We zien niet in dat het leven hier op Aarde zin heeft en houden ons hier ook niet echt mee bezig. We leven ons leven zoals het komt, zonder ons bewust te zijn dat we dat doen. Ons leven ontwikkelt zich volgens maatschappelijke protocollen en gewoonten, zonder verbanden of diepere betekenissen te zien. We zijn ons niet bewust dat we een leven leiden waar we met onze talenten en de informatie die voorhanden is, ook invloed op kunnen uitoefenen en dat we op elk moment keuzes kunnen maken om dingen te veranderen. Eigenlijk leven we ons leven in het donker, maar we weten het niet.
Stap 2 - van bewustwording en zelfontwikkeling - bewust onbekwaam
We hebben ontdekt dat we ons lang in het donker hebben bevonden. We hebben ontdekt dat er zoveel meer is wat bij het begrijpen van ons leven hoort, maar we voelen ons nog erg onbekwaam en onmachtig hier iets aan te doen. We snappen dat het leven ons bepaalde lessen geeft, maar zien nog niet zozeer hoe wij dat nu kunnen aanpakken en hoe we hiervan kunnen leren en groeien. Levensthema’s beginnen duidelijk te worden, maar er is nog veel onmacht en een gevoel het slachtoffer te zijn. Vaak worden problemen aan anderen toegeschreven en wordt niet de eigen verantwoordelijkheid daarin genomen. In deze leerfase ontstaat inzicht, maar deze wordt nog niet opgevolgd door actie en veranderingsgezindheid.
Stap 3 - van bewustwording en zelfontwikkeling – onbewust bekwaam
Langzamerhand hebben we geleerd dat het levensproces heel veel meer is dan het ‘uitzitten’ van de tijd hier op Aarde. We kennen onszelf beter en durven te kijken naar onze eigen processen en groeipunten. We hebben manieren ontdekt om te groeien en onszelf te ontwikkelen, alleen zijn we ons niet bewust van het feit dat we ons dus in een volgend leerstadium bevinden. Niet alleen kennen we onze levensthema’s of zijn we die aan het ontdekken, maar we nemen ook daadwerkelijk actie om hier aan te werken en ons te ontwikkelen. Het blijft niet alleen bij inzicht en constatering, maar wordt opgevolgd door actie. We beginnen te begrijpen dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen levensproces, voor de gebeurtenissen van ons dagelijkse leven en kunnen anderen al zien als spiegels, in plaats van hen verantwoordelijk te houden voor de problemen in ons eigen leven.
Stap 4 - van bewustwording en zelfontwikkeling – bewust bekwaam
We zijn ons bewust van onze vermogens tot creatie in ons eigen leven. We kennen onze thema’s en kennen de middelen om door deze thema’s heen te werken. We zien dat er veel meer in het leven is dan het dagelijkse leven zelf. Er is veel ruimte voor bewustzijnsgroei en er ontstaat meer begrip voor anderen in hun eigen levenssituatie. We veranderen de zaken in ons leven waar we niet meer mee resoneren en kiezen andere paden die wel bij ons passen. We leven ons leven volgens ons eigen pad. We leven onszelf. In deze fase gaan we door totdat onze ziel klaar is met haar reis voor dit leven.