SPIRITUELE ZOEKTOCHT


De geest en zijn bestaansrecht

Om de geest, het bewustzijn het nut en de zin van het leven in te laten zien waarom het hier op aarde in een lichaam zit, moet de neutrale geest vanaf de geboorte groeien en ontwikkelen zodat het onder alle omstandigheden zowel de positieve en negatieve situaties leert begrijpen en ervaren wat zijn uiteindelijke doel en geboorterecht is. Geboorterecht is het recht dat iemand op grond van zijn geboorte toekomt. Het bestaansrecht is het recht van bestaan. Als er geen enkele zin en doel van ons bestaan zou zijn zouden we niet als mens geboren worden. Het feit dat we bestaan wil nog niet zeggen dat we ook daadwerkelijk bewust zijn van ons bestaan. We weten dat we er zijn maar niet waarom ? Soms leven we in een roes of denken we dat het leven een droom of een illusie is, terwijl het echt is. We vragen onszelf af waarom worden we geboren om daarna dood te gaan. In het korte leven dat ons is gegund is ons de mogelijkheid geboden om het leven te onderzoeken en erachter te komen wat ons fysieke bestaan voor nut heeft. Ons geboorterecht heeft een veel diepere betekenis dan we zelf denken. Het geboorterecht is dat wat wij door bewustwording kunnen verkrijgen wat ons vrijwillig wordt aangeboden om een individueel wezen met bestaansrecht te worden. Om bewust te worden van ons bestaansrecht dienen we ons bestaan te erkennen en te bevestigen. We moeten zelf ons leven zin geven om ons bestaan dragelijk en aanvaardbaar te maken zodat we kunnen accepteren dat ons geboorterecht is wat ons toekomt, welke ons weer het recht verleend om ons bestaansrecht bewust in te zien, te activeren en te bevestigen voordat we aanspraak kunnen maken op ons geestelijke recht en deze via de spirituele weg kunnen verkrijgen om dat wat ons geestelijke erfdeel is om ooit als zuiver wezen terug te keren van waar we ooit vandaan kwamen en als ons eeuwige thuis kunnen beschouwen. Als we eenmaal bewust zijn geworden van het bestaansrecht kun je leren hoe je je fysieke Zijn bewust activeert als zijnde een werkelijke aanvaardbare fysiek wezen en dit te leren bevestigen waardoor jij jezelf een plaats geeft in dit leven. Je gelooft dat je werkelijk bestaat, leeft, voelt, lief hebt, communiceert, weet en daadwerkelijk aanwezig bent en je beseft, IK BEN.

Als éénieder bewust wordt van zijn/haar bestaansrecht mogen we de persoon in kwestie nooit in de weg staan om zijn/haar bestaansrecht te beheersen en manipuleren. Het is zijn/haar recht. Ook als jaloezie, twijfels, onzekerheden en angst om de persoon kwijt te raken in het spel zijn dan nog mogen we niet interveren. Ieder persoon in het leven mag en moet kunnen doen wat hij/zij wil ook al kwetsen of stellen zij de ander perso(o)n(en) te leur. Het is de vrijheid in denken, doen en handelen van de vrije wil. Doen we dit wel dan maken we inbreuk op het bestaansrecht van de ander en belemmeren we niet alleen de groei en ontwikkeling van de ander maar ook van onszelf. Uit egoïsme handelen we vaak uit angst voor wat we bang zijn te verliezen in plaats van los te durven laten. Stel je niet afhankelijk van wat je niet vast kan houden of bezitten. Houd niet vast aan wat zich van jouw los wil maken. Het zijn zijn/haar levenslessen die hij/zij moet ervaren om de eigen identiteit te vinden in het leven om uiteindelijk zelfstandig te worden en te groeien naar verantwoordelijkheid.